Autor: Jerzy Majka

BANK 2022/02

Raport Specjalny | Windykacja Należności | Lokatorzy pod nadmierną ochroną

Nierzetelni kredytobiorcy hipoteczni, najemcy niepłacący czynszu, a także uciążliwi lokatorzy zyskali niespodziewanego sprzymierzeńca w postaci… koronawirusa. Uchwalone we wczesnej fazie pandemii przepisy, wykluczające możliwość eksmisji, obowiązują niemal dwa lata, i wiele wskazuje na to, że odejdą w niebyt dopiero wraz z ustaniem COVID-19. Dzieje się tak mimo powszechnej krytyki nie tylko ze strony właścicieli lokali, ale również samorządu komorniczego, a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/05

Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków | Sprawdzeni partnerzy

Pierwszy rok funkcjonowania gospodarki, a w znaczniej części także i administracji publicznej, w trybie zdalnym okazał się tyleż niespodziewanym, co rzetelnym sprawdzianem funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, także w sektorze bankowym. Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski zmaterializowały się scenariusze, dotychczas symulowane w ramach ćwiczeń w rodzaju Cyber-EXE.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/05

Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków – Aritech | Dostęp tylko dla swoich

Weryfikacja użytkowników w celu zapewnienia im adekwatnego dostępu do systemów IT ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zasobów każdej organizacji. W dobie upowszechnienia pracy zdalnej, gdzie istotna część wymiany informacji odbywa się za pośrednictwem prywatnych, a zatem niewystarczająco zabezpieczonych urządzeń i łącz należących do zatrudnionych, kwestia ta nabiera całkiem nowego wymiaru.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/04

Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe | Konstruktywne mimo pandemii

Obrady tegorocznego Forum Bankowego miały charakter szczególny nie tyle z uwagi na zdalną formułę, która ostatnio stała się normą. Wydarzenie odbywało się wszak w przededniu 30-lecia Związku Banków Polskich. W ciągu trzech dekad diametralnie zmieniły się uwarunkowania, w jakich funkcjonuje sektor finansowy, niezmienna pozostała odpowiedzialność banków za funkcjonowanie gospodarki, jak i depozyty klientów, czego widomym dowodem była sytuacja sprzed roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
dr. Tadeusz Białek
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Regulacje: Co się zmieniło po małym TSUE

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki konsumenckiej) instytucja finansowa powinna zwrócić konsumentowi zarówno odsetki za niewykorzystany okres, jak też adekwatną część pozostałych kosztów, poniesionych w związku z zaciągnięciem zobowiązania. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu, wydanym we wrześniu ubiegłego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/02

Raport Specjalny. Płatności w internecie: Nie tylko karty i pay-by linki

Kto w dobie aplikacji mobilnych i internetu rzeczy korzysta jeszcze z tradycyjnej wysyłki za pobraniem? W jakich sytuacjach mogą się przydać elektroniczne czeki? Czy korzystanie z SMS-ów premium to bezpieczna forma zapłaty? Schematy płatności alternatywnych wobec tradycyjnych kart, e-przelewów i wszędobylskich pay-by linków budzą wiele wątpliwości, a nierzadko również i obawy. A jednak tysiące Polaków wybierają te właśnie instrumenty płatnicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Wydarzenia i Opinie. Bezpieczeństwo: Od czwartej do szóstej dyrektywy

Legalizacja środków pochodzących z przestępstw lub innych nieujawnionych źródeł stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla światowego systemu finansowego. Aby nadążyć za kreatywnością zorganizowanych grup przestępczych, władze unijne podejmują kolejne działania mające na celu uszczelnienie systemu i zwiększenie skuteczności wykrywania podejrzanych transakcji płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

Bank i Klient. Rejestrowanie firm: Przez bank do świata biznesu

Łatwość zakładania firmy stanowi jedno z istotniejszych kryteriów oceny wolności gospodarczej. Jakość procedur towarzyszących tworzeniu nowych przedsiębiorstw w poszczególnych krajach oceniana jest m.in. przez Bank Światowy w kolejnych edycjach międzynarodowego rankingu „Doing Business”, element ten wchodzi również w skład opracowanego przez BŚ wskaźnika łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przez wiele lat Polska zajmowała pod tym względem odległe pozycje. Debiut rynkowy nawet najmniejszej firmy musiał być poprzedzony wizytami w placówce samorządowej, oddziale terenowym Głównego Urzędu Statystycznego, urzędzie skarbowym i oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/06

Bank i klient. Przeciw wykluczeniu: Bankowa wojna z trzema schodami

Warszawa jest miastem lepiej przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami aniżeli Bruksela – podkreślali uczestnicy Kongresu Gospodarki Elektronicznej w roku 2015. Niezaprzeczalny wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego możliwy był do osiągnięcia dzięki synergii działań podmiotów reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe i świat biznesu. Także polski sektor bankowy od wielu lat kreuje rzeczywistość, w której usługi finansowe dostępne są dla wszystkich ludzi bez wyjątku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/02

Nieruchomości: FINN wkracza na parkiet

Inwestowanie w mieszkania na wynajem nie musi wiązać się z potężnymi nakładami na zakup lokalu, jego późniejsze utrzymanie i okresowe remonty. Sposobem na uzyskiwanie pasywnego przychodu z wynajmu nieruchomości pozostających w dyspozycji profesjonalnych administratorów jest REIT (Real Estate Investment Trust), czyli wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny lokujący środki w ten segment gospodarki. Instrument, obecny na europejskim rynku dokładnie od pół wieku, w najbliższym czasie pojawić się może również w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: PPP – czy nowe regulacje przełamią impas?

Partnerstwo publiczno-prywatne nigdy nie należało do szczególnie popularnych modeli finansowania inwestycji samorządowych w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy był w równym stopniu brak doświadczeń lokalnych włodarzy w realizacji tego typu przedsięwzięć wspólnie z podmiotami komercyjnymi co niesprzyjające prawo i niechętne nastawienie organów kontrolnych. Nieprzypadkowo mawiano, iż inwestycja w formule PPP w warunkach polskich przynieść może niepożądany skutek w postaci czwartego „P”, czyli prokuratora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

IT@BANK: To już trzynasty ranking

Zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania IT stymulowane było w ostatnim czasie koniecznością wdrożenia nowych przepisów – przypomniał redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” Stanisław Brzeg-Wieluński podczas uroczystości ogłoszenia wyników trzynastej edycji rankingu IT@BANK. To właśnie zmiany regulacyjne stanowiły inspirację dla oferty Krajowej Izby Rozliczeniowej, wyróżnionej potrójnym tytułem Produktu Roku. Główna nagroda rankingu trafiła do firmy Asseco Poland.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

IT@BANK: Od chmury nie ma odwrotu

Rynek technologii chmurowych rozwija się pięciokrotnie szybciej aniżeli branża tradycyjnych usług IT. Tylko na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy globalna wartość chmury zwiększyła się o ponad 100 mld dolarów, a potencjał do dalszego wzrostu jest niewyczerpany. Analizy potwierdzają, iż jedynie 13% światowego biznesu korzysta na co dzień z różnych form cloud computingu. Liderem w europejskim rankingu wciąż pozostaje Finlandia, gdzie ponad 60% przedsiębiorstw lokuje swoje zasoby na zewnętrznych serwerach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

IT@BANK 2018: Platforma Publikator, czyli RegTech w praktyce

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Bank i Klient: Kredyt studencki nie tylko dla młodych

„Konstytucja dla Nauki”, czyli wchodząca w życie wraz z początkiem 2019 r. ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, przyniesie wiele zmian nie tylko w zarządzaniu uczelniami czy ocenie publikacji pracowników naukowych. Gruntownym korektom zostały również poddane reguły udzielania kredytów studenckich. Zarówno żacy, jak też i doktoranci zyskają znacznie więcej czasu na ubieganie się o finansowanie, a cała procedura kredytowa zostanie znacząco uelastyczniona i dostosowana do realiów gospodarki elektronicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Raport Specjalny Bancassurance: Z polisą na szlaku

Alarmujące doniesienia z różnych stron świata o Polakach koczujących na odległych lotniskach i apele o finansowe wsparcie dla turystów, dla których zabrakło środków na leczenie w zagranicznych szpitalach stały się już niechlubną tradycją sezonu urlopowego. Większości z tych kłopotów można by bez problemu uniknąć, gdyby uczestnicy wyjazdów, w szczególności zagranicznych, dysponowali należytą wiedzą w zakresie ubezpieczania ryzyk towarzyszących wakacyjnym podróżom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/09

Raport specjalny. Obsługa gotówki: Automatyzacja i konsolidacja: dokąd zmierza branża CIT?

Wartość gotówki znajdującej się w obiegu przekroczyła już 200 mld zł i stale rośnie, zadając tym samym kłam twierdzeniom o rychłym końcu tradycyjnej formy płatności. Beneficjentami tej sytuacji są i najprawdopodobniej w coraz większym stopniu będą podmioty z branży cash-in-transit, które sukcesywnie przejmują obowiązki w dziedzinie transportowania i obsługi wartości pieniężnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Samorząd: Nie tylko kredyt i pożyczka

Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji samorządowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla lokalnych włodarzy. Ograniczony wybór źródeł, relatywnie skąpe fundusze własne w przypadku najmniejszych gmin oraz przekazywanie samorządom coraz to nowych zadań przez administrację szczebla centralnego bez równoległego zapewnienia funduszy na ich wykonanie – wszystkie te czynniki sprawiają, że wójtowie i burmistrzowie coraz częściej sięgają po alternatywne metody zdobywania pieniędzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Technologie: Platforma Publikator, czyli RegTech w praktyce

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/07-08

Wydarzenia: Nowoczesność, bezpieczeństwo, integracja to priorytety dla spółdzielców

„Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie” – pod takim hasłem przebiegały obchody tegorocznej, dwudziestej drugiej już edycji Święta Spółdzielczości Bankowej. Wyraźne nawiązanie do dokonującego się na naszych oczach procesu digitalizacji usług finansowych nie było przypadkiem. Głównym przesłaniem wydarzenia było w tym roku zaangażowanie lokalnych instytucji finansowych w rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a patronat merytoryczny nad uroczystościami objęła Fundacja Polska Bezgotówkowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Czy bezgotówkowa rewolucja obejmie fiskusa?

Kilkanaście miesięcy temu możliwość zapłaty kartą w jednostkach samorządu terytorialnego stanowiła ewenement. Obecnie plastikowy pieniądz akceptowany jest w blisko 1500 urzędach szczebla lokalnego, a niektóre placówki honorują także instrumenty mobilne. Ambicje rządu sięgają jednak znacznie dalej: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje obowiązek realizacji transakcji bezgotówkowych przez wszystkie organy podatkowe i egzekucyjne w administracji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/05

Bank i Klient: Czy czeka nas uberyzacja banków?

Proces otwierania rynku finansowego, wydatnie wzmocniony poprzez wejście w życie postanowień dyrektywy PSD2, bywa niekiedy określany mianem uberyzacji sektora bankowego. Choć obydwa procesy różnią się znacząco w samych założeniach, to nietrudno wskazać pomiędzy nimi szereg analogii. Najważniejszą z nich jest konsekwentne odchodzenie od dominującego przez lata prymatu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na rzecz zwiększonej elastyczności świadczenia usług i prawa wyboru oferenta.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2