Wydarzenia i Opinie | Certyfikaty ZBP | Potwierdzenie kompetencji

Wydarzenia i Opinie | Certyfikaty ZBP | Potwierdzenie kompetencji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sztuczna inteligencja nie wyeliminuje w pełni bankowców. Oni w dalszym ciągu będą potrzebni, pod tym wszakże warunkiem, iż będą dysponować odpowiednimi kwalifikacjami – ta „wypowiedź” ChataGPT powinna rozwiać obawy tysięcy pracowników polskich banków. Nieprzypadkowo przywołał ją dr hab. Lech Kurkliński, profesor SGH, przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich, podczas 59. uroczystości wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Otrzymało je 72 pracowników instytucji finansowych, którym ZBP na wniosek ich pracodawców nadał stopnie zawodowe. Prowadzący uroczystość Wojciech Golicz, doradca zarządu ZBP, przypomniał, iż tym razem grono polskich bankowców wzbogaciło się o 64 nowych dyplomowanych pracowników bankowych, czterech menedżerów ds. zarządzania procesami i jakością oraz czterech certyfikowanych konsultantów ds. finansowych, przy czym większość z nich reprezentowała lokalny sektor finansowy.

Certyfikat ZBP wsparciem dla bankowca i banku

– Dotychczas w ramach systemu standardów ponad 16 tys. pracowników polskiego sektora bankowego nadano certyfikaty poświadczające stopień zawodowy. Ta liczba potwierdza, że w zasadzie od chwili, gdy polska bankowość zaczęła się rozwijać w realiach gospodarki rynkowej, staraliśmy się stworzyć swoistą bazę standardów i cały czas kontynuujemy ten wysiłek – podkreślił Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP. Przypomniał, iż w procesie kreowania standardów kwalifikacyjnych reprezentanci polskiego sektora finansowego współpracowali aktywnie ze szkołami wyższymi o profilu ekonomicznym i organizacjami pozarządowymi, czerpiąc obficie z najlepszych doświadczeń europejskich.

W efekcie udało się stworzyć system stopni zawodowych, które – jak wskazał prof. Kurkliński – uwzględniane są zarówno podczas procesu rekrutacyjnego czy w ramach polityki awansowania pracowników, jak i w sytuacjach, kiedy bankowiec zdecyduje się na zmianę pracodawcy. Także wiceprezes ZBP nadmienił, iż certyfikat stanowi istotne wsparcie nie tylko dla pracownika w kreowaniu własnej ścieżki kariery, ale i dla instytucji finansowych, wydatnie wspierając ich politykę HR.

System standardów kwalifikacyjnych od lat wyróżniają transparentne i jednolite kryteria przyznawania stopni zawodowych, co ułatwia zagwarantowanie zbliżonego poziomu kompetencji kadr we wszystkich instytucjach finansowych. Chodzi m.in. o budowę relacji z klientem, jak też zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, co zauważył wiceprezes ZBP. I dodał, że coraz większe znaczenie w kształceniu kadr bankowych zyskiwać będzie kwestia etyki w finansach. Nawiązał przy tym do własnych doświadczeń, gdyż – jak przyznał – kilkanaście lat temu sam otrzymał certyfikat ZBP.

Również prof. Lech Kurkliński wspomniał o swych doświadczeniach z programami edukacyjnymi realizowanym przez polski sektor bankowy. Podjęciu przezeń pracy w lokalnym sektorze finansowym w początku lat 90. ub. w., towarzyszyło uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych przez Związek Banków Polskich wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości. – Intensywny proces edukacyjny przyniósł nader satysfakcjonujący efekt – stwierdził przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Bez banków niemożliwy jest rozwój gospodarczy

Wysokokwalifikowane kadry bankowe sprzyjają kreowaniu spójnego wizerunku sektora jako odpowiedzialnego nie tylko za klienta, własne produkty czy sposób ich oferowania, ale w szerszym ujęciu – za gospodarkę narodową i jej rozwój. – Rola sektora bankowego jako układu krwionośnego gospodarki nie była nigdy kwestionowana. W naukach ekonomicznych mieliśmy pewien konsensus, że bankowość jest nośnikiem wartości, silnikiem gospodarki, dostawcą kapitału i finansowania na cele rozwojowe – podkreślił wiceprezes ZBP. Przywołał liczne opinie, jakie pojawiały się na przestrzeni ostatnich trzech dekad, zgodnie z którymi to właśnie zdrowy, odpowiedzialny, dobrze skapitalizowany i zarządzany sektor bankowy należał do głównych determinant powodzenia bezprecedensowego procesu transformacji ustrojowej, którego efekty wyróżniają Polskę na tle innych państw bloku wschodniego.

System standardów kwalifikacyjnych od lat wyróżniają transparentne i jednolite kryteria przyznawania stopni zawodowych, co ułatwia zagwarantowanie zbliżonego poziomu kompetencji kadr we wszystkich instytucjach finansowych. Chodzi m.in. o budowę relacji z klientem, jak też zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, co zauważył wiceprezes ZBP. I dodał, że coraz większe znaczenie w kształceniu kadr bankowych zyskiwać będzie kwestia etyki w finansach. Nawiązał przy tym do własnych doświadczeń, gdyż – jak przyznał – kilkanaście lat temu sam otrzymał certyfikat ZBP.
Również prof. Lech Kurkliński wspomniał o swych doświadczeniach z programami edukacyjnymi realizowanym przez polski sektor bankowy. Podjęciu przezeń pracy w lokalnym sektorze finansowym w początku lat 90. ub. w., towarzyszyło uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych przez Związek Banków Polskich wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości. – Intensywny proces edukacyjny przyniósł nader satysfakcjonujący efekt – stwierdził przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Profesjonalizm kadry zarządzającej polskim sektorem finansowym, ale i zwykłych bankowców, od których w równym stopniu zależy kondycja instytucji, przyniósł rezultaty także w latach 2008–2013, kiedy to banki w Polsce, w przeciwieństwie do wielu bogatszych państw, nie musiały sięgać po wsparcie ze środków publicznych. Wręcz przeciwnie, zasoby sektora finansowego zostały w kolejnych latach wykorzystane do budowy infrastruktury uszczelniającej system podatkowy – poczynając od systemu STIR, poprzez podzielone pł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK