Bancassurance, gdzie jesteśmy, dokąd zdążamy?

Bancassurance, gdzie jesteśmy, dokąd zdążamy?
Norbert Jeziolowicz, Fot. PIU,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wygląda sytuacja na rynku bancassurance z perspektywy ubezpieczycieli oraz bankowców? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w raportach i ankietach dotyczących dystrybucji polis w bankach, które tradycyjnie prezentowane są podczas Kongresu Bancassurance. Omówili je Agnieszka Gocałek i Norbert Jeziolowicz.

Agnieszka Gocałek, Przewodnicząca Zespołu ds. Banccasurance i Sprzedaży Affinity PIU, zaprezentowała dane odnośnie sprzedaży produktów bancassurance, obejmujące II kwartał roku 2023.

Całkowita sprzedaż polis przez banki wzrosła w tym czasie od 9% w zestawieniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego, osiągając łączną wartość niespełna 3 mld zł. W porównaniu z II kwartałem 2022 r. zwiększył się też udział polis z Działu I, czyli produktów życiowych, łączna wartość składki przypisanej brutto, pozyskanej w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. wyniosła 1,8 mld zł.

Oznacza to wzrost o przeszło 250 mln zł wobec II kw. roku 2022, jednak w dalszym ciągu nie udało się dojść do rezultatu uzyskanego w analogicznym okresie roku 2021, kiedy wartość składki w Dziale I przekroczyła 2,1 mld zł.

Podobnie jak rok temu, w dalszym ciągu najczęściej kupowanym produktem życiowym są polisy ochronne, powiązane z produktem bankowym, jednak ich udział stopniał w ciągu roku z 63% do 55%.

Czytaj także: Kongres Bancassurance o Rekomendacji U oraz o dobrych praktykach PIU i ZBP dotyczących produktów CPI>>>

Polisy inwestycyjne odrabiają straty

Wielki powrót przeżywają polisy inwestycyjne, które jeszcze dwa lata temu odpowiadały za połowę pozyskanej składki, rok temu ich udział spadł do ¼, a teraz odrabiają straty.

W II kw. 2023 r. co trzecia złotówka pozyskana w Dziale I przypadła na polisy inwestycyjne, a łączna wartość środków pozyskanych z tego segmentu wyniosła 600 mln zł, wobec 1,2 mln zł przychodu, jaki wygenerowały produkty ochronne.

Po niewielkim wahnięciu w roku 2022, analizowany okres przyniósł powrót do wcześniejszej proporcji sprzedaży produktów ze składką jednorazową i regularną, aż 80% pozyskanej składki przypada na tę pierwszą opcję. Ma to najpewniej związek z dynamicznym wzrostem średniej składki jednorazowej w przypadku polis inwestycyjnych – na przestrzeni 12 miesięcy zwiększyła się ona z 2,8 tys. zł do ponad 6,3 tys. zł, podczas gdy w przypadku składki pobieranej regularnie kwoty utrzymują się na porównywalnym poziomie.

Z kolei w przypadku produktów ochronnych poziom średniej składki pobranej rok temu i obecnie nie zmienił się istotnie tak znacząco, choć i tu polisy ze składką jednorazową odnotowały wzrost.

W przypadku Działu II, czyli polis osobowych i majątkowych, mamy do czynienia z utrzymującym się od dwóch lat, nieznacznym spadkiem składki pobranej w kanale bankowym. Trendowi temu towarzyszy wzrost liczby zawieranych umów, co wskazuje na to, iż sprzedaż polis przez banki „trafiła pod strzechy” i coraz częściej sprzedawane są produkty o niewielkiej składce.

Dotyczy to m.in. ubezpieczeń wypadkowych, gdzie stabilnej liczbie sprzedawanych polis towarzyszy spadek ich wartości z 483 mln zł dwa lata temu do 257 mln zł obecnie, a także bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży polis majątkowych, za którym nie nadąża zwiększanie się składki pozyskanej w kolejnych kwartałach. Warto odnotować szybkie zwiększanie się sprzedaży polis OC za pośrednictwem banków – II kw. 2023 r. przyniósł tu zarówno szybki wzrost wartości pozyskanej składki, jak i liczby podpisanych umów.

Czytaj także: Co zmieni nowa Rekomendacja U?

Jakie perspektywy dla bancassurance?

Jak bankowcy oceniają współpracę z zakładami ubezpieczeń? Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP przedstawił wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród pracowników banków.

Aż 84% uczestników badania jest zdania, iż łączenie produktów bankowych i ubezpieczeniowych jest obszarem perspektywicznym dla banków, a 93% respondentów ocenia bancassurance jako wartość dodaną.

Według bankowców, do produktów najbardziej oczekiwanych przez klientów zaliczyć należy ubezpieczenia spłaty kredytu, ale również produkty majątkowe i ubezpieczenia ochronne dla klienta, jak choćby turystyczne.

Do sprzedaży polisy najczęściej dochodzi w przypadku kredytów hipotecznych, kolejne pozycje zajmują kredyty konsumenckie i karty płatnicze. O zapewnieniu ochrony najrzadziej myślimy zakładając lokaty terminowe.

Daje się też zauważyć zrozumienie dla wymaganej przez prawo, szczegółowej analizy potrzeb ubezpieczeniowych przez banki – przeszło ¾ ankietowanych uważa, iż konsumenci pozytywnie odnoszą się do tego rodzaju działań. 

Czytaj także: Prezes ZBP o wypracowaniu wspólnie z PIU dobrych praktyk ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji Kongresu są Biuro Informacji Kredytowej oraz Europ Assistance.

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji Kongresu są Biuro Informacji Kredytowej oraz Europ Assistance.
Źródło: BANK.pl
Źródło: BANK.pl