Mirosław Czekaj

BANK 2019/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: PPP – czy nowe regulacje przełamią impas?

Partnerstwo publiczno-prywatne nigdy nie należało do szczególnie popularnych modeli finansowania inwestycji samorządowych w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy był w równym stopniu brak doświadczeń lokalnych włodarzy w realizacji tego typu przedsięwzięć wspólnie z podmiotami komercyjnymi co niesprzyjające prawo i niechętne nastawienie organów kontrolnych. Nieprzypadkowo mawiano, iż inwestycja w formule PPP w warunkach polskich przynieść może niepożądany skutek w postaci czwartego „P”, czyli prokuratora.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego

pko.bp.01.400x268Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęło rekomendację Zarządu Banku dotyczącą podziału zysku. Na dywidendę zostanie przeznaczone 937,5 mln złotych, czyli 0,75 złotych brutto na jedną akcję. WZA zdecydowało o powołaniu składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, podjęło także uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska i związanych z nim zmian statutu Banku, które są jednym z warunków realizacji połączenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1