10 wystaw otrzyma wsparcie z Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii

10 wystaw otrzyma wsparcie z Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii
Źródło: ERGO Hestia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sztuka ma znaczenie - to hasło nowego, ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii. Program ma wspierać projekty artystyczne pozwalające lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości i poszerzać nasze wyobrażenia o przyszłości. Teraz poznaliśmy wszystkie wystawy, które otrzymają środki, czytamy w informacji prasowej ERGO Hestii.

Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii skierowany jest do instytucji kultury oraz artystek i artystów planujących wystawy w 2024 roku. Celem wystaw ma być wzmacnianie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za nasz świat. Projekt powinien zwiększać wiedzę na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować lokalne społeczności i budować współpracę w zakresie rozumienia wyzwań współczesności.

– Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii jest najnowszym projektem Fundacji APH, która w 2024 roku kończy 10 lat – mówi Maria Rosa, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii oraz dyrektor Biura Marketingu i PR w ERGO Hestii.

– Powstał on z potrzeby poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, z którymi musimy mierzyć się jako społeczeństwo. Dwie dekady doświadczenia ERGO Hestii jako mecenasa kultury umocniły nas w przekonaniu, że sztuka może być niezwykle uniwersalnym i angażującym dla odbiorców językiem do opowiadania o otaczającym nas świecie.

Jesteśmy niezwykle zbudowani reakcją świata kultury na nasz nowy projekt. Już teraz widzimy, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób artystycznych i instytucji kultury, a zgłaszane do niego projekty, w tym roku prawie 200, stoją na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym – podkreśla prezes Fundacji.

Dotacje przyznane w pierwszej edycji Programu na 2024 rok sięgną kwoty 500 tys. zł.

Artystyczna Podróż Hestii – 10 wystaw, które otrzymają wsparcie

Do pierwszej edycji Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024 zgłoszono prawie 200 projektów z całej Polski. Warunkiem ubiegania się o dotację było dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu. Należało również wskazać listę kuratorów, artystek i artystów oraz program działań edukacyjnych towarzyszących wystawie.

Po dogłębnej analizie zarząd Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, przy wsparciu Rady Doradczej Programu, wybrał dziesięć wystaw, które otrzymają wsparcie na przedstawione inicjatywy artystyczne w 2024 roku.

Oto ich lista:

  • Wystawa „Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu;
  • Wystawa „SPLASH: eco+hydrosexuals unite!” w Galerii lokal_30 w Warszawie;
  • Wystawa „Ćwiczenia z uważności” Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu;
  • Wystawa „Świetliste bartery, wilgotne koalicje”, indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno;
  • Wystawa „Vive la Résistance! Współbycie” Marty Bogdańskiej organizowana w Fundacji Instytut Fotografii FORT w Warszawie;
  • Wystawa „Dirty blood, De-Risking” Barbary Gryki w Galerii Labirynt w Lublinie;
  • Wystawa „Encyklopedia” Weroniki Gęsickiej w Galerii Re:Medium w Łodzi;
  • Wystawa „Powtarzać czas początku” w Lisowski Gallery w Warszawie;
  • Wystawa „Biblioteka Pszczół” w Fundacji Rodriguez Gallery w Poznań;
  • Wystawa „Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Czytaj także: Bank Pekao pokazuje stokenizowaną sztukę w świecie metaverse

Wystawa „Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – 12.04 – 28.07.2024 r.

Wystawa „Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, której kuratorką będzie prof. dr hab. Marta Smolińska, będzie nie tylko wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, lecz także manifestem humanistycznym, który będzie przenikał obszary społeczne, etyczne i środowiskowe.

Skupi się na problemie nadprodukcji i konsumpcji w kontekście fast fashion, angażując artystki i artystów, aby nie tylko uświadomili druzgocące warunki pracy w przemyśle odzieżowym, ale także przyczynili się do debaty na temat etyki, ekologii i empatii czy solidarności społecznej. Projekt postawi wyzwanie nadmiarowi fast fashion, jednocześnie proponując alternatywne spojrzenie na kwestie ekologii i społecznej świadomości.

Wystawa „Ćwiczenia z uważności” Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – 25.04 – 24.05. 2024 r.

Wystawa „Ćwiczenia z uważności” Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej będzie artystyczną podróżą dwóch pokoleń – matki i córki, skupioną na relacjach z rzeczywistością. Wystawa zaprezentuje wcześniej niepokazywane prace, w tym malarski cykl Teresy Starzec i rzeźby oraz tkaniny Alicji Bielawskiej.

Artystki podkreślają dziedzictwo kulturowe, sięgając do tradycji i przekazywania wiedzy. „Ćwiczenia z uważności” będą nie tylko prezentacją artystyczną, lecz także propozycją ćwiczeń, które zaktywują wrażliwość, obszary pamięci i wspomnień, przenosząc uczestników do stanu aktywnej koncentracji.

Wystawa „Świetliste bartery, wilgotne koalicje”, indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno – 11.05 – 2.06.2024 r.

„Świetliste bartery, wilgotne koalicje” to indywidualna wystawa Magdaleny Lazar, która będzie eksplorować relacje międzygatunkowe. Artystka, korzystając z obiektów i prac wideo, będzie badać związki nieantagonistyczne, stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad zmieniającym się obliczem ludzkości.

Projekty artystki skoncentrowane będą na wizji oporu przeciwko wyzyskowi człowieka. Zarówno same prace, jak i aranżacja wystawy, podkreślają konieczność poszerzenia naszej perspektywy.

Wystawa „SPLASH: eco + hydrosexuals unite!” w Galerii lokal_30 w Warszawie – 14.06 – 31.08.2024 r.

Projekt „Hydrozmysłowość” będzie inicjatywą artystyczną, której celem będzie przekroczenie tradycyjnych granic sztuki poprzez zaangażowanie się w społeczny i ekologiczny dialog.

Twórczynie, takie jak Annie Sprinkle, Beth Stephens, Justyna Górowska i Ewelina Jarosz, zaprezentują unikalne spojrzenie na relacje między ludźmi a Ziemią, kładąc nacisk na pozytywne aspekty związane z kontaktem z naturą. Wystawa będzie nie tylko prezentować prace światowej sławy artystek, ale także utworzy most między kulturami i różnym podejściem do ekoseksualności.

Wystawa „Encyklopedia” Weroniki Gęsickiej w Galerii Re:Medium w Łodzi – 16.06. – 11.08.2024 r.

Chęć opisania całego świata w sposób wierny, bezbłędny, najczęściej kojarzy się z monumentalną Wielką Encyklopedią Francuską. Kiedyś sięgaliśmy po encyklopedię na półkę i po przeczytaniu hasła mogliśmy wierzyć, że świat jest rzetelnie opisany, a przez to stabilny.

Weronika Gęsicka zaprasza w swoim projekcie „Encyklopedia” do przyjrzenia się zjawisku celowo błędnych wpisów w wydawnictwach encyklopedycznych. Nie tylko zbiera leksykony i encyklopedie, w których się ukazały, ale też tworzy na ich podstawie obrazy. Ilustruje te nieprawdziwe hasła nieprawdziwymi, zmanipulowanymi przez siebie fotografiami, tworząc relację: nieprawdziwy przekaz słowny-nieprawdziwy przekaz wizualny.

Projekt artystki wciąga odbiorcę/czynię i każe się zastanowić nad tym, skąd bierze się wiedza, którą pielęgnujemy jako prawdziwą. Uwrażliwia nas na zjawiska: rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, zaniku pewności w dziedzinie wiedzy oraz wpływu sztucznej inteligencji na kształtowanie rzeczywistości, ale przede wszystkim dąży do zainicjowania refleksji społecznej.

Artystka wskazuje na konieczność rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i weryfikacji informacji, diagnozując je jako fundamentalne dla naszego dalszego istnienia.

Wystawa „Dirty blood, De-Risking” Barbary Gryki w Galerii Labirynt w Lublinie – 29.11.2024 – 31.01.2025 r.

Projekt Barbary Gryki „Dirty Blood. De-Risking” porusza tematykę, która ma ogromne znaczenie społeczne i kulturowe, dotykając problemów związanych z wykorzystaniem ropy jako głównego surowca w obiegu międzynarodowym. Poprzez artystyczną narrację angażuje on widzów w refleksję nad wpływem tego paliwa na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.

Projekt został doceniony za podjęcie ważnego tematu, jakim jest historia ropy i jej wpływ na losy świata począwszy od XIX wieku. Doceniono złożoność tej wizji, „niewylewanie dziecka z kąpielą” i panoramiczność.

Artystka prowadzi kwerendę poświęconą temu surowcowi i problematyzuje go, ukazując, jak ten dobroczyńca ludzkości rozświetlił mroki w naftowych lampach i jak potem stał się jej gęstym, kleistym cieniem. Mówi więc zarówno o cywilizacyjnym skoku, jaki mógł się dokonać dzięki ropie, jak też o degradacji środowiska, którą ludzkość sobie funduje, używając jej. Zrównoważony, rzetelny przekaz i przenikliwość łączą się w projekcie ze śmiałością artystycznej wizji.

Czytaj także: DESA Unicum 2023: świetny wynik finansowy i promocja polskiej sztuki w nowym wymiarze

Wystawa „Vive la Résistance! Współbycie” Marty Bogdańskiej organizowana w Fundacji Instytut Fotografii FORT w Warszawie – 8.12.2024 – 20.02.2025 r.

Projekt Marty Bogdańskiej został wyróżniony ze względu na propozycję fascynującej wizualnej refleksji nad rolą zwierząt, ich znaczeniem w dziejach świata i nad odwracaniem relacji człowiek-zwierzę ku relacji zwierzę-człowiek.

Czy to człowiek jeszcze jedzie na koniu czy to już koń jedzie, a ktoś tylko wsiadł mu na grzbiet? Marta Bogdańska obraca się w kręgu takich przedstawień, tworząc archiwa ikonografii zwierzęcej. Ci nie-ludzie stali się na nich głównymi bohaterami. Warto wybrać się z artystką w tę podróż dla pogłębienia refleksji nad naszą współczesną, ludzką kondycją.

W kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i wymieranie gatunków, projekt ten, w którym temat relacji ludzi i zwierząt został potraktowany całkowicie niestereotypowo, stawia istotne pytania o naszą relację z przyrodą i wskazuje na potrzebę podjęcia dialogu międzygatunkowego.

Jest efektem wieloletnich rozważań, poświadczających konsekwencję działania artystki, opartych na rzetelnie prowadzonych badaniach archiwalnych.

Wystawa „Powtarzać czas początku” w Lisowski Gallery w Warszawie – 26.09. – 31.10.2024 r.

Wystawa „Powtarzać czas początku” wyłamuje się ze stereotypowego obrazu kultury ludowej, eksplorując nieobecność i marginalizację osób queerowych w polskiej tradycji i obrzędowości. Poprzez inspiracje czerpane z książki Anny Zdrożyńskiej oraz osobistych doświadczeń artysty Bartka Kociemby i kuratora Cezarego Lisowskiego, wystawa stawia sobie za zadanie odkrycie i reinterpretację historii osób queerowych w kontekście kultury ludowej.

Prace prezentowane na wystawie mają wyrastać z tradycyjnych form, jednakże będą oparte na doświadczeniach homoseksualnego artysty, przerywając tym samym milczenie wobec nieheteronormatywnych tożsamości.

Poprzez symboliczne przedmioty i instalacje, wystawa kładzie nacisk na konfrontację z historycznym wykluczeniem oraz stymuluje refleksję nad kwestią tożsamości i przynależności w kontekście współczesnych wyzwań. Dodatkowo, planowane interakcje z publicznością, takie jak przymierzenie czepców weselnych czy symboliczne uczestnictwo w rytuałach, mają na celu otwarcie dialogu i budowanie świadomości społecznej na temat różnorodności seksualnej oraz konieczności reprezentacji osób queerowych w dziedzictwie kulturowym.

Poprzez kwerendę etnograficzną i historyczną oraz współpracę z rzemieślnikami, wystawa angażować się będzie w proces badawczy, poszukując śladów nieheteronormatywności w tradycji i tworząc nowe narracje w oparciu o te odkrycia. W ten sposób „Powtarzać czas początku” stanie się ważnym głosem w dyskusji o inkluzji i reprezentacji w kulturze, otwierając nowe perspektywy na zrozumienie i akceptację różnorodności seksualnej w społeczeństwie.

Wystawa „Biblioteka Pszczół” w Fundacji Rodriguez Gallery w Poznań – 8.11 – 06.12.2024 r.

Wystawa „Biblioteka Pszczół” jest próbą zwrócenia uwagi na skutki prymatu społecznego indywidualizmu. Artysta Michał Smandek zaprasza widzów swojej wystawy do wzięcia udziału w wieloelementowej instalacji przestrzennej, której rolą jest przesunięcie akcentu z „ja” na „my”.

W trakcie trwania wystawy odwiedzające osoby będą miały szansę realnie wpłynąć na ostateczny kształt ekspozycji, dokładając do niej samodzielnie wykonane elementy. Projekt realizowany w poznańskiej Fundacji Rodriguez Gallery zaprasza uczestników do podróży, która rozpoczyna się na poziomie ula, pszczół i zasad ich komunikacji, a kończy refleksją nad społecznym powrotem do koncepcji wspólnotowości, która ma szansę być najważniejszą i niezbędną zmianą cywilizacyjną w XXI wieku.

Wystawa „Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie – 18.10.2024 – 31.01.2025 r.

Wystawa „Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej” jest niezwykle ważnym i wyjątkowym wydarzeniem ze względu na swoją kompleksowość i głębokie spojrzenie na temat feminizmu. Przedstawiając prace około 90 osób artystycznych, powstałych w okresie od lat 70. dwudziestego wieku po współczesność, ukaże ona ewolucję tego zjawiska w kontekście przemian społecznych, politycznych i kulturowych.

Wystawie towarzyszyć będzie również publikacja oraz szereg dyskusji, które przybliżać będą feminizm jako praktykę społeczną. Narracja podzielona zostanie na trzy części, odwołujące się zarówno do historycznych kontekstów, współczesnych wydarzeń, jak i aktualnych wyzwań stawianych przed osobami artystycznymi i społeczeństwem.

Wystawa ta dysponuje ogromnym potencjałem stania się wyjątkową platformą do refleksji nad rolą sztuki w budowaniu społeczeństwa opartego na równości i empatii.

Więcej informacji: www.artystycznapodrozhestii.pl

Źródło: ERGO Hestia SA