50 Największych Banków w Polsce 2017: W pogoni za hakerami

50 Największych Banków w Polsce 2017: W pogoni za hakerami
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo że banki to cyfrowe twierdze, to do końca nigdy nie będą czuć się bezpiecznie. Jednak na tle przedstawicieli innych sektorów wciąż wypadają imponująco. To dziś awangarda na cyfrowym froncie zmagań z cyberprzestępcami.

Ewa Kadys

Rosnące zagrożenie związane z cyberatakami oraz wyciekami danych sprawia, że wdrażanie najnowszych i najbardziej efektywnych technologii zabezpieczających staje się koniecznością – uważają eksperci Intela. Z badań tej firmy wynika, że aż połowa dużych firm w Polsce do 2018 r. zwiększy inwestycje w bezpieczeństwo informatyczne. Spośród krajów objętych badaniem (Polska, Czechy, Rumunia, Węgry) plany zwiększenia wydatków na cyberbezpieczeństwo najczęściej deklarują duże przedsiębiorstwa z Czech. 60% z nich uważa, że nakłady finansowe na ten cel ulegną zwiększeniu. Węgrzy zamierzają zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo IT w 53% dużych firm, Rumuni w 52%, a Polacy w 50%. Szefowie firm odpowiedzialni za IT zostali też poproszeni o ocenienie stanu cyberbezpieczeństwa w swoich firmach w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niski, a 10 wysoki poziom zabezpieczeń. Średnia ocena dla całego regionu wyniosła 7,64. Najlepsze oceny wystawili sobie Czesi (8,14), następnie Rumuni (7,74), Polacy (7,71) i Węgrzy (7,13). – Menedżerowie IT planują zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo zarządzanych przez siebie sieci, pomimo że uznają je za dobrze chronione. Jest to konieczne, by nie dać się wyprzedzić cyberprzestępcom, stosującym coraz bardziej zaawansowane metody ataków. Naruszenie bezpieczeństwa sieci firmowej może przynieść ogromne straty finansowe oraz wizerunkowe, dlatego kolejne inwestycje w tym obszarze zawsze będą uzasadnione – powiedział Krzysztof Jonak, dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo -Wschodniej.

Badanie Intela zostało zrealizowane w dużych firmach (zatrudniających powyżej 150 pracowników) w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech. Na pytania odpowiedziało 250 decydentów IT z przedsiębiorstw z różnych branż, w tym 80 z Polski, 50 z Rumunii, 70 z Węgier i 50 z Czech. Globalne opracowania nie napawają już takim optymizmem. Ze Światowych Badań Bezpieczeństwa Informacji EY „Droga do cyberbezpieczeństwa: wykrywaj, chroń, reaguj” wynika, że aż 87% członków zarządów i menedżerów nie ma zaufania do poziomu cyberbezpieczeństwa w zarządzanych przez siebie organizacjach. Także 86% z nich jest zdania, że rozwiązania stosowane w zakresie bezpieczeństwa informacji nie spełniają wymagań przedsiębiorstw, w których pracują. 57% przyznało, że w ostatnim czasie w ich firmie miał miejsce istotny incydent związany z pogwałceniem zasad cyberbezpieczeństwa.

– Przedsiębiorstwa przeszły w ostatnich latach długą drogę, żeby dobrze przygotować się do ataków hakerskich. Niestety, w tym czasie cyberprzestępcy wymyślili kolejne sposoby i są wciąż o krok do przodu. Dlatego organizacje muszą ciągle wyostrzać zmysły i zwiększać swoją odporność na zagrożenia. A w razie ewentualnego ataku, mieć konkretny plan obrony i być przygotowanym na szybką reakcję tak, aby nie narażać klientów, pracowników, kontrahentów i swojej przyszłości na ryzyko – uważa Aleksander Ludynia z działu zarządzania ryzykiem informatycznym EY.

Większość respondentów jako główne przyczyny ograniczeń w zapewnieniu odpowiedniej wartości usług bezpieczeństwa wymieniło ograniczenia budżetowe (61%) oraz brak pracowników o określonych kompetencjach (56%).

W porównaniu do poprzedniej edycji z 2015 r. świadomość zagrożeń złośliwym oprogramowaniem i phishingiem wzrosła. 52 i 51% menedżerów podało, że w ostatnim czasie wzrosło ryzyko ponoszone przez ich firmy z tytułu takich działań. 55% jest zdania, że ich firma jest narażona na szkody związane z lekkomyślnością i niewiedzą pracowników, 54% – nieautoryzowanym dostępem do informacji, 48% – nieaktualnymi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI