Horyzonty Bankowości 2019: Wciąż dobrze, ale czy już po drugiej stronie tęczy?

Horyzonty Bankowości 2019: Wciąż dobrze, ale czy już po drugiej stronie tęczy?
Fot. Vlastimil Šesták/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nasi bankowcy są wciąż dobrej myśli. Mimo spodziewanego spowolnienia gospodarki światowej, Polska będzie miała się całkiem nieźle. Dobra kondycja ekonomiczna przełoży się na dobre wyniki całego sektora bankowego w naszym kraju. Ale nie obejdzie się bez nowych turbulencji.

„Perspektywa sektora bankowego w Polsce jest stabilna, odzwierciedla dobrą kondycję finansową banków, ich silne kapitały oraz dobrą płynność opartą na depozytach krajowych klientów” – poinformowała agencja ratingowa Fitch w raporcie o bankach z regionu centralnej i wschodniej Europy (CEE).

Z najnowszych danych Fitcha wynika, że szacowane obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. odbije się na akcji kredytowej banków, spowalniając jej wzrost i powodując niewielki wzrost obciążeń z tytułu utraty wartości kredytów.

Agencja Fitch ocenia, że polski sektor bankowy podlega teraz poważnym zmianom strukturalnym, wskazując na wzrost poziomu koncentracji i udziału krajowego kapitału. Eksperci agencji spodziewają się, że ten trend będzie kontynuowany, co pozytywnie wpłynie na rentowność całego sektora poprzez niższe koszty i nieznacznie słabszą presję na konkurencyjność.

Agencja oczekuje, że wyniki finansowe banków pozostaną w 2019 r. dobre, lecz jakość aktywów może się nieznacznie pogorszyć. Ryzyko to w ocenie Fitch jest jednak ograniczone z uwagi na niskie ekspozycje banków na niestabilne sektory.

Ważna i dobra zmiana

Analitycy agencji ratingowej Moody’s w swoim najnowszym raporcie opublikowanym na początku lutego 2019 r. pozytywnie ocenili podwyższenie od stycznia br. bufora zabezpieczającego dla banków w Polsce. To wynik unijnych zaleceń Komitetu Stabilności Finansowej, który podniósł od stycznia tego roku wysokość bufora zabezpieczającego dla banków z 1,875% do 2,5% aktywów ważonych ryzykiem. „Wyższy bufor kapitałowy to dobra wiadomość dla wierzycieli polskich banków, ponieważ wzmocni on odporność tych instytucji na potencjalne zawirowania, zwiększając możliwości absorbowania strat” – wskazali analitycy Moody’s, dodając, że ich zdaniem w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy większość polskich banków utrzyma wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych, co pozwoli im na wzrost akcji kredytowej i wypłatę dywidend. Agencja Moody’s podała w raporcie, że bufor kapitałowy dla banków w Polsce wynosi: 5,75-6,5% aktywów ważonych ryzykiem i jest wyższy od średniej europejskiej, która waha się od 3 do 4%. Autorzy raportu zwrócili uwagę na to, że w Polsce do tej pory nie stosuje się bufora antycyklicznego, który obowiązuje obecnie w dwóch innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bufor antycykliczny ma zapobiegać nadmiernemu akumulowaniu przez banki ryzyka kredytowego w okresie koniunktury gospodarczej. W opinii Moody’s brak tego zabezpieczenia w Polsce wynika z umiarkowanej dynamiki akcji kredytowej i wzrostu cen nieruchomości oraz relatywnie stabilnemu w relacji do PKB zadłużeniu sektora prywatnego.

Solidnie i rzetelnie

Wcześniej Moody’s Investors Service podtrzymał stabilną perspektywę dla polskiego sektora bankowego. W przekonaniu analityków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK