11 tysięcy punktów ładowania elektrycznych ciężarówek do 2025 roku w UE?

11 tysięcy punktów ładowania elektrycznych  ciężarówek do 2025 roku w UE?
Fot. stock.adobe.com / malp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Producenci ciężarówek i ekolodzy połączyli siły, aby zaapelować o rozmieszczenie 11 000 punktów ładowania dla ciężarówek elektrycznych w całej Unii Europejskiej do 2025 roku, i 42 000 do 2030 roku. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) oraz organizacja pozarządowa Transport and Environment (T&E) przekazały wspólny list do Komisji Europejskiej 13 kwietnia 2021 roku.

Biorąc pod uwagę, że obecnie prawie nie ma publicznie dostępnych stacji ładowania przeznaczonych dla ciężarówek, cele te są ambitne ‒ ale niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, twierdzą oba Stowarzyszenia.

Przyszłość jest elektryczna, nawet dla ciężarówek. Następuje przejście na zeroemisyjne ciężarówki

Około 300 stacji tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych powinno zostać uruchomionych nie później niż w 2025 roku, a najpóźniej w 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1000.

Czytaj także: Klub Polska 2025+: Europejski Zielony Ład – konieczność czy także szansa na wyjście z recesji po pandemii COVID-19?

Potrzebne dostosowanie Dyrektywy AFID

Wspólny wniosek branży motoryzacyjnej i trzeciego sektora pojawia się przed spodziewanym w tym roku przeglądem europejskiej dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).

Ciężarówki napędzane energią elektryczną i wodorem wymagają oddzielnej od innych samochodów infrastruktury do ładowania i uzupełniania paliwa

W swoim liście ACEA i T&E wzywają Komisję do dostosowania dyrektywy AFID do potrzeb bezemisyjnych ciężarówek i autobusów, włącznie z wyznaczeniem wiążących celów dla infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich UE, aby zapewnić płynny ruch transgraniczny. Wprowadzenie zachęt dla przewoźników do szybkiego przejścia na pojazdy zeromisyjne jest kluczowe i jest potrzebne jak najszybciej.

Ciężarówki napędzane energią elektryczną i wodorem wymagają oddzielnej od innych samochodów infrastruktury do ładowania i uzupełniania paliwa ze względu na duże zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, a także ze względu na potrzebę większych miejsc postojowych i wiążącej się z tym infrastruktury dojazdowej.

ACEA i T&E wzywają Komisję do dostosowania dyrektywy AFID do potrzeb bezemisyjnych ciężarówek i autobusów, włącznie z wyznaczeniem wiążących celów dla infrastruktury

Komisja Europejska musi uwzględnić te szczególne potrzeby w przeglądzie AFID, zapewniając możliwość ładowania i uzupełniania paliwa w zajezdniach ciężarówek, na węzłach logistycznych (podczas załadunku i rozładunku), w miejscach publicznych na obszarach miejskich i wzdłuż głównych korytarzy drogowych.

Czytaj także: Polska i inne kraje Unii Europejskiej muszą wymienić cały tabor pojazdów ciężarowych na samochody bezemisyjne

Jak ACEA i T&E popierają Zielony Ład

‒ Nasza branża jest w pełni zaangażowana w realizację Zielonego Ładu, a tym samym w rozwój neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu drogowego najpóźniej do 2050 roku.

W tym celu inwestujemy w rozwój samochodów ciężarowych, które są neutralne pod względem emisji CO2 ‒ powiedział Martin Daum, prezes Zarządu ds. pojazdów użytkowych w ACEA i dyrektor generalny Daimler Truck AG.

‒ Jednak nasi klienci nie będą inwestować w te pojazdy, dopóki nie będą mogli ich łatwo ładować i tankować, podczas dostarczania towarów z jednego kraju do drugiego. Zbliżający się przegląd AFID to doskonała okazja, aby zapewnić, że rozwój infrastruktury i popularyzacja pojazdów bezemisyjnych idą w parze ‒ dodał Martin Daum.

Nasi klienci nie będą inwestować w te pojazdy, dopóki nie będą mogli ich łatwo ładować i tankować, podczas dostarczania towarów z jednego kraju do drugiego

‒ Przyszłość jest elektryczna, nawet dla ciężarówek. Następuje przejście na zeroemisyjne ciężarówki i nadszedł czas, aby Komisja Europejska się obudziła. W ciągu najbliższych czterech lat musimy zbudować 10 000 punktów ładowania dla ciężarówek, w zajezdniach, węzłach logistycznych i wzdłuż wszystkich głównych autostrad w Europie ‒ powiedział William Todts, dyrektor wykonawczy Transport & Environment.

Czytaj także: Enea, Energa Obrót i PGE Obrót jako pierwsze zostały wyznaczone przez Prezesa URE do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania


Wspólne pismo ACEA i T&E do Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych można znaleźć tutaj: https://www.transportenvironment.org/publications/making-eu-fuel-infrastructure-law-fit-trucks

Cel dotyczący infrastruktury ładowania samochodów ciężarowych obejmuje zarówno ładowarki dostępne publiczne, jak i docelowe – lub półpubliczne – ładowanie (np. ładowanie w węzłach logistycznych, centrach dystrybucji itp.), ale nie obejmuje ładowania publicznego w nocy.

Ciężarówki elektryczne, które pokonują duże odległości, nie zawsze wracają do zajezdni na noc. Znowelizowana dyrektywa AFID powinien wyznaczyć cele w zakresie rozmieszczenia publicznie dostępnych ładowarek o niższej mocy (100 kW) do wykorzystywania w nocy na parkingach dla ciężarówek wzdłuż autostrad w liczbie co najmniej 40 000 do 2030 roku.

Źródło: ACEA, Transport & Environment