1 maja: kiedy można odebrać dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

1 maja: kiedy można odebrać dzień wolny za święto wypadające w sobotę?
Fot. inFakt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas zbliżającego się weekendu majowego po raz pierwszy w tym roku święto wolne od pracy wypadnie w sobotę. W związku z tym pracownicy mogą odebrać dodatkowy dzień wolny.

Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pracodawca powinien więc udzielić dnia wolnego za święto wypadające w sobotę w tym samym okresie rozliczeniowym. Może on być różny w każdym zakładzie pracy – najczęściej wynosi miesiąc, jednak może to być kwartał, pół roku lub nawet rok. W przypadku, gdy wynosi on miesiąc, dnia wolnego za Święto Pracy należy udzielić pracownikowi do końca maja. Pracodawca może ustalić konkretną datę lub pozostawić wybór w gestii pracownika, np. spośród kilku zaproponowanych dni.

Nie ma możliwości obniżenia czasu pracy w innym okresie rozliczeniowym

Nie ma możliwości obniżenia czasu pracy w innym okresie rozliczeniowym nawet na wniosek pracownika. Porozumienia między pracodawcą a pracownikiem w tej kwestii są nieskuteczne i mogą być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, zagrożone karą grzywny. Nie ma także możliwości dzielenia dnia wolnego na kilka części, np. dwa razy po 4h.

Czytaj także: W długi weekend majowy stracimy kilka miliardów złotych >>>

Jeżeli pracownik w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny za święto wypadające w sobotę przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim lub rodzicielskim, pracodawca nie ma obowiązku wyznaczać dodatkowego dnia w innym terminie.

Choroba pracownika nie ma znaczenia

Nie ma natomiast znaczenia choroba pracownika przypadająca 1 maja – jeżeli zdąży on wrócić do pracy przed wyznaczonym dniem wolnym, należy mu go udzielić.

Analogiczna sytuacja powtórzy się w tym roku jeszcze raz, ponieważ Boże Narodzenie również wypada w sobotę.

Na pytanie, czy do PIP wpływa wiele skarg pracowników związanych z odbieraniem dni wolnych np. za dzień świąteczny przypadający w innym dniu wolnym od pracy (w tym roku był to np. 1 maja), odpowiedział nam Jerzy Wlazło główny specjalista w Biurze Informacji GIP. W 2018 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło łącznie 376 skarg pracowniczych na niezapewnienie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (art. 151^3 KP), z czego 166 inspektorzy pracy uznali za zasadne. W 2019 r. było to odpowiednio 336 skarg, z czego 154 uznano za zasadne, a w 2020 r. wpłynęło 197 skarg, z czego 85 uznano za zasadne. W tym roku do dnia 6 maja wpłynęło takich skarg pracowniczych łącznie 38 z których, jak dotąd, 9 uznano za zasadne.

Źródło: InFakt