Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wielki i wciąż niewykorzystany potencjał

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wielki i wciąż  niewykorzystany potencjał
Fot. madedee/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czas pandemii dotkliwie przypomniał, iż pomimo imponującego dorobku współczesnej cywilizacji jutro wciąż jest niepewne, warto zatem rozważyć dodatkowe zabezpieczenie na czarną godzinę. Fakt ten uzmysłowili sobie w szczególności klienci lokalnych instytucji finansowych, które w ub.r. odnotowały wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych niemal we wszystkich kategoriach, a pierwsze miesiące bieżącego roku potwierdzają kontynuację trendu.

Wyniki polskiej branży bancassurance za 2020 r. były zauważalnie gorsze aniżeli w okresie poprzedzającym – wskazują analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń. Minione dwanaście miesięcy przyniosło zatem kontynuację trendu obserwowanego od kilku lat. Wartość składki przypisanej brutto w roku ubiegłym wyniosła 5,56 mld zł, co oznacza zaledwie 81% wyniku odnotowanego rok wcześniej, kiedy to banki pozyskały dla ubezpieczycieli 6,87 mld zł.

Czas ożywienia (z małymi wyjątkami)

W przypadku Działu I, czyli ubezpieczeń na życie, trudno wykazywać jednoznaczne powiązanie gorszych rezultatów z pandemią, jako że rokroczne obniżanie się zarówno liczby sprzedanych polis, jak i poziomu składki zebranej w kanale bancassurance dało się zaobserwować także we wcześniejszych latach. „Efekt COVID-19” był natomiast wyraźnie widoczny w przypadku Działu II (polisy majątkowe i osobowe). O ile lata 2018 i 2019 zakończyły się poprawą wyniku sprzedażowego odpowiednio o 19 i 7% w zestawieniu z rokiem poprzedzającym, to w 2020 r. banki pozyskały na rzecz ubezpieczycieli 1 mld 879 mln zł, co stanowiło zaledwie 90% wyniku za rok 2019. Istotnemu obniżeniu uległa też liczba sprzedanych polis – z 19 mln 90 tys. do 17 mln 862 tys.

Na tym tle nader pozytywnie prezentują się wyniki uzyskane przez lokalne instytucje finansowe. Według danych grupy Generali, która odpowiada za największą część wyniku uzyskiwanego przez spółdzielców w kanale bancassurance, wartość sprzedaży w roku minionym zwiększyła się o około 4% w zestawieniu z okresem wcześniejszym. Trend ten obserwowany był niemal we wszystkich kategoriach. Tomasz Kromolicki, dyrektor sieci bancassurance i pełnomocnik zarządu Concordia Ubezpieczenia, należącej do grupy Generali, wskazywał podczas niedawno zakończonego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, że jedynymi kategoriami, w których odnotowano regres, były produkty majątkowe dla firm i polisy osobowe.

W pierwszym przypadku była to prosta konsekwencja problemów, jakie stały się udziałem przedsiębiorców, którzy w poszukiwaniu oszczędności decydowali się bądź to na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, bądź też zmniejszenie zakresu ochrony, z czym wiązała się redukcja składki. Z kolei za mniejszą sprzedaż polis osobowych odpowiadają ubezpieczenia od utraty pracy, powiązane z kredytami. Niepewna sytuacja, jaka towarzyszyła pierwszym kilkunastu miesiącom pandemii, skłoniła ubezpieczycieli do wycofania tego produktu z oferty z uwagi na zbyt poważne i nieprzewidywalne ryzyko. Niemniej przedstawiciel Concordii zapewnił, że w związku z normalizacją sytuacji sanitarnej w kraju od czerwca usługa ta jest ponownie dystrybuowana ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK