Bank i klient. Przeciw wykluczeniu: Bankowa wojna z trzema schodami

Bank i klient. Przeciw wykluczeniu: Bankowa wojna z trzema schodami
Fot. Photographee.eu/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Warszawa jest miastem lepiej przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami aniżeli Bruksela - podkreślali uczestnicy Kongresu Gospodarki Elektronicznej w roku 2015. Niezaprzeczalny wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego możliwy był do osiągnięcia dzięki synergii działań podmiotów reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe i świat biznesu. Także polski sektor bankowy od wielu lat kreuje rzeczywistość, w której usługi finansowe dostępne są dla wszystkich ludzi bez wyjątku.

Symbolicznym podsumowaniem starań rodzimych bankowców na rzecz budowy gospodarki bez barier jest zaszczytne wyróżnienie, przyznane Związkowi Banków Polskich w ubiegłorocznej edycji konkursu Lider Dostępności Cyfrowej. Plebiscyt zorganizowany został już po raz drugi przez Fundację Widzialni, której statutowym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Problem ten staje się coraz poważniejszy w świecie, w którym świadomość twórców nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych odnośnie potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych czy seniorów nierzadko nie nadąża za dynamicznym rozwojem technologii. W konsekwencji nawet 5 mln Polaków może nie dysponować dostępem do nowoczesnych kanałów informacyjnych, urzędowych czy sprzedażowych. Statystykę w tym obszarze znacząco poprawiają usługi finansowe, w przypadku których dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych od wielu już lat stanowi absolutny priorytet. – 35 mln rachunków dostępnych przez internet. 16 mln Polaków korzystających z usług na odległość. 35 mln kart płatniczych, z tego większość w formule zbliżeniowej. Bardzo szybko rozwijająca się bankowość i usługi mobilne. To ogromne ułatwienia – przypomniał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, odbierając dyplom Lidera Dostępności Cyfrowej podczas odbywającej się w gmachu parlamentu konferencji pod hasłem „Włączenie cyfrowe – dostępna Polska„.

Razem przeciwko barierom

Zaangażowanie ZBP i zrzeszonych w tej organizacji instytucji finansowych w walkę z tzw. trzema stopniami, również w świecie wirtualnym, przejawia się na wiele sposobów. Od lat prowadzona jest ożywiona współpraca z blisko trzydziestoma organizacjami społecznymi zrzeszającymi osoby z różnymi formami niepełnosprawności i działającymi na ich rzecz. Przykładem takiej kooperacji jest porozumienie, podpisane w roku 2014 pomiędzy Fundacją Integracja a Związkiem Banków Polskich, mające na celu koordynację działań podejmowanych w celu zwiększenia dostępności usług finansowych i płatniczych zarówno w tradycyjnych kanałach stacjonarnych, jak i w cyberprzestrzeni. W ubiegłym roku ZBP dołączył też do grona partnerów rządowej inicjatywy „Dostępność Plus”, koordynowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. „Państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami” – czytamy na oficjalnej stronie tego przedsięwzięcia. Obok aranżacji przestrzeni publicznej w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych i tworzenia prawa uwzględniającego potrzeby tej grupy społecznej, program przewiduje jak najszersze wykorzystywanie nowych technologii w celu przeciwdziałania wykluczeniu. „Szczególny nacisk zostanie położony na inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom (automatyka, więcej rozwiązań online, telemedycyna, technologie kompensacyjne)” – twierdzą przedstawiciele resortu inwestycji i rozwoju. Uczestnictwo bankowców w tym szczególnym programie przyniosł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK