Badanie SAS: zarządzanie ryzykiem głównym wyzwaniem branży finansowej po pandemii

Badanie SAS: zarządzanie ryzykiem głównym wyzwaniem branży finansowej po pandemii
Źródło: SAS Institute.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki mierzą się obecnie ze spadkiem zyskowności, na który, poza zmianami zachowań konsumentów, wpłynęły m.in. niskie stopy procentowe. Z drugiej strony konieczne są inwestycje w nowe technologie, które pozwalają uporać się ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19. Jednym z najważniejszych obszarów, który wymaga szybkiego rozwoju, jest zarządzanie ryzykiem. Organizacje potrzebują skutecznych narzędzi, aby móc podejmować właściwe decyzje biznesowe w niepewnych czasach.

Jak wynika z badania SAS i Longitude „Od kryzysu do szansy: Redefinicja zarządzania ryzykiem”, automatyzacja procesów z zakresu zarządzania ryzykiem wciąż nie jest powszechna w branży finansowej. Tylko 10 proc. banków dokonało tego w pełni. To sprawia, że zdecydowanej większości trudniej jest przewidywać trendy i podejmować dobre decyzje biznesowe.

Decydenci w bankach rozumieją, że muszą wdrażać nowoczesne narzędzia cyfrowe, jeżeli chcą przetrwać na obecnym konkurencyjnym i niepewnym rynku

Organizacje z branży finansowej zdają sobie z tego sprawę, gdyż 54 proc. respondentów planuje unowocześnić zarządzanie ryzykiem w najbliższych dwóch latach. Ponadto 52 proc. uczestników badania przyznało, że COVID-19 przyspieszył te inicjatywy. Pandemia była silniejszym bodźcem do zmian niż wymogi regulacyjne. Wśród priorytetów inwestycyjnych organizacji finansowych znajdują się wdrożenia chmury (67 proc. odpowiedzi) i rozwiązań analitycznych (59 proc.).

‒ Decydenci w bankach rozumieją, że muszą wdrażać nowoczesne narzędzia cyfrowe, jeżeli chcą przetrwać na obecnym konkurencyjnym i niepewnym rynku. Zarządzanie ryzykiem stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyzacja i cyfryzacja procesów z tego obszaru nie tylko przyczyni się do poprawy wyników biznesowych, ale również pozwoli spełnić wymogi regulacyjne i przygotować organizację na przyszłe wyzwania mówi Troy Haines, wiceprezes i szef działu Risk Research and Quantitative Solutions w SAS.

Czytaj także: Spokojnie, to tylko robot, nie musicie obawiać się o posady

Liderzy zarządzania ryzykiem

Analizując wyniki badania, eksperci SAS wyróżnili 20 proc. organizacji („Liderów”), które prezentują najdojrzalsze podejście do zarządzania ryzykiem. Przedstawiciele firm najbardziej zaawansowanych pod względem implementacji narzędzi z zakresu zarządzania ryzykiem, takich jak modelowanie w trybie as-a-service czy zintegrowane zestawienia bilansów, wskazali na konkretne korzyści wynikające z wdrożeń.

Zarządzanie ryzykiem stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Automatyczne modelowanie ryzyka – 73 proc. „Liderów” wskazało, że procesy modelowania ryzyka w ich organizacji dają im przewagę konkurencyjną (tylko 47 proc. ogółu respondentów udzieliło takiej odpowiedzi).

Bardziej precyzyjne prognozy biznesowe – 37 proc. „Liderów” określiło dokładność przygotowywanych bilansów oraz zestawień zysków i strat jako „bardzo wysoką” (w porównaniu do 14 proc. ogółu respondentów).

Możliwość przewidywania bilansów w przyszłości – 44 proc. „Liderów” (w porównaniu z 19 proc. reszty respondentów) jest w stanie przewidywać bilanse trzy lata w przód lub więcej.

Większa integracja zarządzania ryzykiem i planowania – 78 proc. „Liderów”, którzy wzięli udział w badaniu SAS, wskazało, że ich bank dokonał już integracji testów odporności z procesami planowania biznesowego (w porównaniu z 45 proc. reszty respondentów).

Czytaj także: 11 400 pracowników Banku Pekao korzysta już z chmury Microsoft

Jak przyspieszyć cyfrową transformację?

Eksperci SAS opracowali 5 wskazówek dla organizacji z sektora finansowego, które pomogą im w przyspieszeniu cyfrowej transformacji zarządzania ryzykiem:

1. Standaryzacja i unowocześnienie cyklu życia modelowania ryzyka.

2. Inwestycje w infrastrukturę chmurową i narzędzia z zakresu automatyzacji.

3. Koncentracja na szybkich efektach, zamiast transformacji na dużą skalę.

4. Integracja zarządzania ryzykiem z planowaniem biznesowym.

5. Pozyskiwanie talentów i rozwój pracowników.

Czytaj także: „FinTech” ‒ nowy kierunek w Szkole Głównej Handlowej

Źródło: aleBank.pl