Nowoczesny Bank Spółdzielczy: PPP – czy nowe regulacje przełamią impas?

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: PPP – czy nowe regulacje przełamią impas?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Partnerstwo publiczno-prywatne nigdy nie należało do szczególnie popularnych modeli finansowania inwestycji samorządowych w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy był w równym stopniu brak doświadczeń lokalnych włodarzy w realizacji tego typu przedsięwzięć wspólnie z podmiotami komercyjnymi co niesprzyjające prawo i niechętne nastawienie organów kontrolnych. Nieprzypadkowo mawiano, iż inwestycja w formule PPP w warunkach polskich przynieść może niepożądany skutek w postaci czwartego "P", czyli prokuratora.

W jakim stopniu obowiązujące od 19 września 2018 r. zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą przyczynić się do upowszechnienia tego schematu finansowania, jakże przydatnego w perspektywie spodziewanego obniżenia unijnych dotacji na rozwój lokalny? Lilianna Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przypomina, że dobre prawo to tylko połowa sukcesu. – Aby partnerstwo publiczno-prywatne osiągnęło pożądany skutek, projekt powinien być dobrze przygotowany, zaś decyzja podmiotu publicznego podjęta w pełni świadomie – podkreśliła podczas Forum Bankowo-Samorządowego. Tak właśnie dzieje się w wielu krajach europejskich. Tylko w minionym roku na terenie UE zawarto przeszło 1700 transakcji w formule PPP o łącznej wartości 336 mld euro. Wyniki te pokazują, że spowodowany kryzysem gospodarczym lat 2007-2011 spadek dynamiki inwestycji Unia ma już za sobą. Jak na tym tle prezentuje się Polska? Rok 2015 przyniósł odwrócenie tendencji spadkowej, obserwowanej, podobnie jak w krajach zachodnioeuropejskich, jeszcze od czasów przedkryzysowych. Dla porównania, w roku 2006 zrealizowano ponad 140 projektów PPP, podczas gdy dziewięć lat później liczba ta była o 100 umów niższa. Specyfiką naszego kraju jest również wykorzystanie tego modelu do wspierania całkiem innych sektorów aniżeli ma to miejsce w całej UE. – W europejskich projektach najwięcej umów PPP zawarto w branży transportu, edukacji i ochrony zdrowia. W Polsce zawierano je przede wszystkim w sektorze sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska – zauważyła Lilianna Bogusz. Również i średnia wartość pojedynczej transakcji znacząco odbiega od unijnych standardów. – Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przeciętna wartość polskiego projektu PPP oscylowała w granicach 11 mln euro, podczas gdy średnia europejska wynosi około 200 mln euro – wskazał Patryk Darowski, dyrektor sektora budowlanego, medycznego i PPP w Departamencie Projektów Sektorowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Taka dysproporcja wynika po części z faktu, że znaczna część przedsięwzięć w tym modelu realizowana jest przez władze lokalne. – Brakuje dużych projektów rządowych, takich jak chociażby drogi ekspresowe – nadmienił Patryk Darowski.

Cel: powołać spółkę celową

– Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oznacza nowe otwarcie i olbrzymie zmiany na rynku – tak oceniła sytuację Renata Siwiec, prezes Fundacji Centrum PPP. Faktycznie, zmienione regulacje wprowadziły szereg rozwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI