Bank bez chmury nie istnieje

Bank bez chmury nie istnieje
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Opublikowany na początku 2020 roku tzw. komunikat chmurowy KNF de facto otworzył polskim bankom drogę do transformacji chmurowej. Dziś migracja zasobów instytucji finansowych do cloudu traktowana jest jako niezbędny element postępu.

Tylko ta forma outsourcingu umożliwia elastyczne i szybkie dostosowywanie się do nieprzewidywalnych i coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań technologicznych i prawno-regulacyjnych, pozwalając jednocześnie na dochowanie najwyższych standardów w sferze bezpieczeństwa.

To ostatnie wykazała w sposób spektakularny rosyjska inwazja na Ukrainę, kiedy ukraińskie instytucje finansowe jedynie dzięki szybkiej migracji do cloudu były w stanie prowadzić działalność w sposób niezakłócony, nie ryzykując utraty najcenniejszych zasobów na serwerach pomimo rosyjskich bombardowań.

Generalnie można śmiało stwierdzić, iż w obecnych czasach Bank bez chmury nie istnieje – i taki też tytuł nosi najnowszy z raportów technologicznych Centrum Procesów Bankowych i Informacji, przygotowany wspólnie z firmami Cloudware oraz PwC Polska.

W opracowaniu można znaleźć zarówno dawkę skondensowanej wiedzy na temat rozwoju technologii cloudowych, ich zastosowania na rynku finansowym i perspektyw rozwojowych, jak również wypowiedzi praktyków, reprezentujących firmy, które wdrażaniem rozwiązań chmurowych zajmują się na co dzień.

Dr hab. Mateusz Folwarski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podkreśla, iż: „Chmura obliczeniowa jest jedną ze strategicznych technologii cyfrowych uważanych za kluczowy element funkcjonowania instytucji finansowych – zwiększa produktywność i świadczy bardziej spersonalizowane usługi” – z czym zapewne zgodziłby się każdy bankowiec, którego doświadczenia obejmują implementację cloudu.

Z pewnością dzięki chmurze instytucja staje się bardziej zwinna, kończąc tym samym z niechlubną tradycją skostniałych silosów, blokujących innowacyjność.

Przede wszystkim jednak chmura oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa. Wypada zgodzić się z Łukaszem Kuflewskim, Identity Manager Architect w Cloudware Polska, iż wykorzystywane przez tradycyjne instytucje finansowe systemy bezpieczeństwa nie zawsze należą do najświeższych.

– Bywa i tak, że przedstawiciele instytucji oceniają dotychczasowe rozwiązania, nierzadko skrojone pod ich indywidualne potrzeby, jako wystarczające, tymczasem świat cyberataków cały czas się rozwija.

Jesteśmy świadkami nie tylko powstawania nowych schematów przestępczych działań, ale i ewolucji dotychczasowych – podkreśla ekspert.

Do takich należy chociażby koncepcja chmury branżowej, która wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu środowisk.

– Pojęcie Industry Cloud czy Chmury Branżowej pojawia się w obszarze rozmów o transformacji chmurowej już od dawna. Zwrot ten przenika niejako pojęcie chmury hybrydowej, czy też prywatnej, które na  infrastrukturze „chmurowej” są oferowane dla danego sektora.

Bardzo częsty przykład rozwiązań Industry Cloud to rozwiązania dla sektora finansowego – podkreśla Przemysław Galiński, Cloud & Digital Director w PwC Polska.

Wskazuje on, iż chmura branżowa stanowić będzie cenne uzupełnienie oferty usług cloudowych, nie tylko dla bankowości.

Korzystanie z technologii chmurowych, wspieranych przez wypróbowane narzędzia bezpieczeństwa, pozwala zminimalizować ten problem. Pogłębiona analiza problematyki bezpieczeństwa w chmurze stanowi jeden z cenniejszych elementów naszego opracowania.

Zapraszamy do lektury!

Źródło: BANK.pl