25-lecie ZBP i KZBS: Srebrny jubileusz i aktualne wyzwania

25-lecie ZBP i KZBS: Srebrny jubileusz i aktualne wyzwania
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Razem możemy więcej" - hasło obchodów 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jednoznacznie wskazuje na konieczność współdziałania lokalnych instytucji finansowych. Zorganizowana w ramach jubileuszu konferencja, zatytułowana "Strategie rozwoju a wyzwania przyszłości. Misja i rola sektora banków spółdzielczych" stanowiła cenny przyczynek do dyskusji o perspektywach owej współpracy w niełatwych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

Karol Jerzy Mórawski

Formuła wydarzenia stanowiła wymowny dowód na to, iż hasło „Razem możemy więcej” należy postrzegać znacznie szerzej aniżeli tylko jako apel o pogłębianie współpracy wewnątrz sektora. Rozpoczynając je, prezes KZBS Krystyna Majerczyk- Żabówka apelowała o podjęcie „otwartej dyskusji w środowisku, które czuje się odpowiedzialne za lokalną bankowość”. Patronat nad konferencją objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński, który zresztą udzielił spółdzielcom gościny w gmachu NBP. Oprócz reprezentantów banku centralnego w debacie nad przyszłością bankowości lokalnej udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji stojących na straży systemu finansowego w Polsce: Rady Polityki Pieniężnej, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie zabrakło również przedstawicieli polskiego sektora bankowego oraz świata nauki. Współpracę z tymi właśnie środowiskami niezwykle wysoko oceniają sami spółdzielcy, czego wymiernym dowodem były odznaczenia przyznane przez KZBS. Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka otrzymał Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”, natomiast prof. Janowi Szambelańczykowi wręczono Złoty Krzyż Zasługi im ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju społeczności bankowej”. W tym kontekście zapewnienie członka zarządu NBP dr. Jacka Bartkiewicza, że wspieranie polskiej bankowości lokalnej stanowi powinność całego systemu bezpieczeństwa finansowego, należy potraktować w równym stopniu jako podsumowanie status quo i postulat na nadchodzące lata.

Gra o najwyższą stawkę Zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami w ramach zrzeszeń i objęcie kooperacją kolejnych obszarów stanowi nieuchronną konieczność, jeżeli polska bankowość spółdzielcza w dalszym ciągu ma zamiar odgrywać istotną rolę w polskim systemie finansowym – w tej akurat kwestii kolejni prelegenci wykazywali dalece posuniętą jednomyślność. Warto podkreślić, iż zasadniczym celem współdziałania ma być nie tyle osiągnięcie przez spółdzielców dwucyfrowego udziału w sumie bilansowej sektora bankowego, ile raczej zdolność do stawiania czoła różnego rodzaju wyzwaniom. – Odwołujemy się do 150-letniej historii, tymczasem za 10 lat może nas nie być – tak podsumował kondycję lokalnych instytucji finansowych Cezary Maciejewski, prezes Kujawsko- Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego. Pesymizm ten wydaje się w pewnym stopniu usprawiedliwiony, zwłaszcza w obliczu coraz powszechniejszej penetracji tradycyjnego matecznika spółdzielczości, czyli obszarów wiejskich, przez banki komercyjne.

Karol Jerzy Mórawski
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu
krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej
motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami
dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa,
Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r.
współpracuje z Wydawnictwem Centrum
Prawa Bankowego i Informacji, przygotowując
artykuły dla „Miesięcznika Finansowego BANK”,
„Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, „Kuriera
Finansowego – Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem” oraz portalu aleBank.pl.

Kluczowym wyzwaniem dla niewielkich instytucji finansowych, notabene ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI