Autor: Karol Materna

Skarbonka, plik pieniędzy na tle domów
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Oszczędzanie | Odkładamy coraz więcej, o ile mamy z czego

Ostatnie lata śmiało można określić jako najbardziej niestabilny czas w polskiej gospodarce po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Nieprzewidywalne zdarzenia, jak pandemia COVID-19 czy wybuch wojny za wschodnią granicą, powinny skłaniać Polaków do budowy poduszki finansowej. Należy jednak pamiętać, iż zdarzeniom tym towarzyszył skokowy wzrost inflacji, która – jak dobrze wiemy z doświadczeń historycznych – nie sprzyja gromadzeniu oszczędności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Pranie Pieniędzy | AML przed wielką zmianą

Pranie pieniędzy stanowi jedno z poważniejszych wyzwań zarówno dla procesu globalizacji, jak i rozwoju gospodarki elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania IT pozwalają na skuteczniejsze śledzenie osób i organizacji, wprowadzających do obrotu środki pochodzące z nielegalnych źródeł. Sama technologia jednak nie wystarczy; by stawić czoła potężnym cybergangom, niezbędne jest spójne prawo i konsekwentne jego przestrzeganie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Wydarzenia i Opinie | Certyfikaty ZBP | Potwierdzenie kompetencji

Sztuczna inteligencja nie wyeliminuje w pełni bankowców. Oni w dalszym ciągu będą potrzebni, pod tym wszakże warunkiem, iż będą dysponować odpowiednimi kwalifikacjami – ta „wypowiedź” ChataGPT powinna rozwiać obawy tysięcy pracowników polskich banków. Nieprzypadkowo przywołał ją dr hab. Lech Kurkliński, profesor SGH, przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich, podczas 59. uroczystości wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Debata Redakcyjna – Delinea | Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem konsumenta wymaga technologii i edukacji

Współczesna infrastruktura cyfrowa narażona jest w coraz większym stopniu na incydenty bezpieczeństwa. Szczególnie niebezpieczny ich rodzaj stanowią przypadki przejęcia kontroli nad kontem prywatnego bądź komercyjnego użytkownika (ATO – Account Take Over). Dysponując skompromitowanymi credentialami czy wręcz skradzioną tożsamością, sprawcy mogą używać tych zasobów wielokrotnie, zarówno kradnąc środki z konta swej ofiary, jak i posługując się jej danymi osobowymi w celu wyłudzania kredytów i pożyczek bądź prania pieniędzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Debata redakcyjna – CRIF | Frontem do klienta w dobie AI

Dynamiczny rozwój cyfrowej gospodarki kreuje całkiem nowe modele biznesowe, te zaś w trwały sposób zmieniają doświadczenie klientów. Współczesny konsument, zwłaszcza reprezentujący młode pokolenie, oczekuje od dostawców usług i produktów, także finansowych, obsługi równie szybkiej, prostej i intuicyjnej jak ta, do której przyzwyczaił się, korzystając z serwisów typu Netflix i Spotify bądź dokonując zakupów w sieciach e-commerce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Ustawą w złodzieja tożsamości

Kradzież tożsamości nieprzypadkowo zyskała miano przestępczości XXI stulecia. „Transformacja cyfrowa sprawiła, że oszuści przenieśli swoje działania na telefony i do internetu. Wystarczy zdobyć twoje dane osobowe, aby pozbawić cię oszczędności” – podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Czy rządowe inicjatywy ustawodawcze okażą się barierą dla cybergangów?

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank-04-2023
BANK 2023/04

Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe 2023 | Dyskusja o przyszłości banków w dobie wielkich wyzwań

Wyjątkowa sytuacja, w jakiej funkcjonuje współczesna gospodarka, wymaga szczególnego podejścia, współpracy i koordynacji działań – zaznaczył prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas inauguracji obrad tegorocznego Forum Bankowego (FB). Zadeklarował gotowość sektora do współpracy z różnymi środowiskami w celu rozwiązywania bieżących problemów. – Nigdy nie pytaliśmy i nie pytamy o poglądy polityczne – dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Kolejna odsłona frankowego serialu

„Wiadomość o mojej śmierci była mocno przesadzona” – stwierdził swego czasu Mark Twain. Podobnie i dziś oczekiwania kredytobiorców, związane z lutową opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są mocno przesadzone, a do tego przedwczesne. Rzecz w tym, że komentarze w tej sprawie podgrzały i tak napiętą atmosferę wokół kredytów frankowych, co wybitnie nie służy polskiej gospodarce, zwłaszcza w kryzysowych czasach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Oszust tysiące ma twarzy

Wagony tramwajowe, warszawski Dworzec Główny, a może Kolumna Zygmunta? Propozycje nabycia lub przynajmniej wynajmu tak niecodziennych obiektów składał przybywającym do stolicy Alfons Cynjan, jeden z najbardziej znanych warszawskich hochsztaplerów w dwudziestoleciu międzywojennym. Również i dziś inwencja oszustów jest nieograniczona, podobnie jak umiejętność posługiwania się przez nich technologicznymi nowinkami…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Banki Spółdzielcze a MŚP | Inflacja boleśnie doświadcza polski small biznes

Dwucyfrowa inflacja to trudny czas nie tylko dla gospodarstw domowych. Rosnące ceny energii oraz podstawowych towarów i usług, w tym finansowych, stanowią poważne wyzwanie dla sektora gospodarki realnej, zwłaszcza w segmencie small biznesu, który z coraz większym niepokojem spogląda w przyszłość. To szczególne wyzwanie dla lokalnego sektora bankowego, będącego jednym z głównych dostawców finansowania dla MŚP.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Bankowość i Finanse | Technologie | Między bankiem a galerią handlową

Pandemia COVID-19 wpłynęła na dynamikę rozwoju sektora e-commerce. Zakupy online stały się standardem, przez internet zamawiamy nie tylko odzież, sprzęt elektroniczny i sportowy czy meble, ale i załatwiamy codzienne sprawunki. Znaczenie zyskują platformy marketplace, grupujące wielu dostawców oraz zapewniające kompleksową obsługę procesu płatności i finansowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych | Ochrona nie tylko przed cyberatakiem

Rosnąca liczba ataków ransomware, kampanii phishingowych i oszustw z użyciem skradzionych danych osobowych skłania do wykupienia polisy od wirtualnych zagrożeń. Decydując się na zakup ubezpieczenia online, warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, by zamiast ubezpieczycielowi, nie przekazać danych cybergangom. Przypomniała o tym niedawno KNF.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Dodatkowe przychody w niepewnych czasach

Tradycyjna działalność depozytowo-kredytowa banków staje się coraz mniej opłacalna. To efekt niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, ale i rosnącej konkurencji ze strony fintechów, bigtechów czy sektora e-commerce, coraz śmielej poczynających sobie w kolejnych obszarach rynku finansowego. Gdzie zatem szukać alternatywnych źródeł przychodów? Odpowiedzią mogą być usługi cyfrowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Pragniemy zaspokajać potrzeby klientów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom

Chcąc zachęcić mieszkańców polskich gmin do angażowania się w bankowość spółdzielczą, należałoby dokonać istotnych zmian w prawie podatkowym, przepisach nadzorczych, a przede wszystkim kreować odpowiednie postawy społeczne, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy do kwestii członkostwa podchodzą całkiem inaczej niż ich rodzice – twierdzi Agnieszka Mroszczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Rozmawiał z nią Karol Materna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Technologia na regulacyjnym dopingu

Dynamiczny przyrost regulacji dla sektora finansowego, z jakim mamy do czynienia na przestrzeni ostatniej dekady, określane jest powszechnie przez bankowców mianem regulacyjnego tsunami. Paradoksalnie jednak mnogość przepisów stanowi również siłę napędową innowacji technologicznych w branży. RegTech i SupTech, czyli odpowiedzi IT na rosnącą aktywność ustawodawcy i nadzoru, stały się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów usług dla sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW |Sankcje nie tylko dla oligarchów

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stała się istotnym wyzwaniem dla całego systemu
przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu w państwach Unii Europejskiej.
Dotychczasowe przepisy koncentrowały się na zagrożeniach ze strony zorganizowanych grup
przestępczych i organizacji ekstremistycznych, nie były zatem w stanie w pełni odpowiedzieć
na nowe wyzwania, kiedy jedno z globalnych mocarstw dołączyło do grona tzw. państw
agresorów. Konieczne stało się zatem wprowadzenie odrębnych regulacji, tak na szczeblu
krajowym, jak i wspólnotowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Procesy Łączeniowe | Integracja to naturalny wybór i dowód żywotności bankowości lokalnej

Niekoniecznie trzeba od razu się łączyć, żeby móc ze sobą współpracować w zakresie dbałości o nasz wizerunek, o to, żebyśmy byli dobrze postrzegani jako zrzeszenie czy szerzej, jako banki spółdzielcze. Każda fuzja powinna mieć ten element pozytywnego przesłania, czy dla członków, czy pozostałych klientów – podkreśla Aleksander Borzymowski, prezes zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego w rozmowie z Michałem Węgrzynem i Karolem Materną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Bankowość i finanse | WYZWANIA | Klucze do sukcesu

Mimo pewnego obciążenia kwestią frankową ufamy bankom, trzymając w nich pieniądze i mamy zaufanie do tego, jak przechowują i przetwarzają nasze dane. Wszystko to daje im poważną przewagę w procesie rewolucji technologicznej. Technologia, o której mówimy jest odpowiedzią na potrzeby klientów, pozwala wszak polepszyć ich doświadczenie, wykorzystując zasoby wiedzy zgromadzone w banku – podkreśla Przemysław Szczygielski, lider sektora finansowego w Polsce, partner w Deloitte Polska, w rozmowie z Pawłem Minkiną i Karolem Materną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – REGULACJE | Zielony impuls dla rozwoju technologii

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wielki i wciąż niewykorzystany potencjał

Czas pandemii dotkliwie przypomniał, iż pomimo imponującego dorobku współczesnej cywilizacji jutro wciąż jest niepewne, warto zatem rozważyć dodatkowe zabezpieczenie na czarną godzinę. Fakt ten uzmysłowili sobie w szczególności klienci lokalnych instytucji finansowych, które w ub.r. odnotowały wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych niemal we wszystkich kategoriach, a pierwsze miesiące bieżącego roku potwierdzają kontynuację trendu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | InvestEU | Kapitał i doradztwo finansowe w jednym

Nawet 400 mld euro może wynieść łączna wartość inwestycji, realizowanych w państwach członkowskich Unii Europejskich dzięki wsparciu z funduszu InvestEU. Mechanizm ten jest następcą funkcjonującego w latach 2015-2020 Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, z którego środki zostały należycie zagospodarowane przez Polskę. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Invest EU nasz kraj ma szansę znaleźć się w gronie największych beneficjentów unijnego wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/04

Raport Specjalny | Forum Technologii Bankowych | Banki pomagają budować cyfrowe państwo

Cyfrowa transformacja obejmuje swym zasięgiem nie tylko instytucje finansowe czy sferę gospodarki realnej. Także urzędnicy szczebla centralnego i samorządowego coraz powszechniej korzystają z osiągnięć współczesnej technologii, zarówno w relacjach z obywatelami, jak i przy realizacji wewnętrznych procesów. Wzorcem dla rozwiązań e-administracji nierzadko są mechanizmy wypróbowane uprzednio w sektorze finansowym, same banki też stały się ważnym partnerem cyfrowego państwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3