Alior w IV kw. 2019 r. ze stratą netto 19,9 mln zł. Bank zakłada redukcję liczby placówek o 25 proc., nie będzie zwolnień grupowych

Alior w IV kw. 2019 r. ze stratą netto 19,9 mln zł. Bank zakłada redukcję liczby placówek o 25 proc., nie będzie zwolnień grupowych
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank odnotował 252,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 713,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
.@AliorBankSA odnotował 252,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. #AliorBank

Z wyłączeniem wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego częściowego zwrotu opłat i prowizji przy przedterminowych spłatach kredytów konsumenckich przychody wyniosły 4 173 mln zł, a wynik netto 559 mln zł, podano w komunikacie Alior Banku poświęconym wynikom.

„Zysk netto w 2019 wyniósł 253 mln zł (vs. 713 mln zł w 2018). Wynik pod silną presją wynikającą z dostosowania się przez bank do wyroku TSUE w kwestii zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytów konsumpcyjnych (-306 mln zł wpływu na wynik netto) oraz kosztów ryzyka kredytowego w segmencie Agro (-345 mln zł wpływu na wynik netto)” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Wpływ wyroku TSUE

Grupa oszacowała wpływ wyroku TSUE na kwotę 378 mln zł brutto, na którą składają się:

1. rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości 243 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne) – wpływ jednorazowy,

2. rezerwa na zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych po 11 września 2019 r., w wysokości 85 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe),

3. korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w księgach banku, a liniową metodą szacowania zwrotów części prowizji w wysokości 50 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe) – wpływ jednorazowy.

Czytaj także: Alior Bank utworzył 186 mln zł dodatkowej rezerwy w związku z tzw. małym TSUE >>>

Wskaźnik rentowności ROE

W konsekwencji wskaźnik rentowności ROE banku wyniósł 3,8% (vs. 11,7% w 2018 r.). Po wyłączeniu wpływu wyroku TSUE dotyczącego zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich wskaźnik ROE banku w 2019 r. kształtowałby się na poziomie 8,4%, podano w raporcie.

„Warto podkreślić jednak, że nawet w tak trudnym roku pozycja kapitałowa banku pozostała niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na stabilnym wysokim poziomie (odpowiednio 13,48% oraz 16,2%) pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 198 pb oraz 270 pb)” – podkreślono w raporcie.

Alior dodał, że „sytuacja płynnościowa banku w 2019 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie”. Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych.

Współczynnik kosztów do dochodów

Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w 2019 roku wyniósł 43%, czyli mniej o 0,1 pkt proc. względem roku 2018. Wyłączając wpływ wyroku TSUE wyniósłby on 39,1%. Koszty działania banku wyniosły 1 630 mln zł i są niższe o 4,4% względem 2018 roku. W związku z podwyższonymi kosztami ryzyka w segmencie Agro klienta biznesowego, koszty ryzyka wyniosły 1 437 mln zł. Wskaźnik kosztów ryzyka wzrósł o 0,54 pkt proc. do poziomu 2,39%.

„Mimo rezerw, jakie musieliśmy zawiązać w zeszłym roku w związku z wyrokiem TSUE, bank utrzymuje stabilną pozycję płynnościową oraz jedną z najlepszych w sektorze efektywności kosztowych. Bez uwzględnienia wpływu TSUE, nasz wskaźnik C/I w 2019 roku wyniósłby poniżej 40%. Nieustannie dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa banku, o czym świadczy najwyższy poziom współczynnika kapitałowego Tier1 w historii banku” – skomentował wiceprezes ds. finansów Tomasz Biłous, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 181,45 mln zł wobec 3 084,52 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 666,57 mln zł wobec 710 mln zł rok wcześniej.

„Marża odsetkowa netto (NIM) banku w 2019 roku wyniosła 4,51% (-12 pb r/r). Bez uwzględnienia wpływu wyroków TSUE wyniosłaby 4,71%. Bank konsekwentnie poprawia marżę na strategicznych produktach – odnotował wzrost wyniku odsetkowego w ujęciu narastającym r/r o 3,1% (z 3 085 mln zł w 2018 roku do 3 181 mln zł w 2019 roku) oraz o 7,5% bez uwzględnienia wpływu wyroku TSUE” – czytamy dalej w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 288,61 mln zł wobec 731,07 mln zł zysku rok wcześniej.

117 tys. nowych klientów indywidualnych

Alior Bank w 2019 roku pozyskał 117 tys. nowych klientów indywidualnych. Łączna baza tych klientów wynosi obecnie 4,15 mln osób.

„Zauważalna jest wyraźna poprawa w strukturach nowo założonych ROR-ów: liczba rachunków z transakcjami oraz z systematycznymi wpływami wzrosła odpowiednio o 61% i 65%. Konsekwentnie wzrasta też znaczenie kanałów cyfrowych. Liczba użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku wzrosła do 456 tys., co stanowi przyrost 64% rok do roku. Sprzedaż ROR i kont oszczędnościowych online wzrosła o 56% w 2019 roku” – napisano także w komunikacie.

