5 lat Programu „Bankowcy dla Edukacji”

5 lat Programu „Bankowcy dla Edukacji”
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uruchomiony w czerwcu 2016 roku przez Związek Banków Polskich i Fundację Warszawski Instytut Bankowości Program "Bankowcy dla Edukacji" to 5 lat intensywnych działań i wyzwań, w które zaangażowało się ponad 800 różnego rodzaju instytucji. Dziś to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie, którego fundamentem jest bezprecedensowe w skali kraju zaangażowanie całego sektora gospodarki (w tym przypadku bankowego) w masowe, pozaformalne działania edukacyjne.

Jednym z głównych założeń przy inicjowaniu Programu BdE było dotarcie z treściami edukacyjnymi do jak największej grupy odbiorców – niezależnie od wieku czy profesji. W ciągu perspektywy 2016 ‒ 2020 dotarły one bezpośrednio do blisko 2 milionów osób – uczniów, studentów, dorosłych, przedstawicieli różnych grup zawodowych i seniorów.

– To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie strategiczne wsparcie kluczowych partnerów – banków państwowych i prywatnych, w tym spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich i instytucji infrastruktury bankowej, na czele z Biurem Informacji Kredytowej S.A. i Krajową Izbą Rozliczeniową S.A oraz ich akcjonariuszami – powiedział Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

– Cieszymy się także, że marka Programu jest szanowana i doceniana przez instytucje publiczne – zarówno sektorowe, jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale i ministerstwa odpowiedzialne za obszary finansów, nauki, edukacji, rozwoju czy cyfryzacji.

Od 2017 roku w projektach realizowanych w ramach BdE pojawiały się aktywności w formach online lub hybrydowych, oparte o wykorzystanie kanałów i narzędzi zdalnych.

Dzięki tym doświadczeniom, gdy w połowie marca 2020 roku w Polsce wprowadzono lockdown spowodowany pandemią COVID-19, działania Programu bardzo szybko osiągnęły zdolność operacyjną, umożliwiając kontakt online m.in. w ramach lekcji i wykładów dla uczniów i studentów, którzy stopniowo przystosowywali się do warunków edukacji zdalnej.

Program wspiera bowiem ponad 17 tys. współpracujących nauczycieli i ponad 1 tys. pracowników sektora bankowego

W ciągu pierwszych 9 miesięcy funkcjonowania Programu w 2020 roku w tzw. nowej rzeczywistości udało się dotrzeć bezpośrednio do blisko 200 000 odbiorców.

Ta zwinność w zarządzaniu i realizacji projektu była możliwa dzięki zebranym doświadczeniom i wypracowanym relacjom. Program wspiera bowiem ponad 17 tys. współpracujących nauczycieli i ponad 1 tys. pracowników sektora bankowego, przeszkolonych do prowadzenia lekcji w szkołach podstawowych i średnich. Efekty BdE to także zaangażowanie blisko 7 tys. szkół i uczelni oraz ponad 400 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

‒ Nowa perspektywa rozwoju Programu BdE w latach 2021 ‒ 2025 zakłada kontynuację długookresowych działań na rzecz konsekwentnego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy finansowej Polek i Polaków. Zakres merytoryczny, formy i narzędzia realizacji oraz skala dotarcia, będą odpowiadać na wspólnie określone wyzwania i potrzeby. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podobnie jak inne dziedziny życia, edukacja ekonomiczna będzie po pandemii COVID-19 wymagała przedefiniowania i odegra bardzo ważną rolę na etapie wychodzenia z kryzysu.

Nowa perspektywa rozwoju Programu BdE w latach 2021 ‒ 2025 zakłada kontynuację długookresowych działań na rzecz konsekwentnego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy finansowej Polek i Polaków

Dziękując za te 5 lat naszym partnerom, patronom i odbiorcom, mam nadzieję, że wspólnie podejmiemy to ambitne zadanie, a korzystając z doświadczeń i efektów realizacji tak szczególnej inicjatywy, uda się te cele w kolejnych latach osiągnąć – podsumował Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Do pobrania: Album „Bankowcy dla Edukacji”

Źródło: aleBank.pl