„W IV kwartale 2019 roku Alior Bank odnotował 13-proc. wzrost liczby nowych klientów biznesowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Nowa akwizycja jest nakierowana na większe uproduktowienie klientów i koncentruje się na budowaniu z nimi głównej relacji. W IV kwartale 2019 roku bank odnotował blisko dwukrotny wzrost sprzedaży w segmentach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ujęciu kwartalnym (z 575 mln zł na koniec III kw. do 1 078 mln zł na koniec IV kw.), co jest efektem m.in. zmian organizacyjnych w sieci Centrów Korporacyjnych” – czytamy dalej.

Dynamicznie rosnącym segmentem banku są mikroprzedsiębiorstwa

Alior Bank podkreślił też, że dynamicznie rosnącym segmentem banku są mikroprzedsiębiorstwa. Na koniec 2019 roku liczba klientów z tego sektora wyniosła 192,2 tys. (wobec 159 tys. na koniec 2018 roku). W tym czasie liczba nowych klientów mikro wzrosła o 53% rok do roku oraz otworzyli oni ponad 30 tys. nowych rachunków bieżących (co stanowi 45% przyrost r/r). W czwartym kwartale za pośrednictwem konta w Alior Banku aż 61,9 tys. mikroprzedsiębiorców zapłaciło składki ZUS oraz podatki (wzrost 18% r/r). Większa efektywność w segmencie najmniejszych firm jest możliwa dzięki znaczącej akwizycji klientów online. Klienci mikro coraz częściej zakładają rachunki firmowe przez kanały zdalne – ich udział przekroczył w czwartym kwartale 40,3% (z 35,2% na koniec 2018 roku).

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 r.

Strategia Alior Banku „Więcej niż bank” obejmująca lata 2020-2022 zakłada m.in. osiągnięcie 95 mld zł aktywów (wobec 76,73 mld zł aktywów na koniec 2019 r.), a także podwyższenie wskaźnika ROE o 1,6 pkt proc. wobec ub.r. do ponad 10% w 2022 r. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%, podał bank.

Marża odsetkowa netto (NIM) ma wzrosnąć o 0,1 pkt proc. (wobec 2019 r.) do 4,6% w 2022 r., wskaźnik kosztu ryzyka (COR) – spaść o 0,6 pkt proc. do 1,8%, zaś COF – spaść o 0,2 pkt proc. do 1%, wyliczono w prezentacji dotyczącej strategii.

W horyzoncie strategii Alior Bank planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego Tier1 na poziomie co najmniej 125 pb na koniec każdego roku.

„Alior Bank ogłasza strategię ‚Więcej niż bank’ obejmującą lata 2020-2022. Podstawowym celem Banku jest ułatwianie codziennych działań klientów w różnych obszarach ich życia. Bank wykorzysta do tego możliwości otwartej bankowości oraz najnowsze technologie” – czytamy w komunikacie.

Nowa strategia Alior Banku to plan rozwoju dla banku nowej generacji. Zakłada rozbudowę aplikacji mobilnej, rozszerzenie oferty o produkty pozabankowe oraz wdrożenie narzędzi i wykorzystanie technologii, które poprawiają doświadczenia klientów i wzmacniają relację z nimi, dodała instytucja.

„Branża finansowa zmienia się w szybkim tempie. Bankowość cyfrowa to już codzienność naszych klientów, a ich oczekiwania wykraczają poza zarządzanie domowymi czy firmowymi finansami. Mają one decydujący wpływ na ewolucję, jaką w szybkim tempie przechodzimy – od modelu tradycyjnego, poprzez bank cyfrowy, wysoce spersonalizowaną ofertę, aż po coś więcej niż bank. Zaufanie, jakim darzą nas klienci, zaprocentuje niespotykaną do tej pory wygodą i możliwościami – dużo większymi niż dotychczas. Chcemy otaczać klienta swoim wsparciem i usługami wykraczającymi poza świat bankowości. To bliska przyszłość – taki będzie nasz bank w 2022 roku” – powiedział prezes Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Alior Bank zapowiada, że wyjdzie poza ramy bankowości i stworzy w swojej aplikacji Alior Mobile ekosystem usług pozabankowych, z których klient będzie mógł wygodnie korzystać o każdej porze, bez względu na to, gdzie się znajduje.

„Kupi bilet komunikacji miejskiej, bilet do kina, ubezpieczy mieszkanie, samochód czy zapłaci za paliwo lub przejazd autostradą. – Alior Mobile ma towarzyszyć klientowi w codziennym życiu, nie tylko w sprawach związanych z zarządzaniem finansami – zapowiada zarząd” – czytamy w materiale.

Bank planuje stopniowo udostępniać w aplikacji kolejne rozwiązania własne oraz dostarczane przez uznanych partnerów zewnętrznych i w ten sposób zyskać miano lidera otwartej bankowości. Dzięki umiejętności szybkiej adaptacji i kompetencjom technologicznym, które Alior rozwija od samego początku, będzie mógł integrować nowe funkcje sprawniej i szybciej niż jego rynkowi konkurenci. Docelowo z aplikacji Alior Banku ma korzystać aż 1,5 mln klientów, podano też w komunikacie.

Poprawa doświadczenia klienta ma przełożyć się na wzrost wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score) o 11 pkt proc. do 40% na koniec 2022 roku, a także na wzrost liczby klientów oraz wykorzystanie naszych produktów i funkcjonalności, podkreślono dalej.

Według strategii, liczba klientów indywidualnych ma wzrosnąć do 4,5 mln w 2022 r. z 4,1 mln w 2019 r., a biznesowych – odpowiednio do 300 tys. z 220 tys.

Rozwój Alior Banku jest bezpośrednio związany z nowymi technologiami

Dalszy rozwój Alior Banku jest bezpośrednio związany z nowymi technologiami. Plan na najbliższe trzy lata zakłada nie tylko szybkie tempo wdrażania innowacyjnych rozwiązań i wykorzystanie możliwości otwartej bankowości, ale także stosowanie zaawansowanej analityki do najlepszej na rynku personalizacji oferty, zapowiedział także bank.

„Alior Bank wykorzysta dane udostępniane przez swoich klientów, by udoskonalić ofertę i dopasować ją do potrzeb konkretnej osoby. Dla wygody klientów Alior Bank planuje też uprościć i unowocześnić obsługę. Dzisiaj już 100 robotów wspiera procesy realizowane dla klientów banku. Wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawi, że nawet 30% rozmów z klientami będzie się odbywać za pośrednictwem chatbotów, a 60% z udziałem voicebotów. Klienci dużo więcej będą mogli zrobić samodzielnie, także dzięki aplikacji Alior Mobile” – wskazano w komunikacie.

W segmencie przedsiębiorstw nowa strategia zakłada rozwój ekosystemu produktów i usług zarówno bankowych, takich jak faktoring czy leasing, jak i pozabankowych, m.in. prowadzenia księgowości, czy obsługi PPK.

„Alior Bank będzie dla przedsiębiorców partnerem na każdym etapie rozwoju biznesu: od założenia firmy, poprzez jej rozwój, prowadzenie online, aż po wyspecjalizowaną pomoc przy większych operacjach. Zapewni im także eksperckie wsparcie dostosowane do specyfiki branży i rynku, na którym funkcjonują. Będzie to źródłem przewagi konkurencyjnej Alior Banku i budowania trwałych relacji z przedsiębiorcami” – czytamy dalej.

Sieć nowoczesnych oddziałów

W planach banku ważną rolę odegra także sieć nowoczesnych oddziałów. Niedawno Alior Bank zaprezentował ich nowy format.

Czytaj także: Alior Bank otworzył oddział w nowym formacie w Gdańsku >>>

„Procesy wspierane są przez technologie, a z kolei oddziały Alior Banku są elementem całej infrastruktury bankowej, na którą składają się m.in. bankowość cyfrowa, internetowe wnioski kredytowe oraz zautomatyzowane decyzje, nowoczesne metody płatności oraz bankomaty i wpłatomaty. Pierwszy taki oddział powstał w Warszawie, drugi w Gdańsku. Do końca roku będzie w sumie 30 takich placówek, a w horyzoncie strategii ponad 100” – zapowiedziano w komunikacie.

Alior Bank: kredyty hipoteczne w Polsce wzrosną średniorocznie o ok. 10% do 2022 r.

Wolumen kredytów hipotecznych w Polsce wzrośnie średniorocznie (CAGR) o ok. 10% w latach 2020-2022 (wobec CAGR wynoszącego 11,1% w l. 2016-2019), a kredytów konsumpcyjnych – o ok. 6% (wobec odpowiednio 8,2%), prognozuje Alior Bank. Według banku, średnioroczny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniesie w tym okresie ok. 5% (wobec CAGR wynoszącego 6,2% w l. 2016-2019).

„Rosnące zarobki i niskie bezrobocie będą wspierać popyt na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne oraz zdolność kredytową kredytobiorców. Dodatkowym impulsem pozostaną transfery socjalne i obniżki podatków, co przy stabilnych, niskich stopach procentowych będzie sprzyjać akcji kredytowej, nieco tylko wolniejszej niż w poprzednich okresach” – czytamy w prezentacji na temat strategii banku.

Późna faza cyklu koniunkturalnego, niepewność otoczenia zewnętrznego i spadający popyt z zagranicy przełożą się na niższe tempo wzrostu wolumenów kredytów dla przedsiębiorców, podano także.

„Przewidywania co do niższego wzrostu gospodarczego w Polsce będą skłaniały firmy do utrzymywania poduszki płynnościowej. Przełoży się to na tempo wzrostu wolumenów depozytów” – czytamy dalej.

Według banku, wolumen depozytów klientów indywidualnych zwiększy się średniorocznie o ok. 7% w latach 2020-2022 (wobec wzrostu o 8,2% CAGR w l. 2016-2019), natomiast depozytów przedsiębiorców – o ok. 5% (wobec także 5% CAGR w l. 2016-2019).

„Część dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych będzie przeznaczana na oszczędności, co przy wysokiej awersji Polaków do ryzyka będzie sprzyjało wzrostowi środków na lokatach i rachunkach bieżących” – napisano także w prezentacji.

Alior Bank zakłada wzrost organiczny

Nowa strategia Alior Banku na lata 2020-2022 oparta jest na wzroście organicznym, w horyzoncie strategii bank nie przewiduje wypłaty dywidendy, ani konieczności dokapitalizowania. Alior spodziewa się w 2020 poprawy wyniku odsetkowego oraz spadku kosztów ryzyka, co przełożyć się ma na wyższą rentowność – poinformował wiceprezes banku Tomasz Biłous.

„W horyzoncie strategii nie przewidujemy wypłaty dywidendy. Chcemy pozostawić kapitał na wzrost banku i dalszy rozwój akcji kredytowej” – powiedział Biłous.

Pod koniec 2019 roku współczynnik Tier1 wynosił 13,48 proc., a wskaźnik TCR 16,20 proc., co oznacza, że nadwyżka ponad minima regulacyjne wynosiła odpowiednio 198 pb i 270 pb.

„Alior Bank zamyka rok 2019 z najwyższym w swojej historii poziomem wskaźnika kapitału Tier1, dobrym wynikiem odsetkowym oraz stabilnym poziomem kosztów działania, pomimo znacznego wpływu tzw. małego TSUE na dwa ostatnie kwartały roku. Pozycja kapitałowa banku jest bardzo mocna. Zgodnie ze strategią nie przewidujemy dokapitalizowania” – powiedział Biłous.

Bank w strategii planuje, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 proc. z 8,4 proc. w 2019 roku, aktywa banku wzrosną w tym okresie do 95 mld zł z 77 mld zł.

„W nowej strategii chcemy kontynuować organiczny wzrost. Zakładamy, że będzie równomierny i adekwatny do sytuacji rynkowej” – powiedział Biłous.

„Zamierzamy rozwijać obszary, które wzmacniają naszą pozycję. Stawiamy więc na poprawę jakości sprzedaży nowych pożyczek oraz zwiększenie udziału w portfelu kredytowym mniej ryzykownych produktów, takich jak kredyty hipoteczne, faktoring oraz leasing” – dodał.

Wiceprezes poinformował, że w 2020 roku rentowność banku ma być wyższa.

„Rok 2019 był pod silnym wpływem efektów jednorazowych związanych z wpływem tzw. małego TSUE oraz rezerw na utratę wartości kredytów w segmencie klienta biznesowego. Spodziewamy się w 2020 poprawy wyniku odsetkowego oraz spadku kosztów ryzyka, co w efekcie przełoży się na wyższą rentowność banku” – powiedział Biłous.

Zgodnie z planami banku w 2020 roku koszty ryzyka spaść mają do 2 proc. z 2,39 proc. w 2019 roku.

Kurs Alior Banku na GPW zniżkował o 5 proc. po wynikach za IV kw 2019 r.

Planowana redukcja liczby placówek Aliora dotyczy całej sieci

Alior Bank w horyzoncie nowej strategii zakłada redukcję liczby placówek własnych i agencyjnych o 25 proc., nie przewiduje przeprowadzania zwolnień grupowych – poinformował Krzysztof Bachta, prezes banku.

„Zakładamy spadek liczy placówek o 25 proc., nie ma planów wyjścia z żadnego segmentu geograficznego” – powiedział Bachta.

„Nie przewidujemy zwolnień grupowych w horyzoncie strategii” – dodał.

Przedstawiciele banku poinformowali, że planowany spadek liczby sieci palcówek dotyczy zarówno oddziałów własnych jak i agencyjnych.

Bank przedstawił w piątek nową strategię na lata 2020-2022. Do końca roku Alior Bank chce mieć 30 placówek w nowym formacie, a w

horyzoncie strategii ponad 100. Do 2022 roku bank zakłada redukcję liczby placówek o 25 proc.

Pod koniec 2019 roku bank miał łącznie 820 oddziałów, w tym 212 oddziałów własnych i 608 agencji.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews