Zysk PKO BP w IV kwartale obciążony wysokimi kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi

Zysk PKO BP w IV kwartale obciążony wysokimi kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi
Fot. stock. adobe.com/Araki Illustrations
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2023 roku spadł do 681 mln zł z 1.718 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w czwartek. Zysk PKO BP okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 672,1 mln zł.

Oczekiwania pięciu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 642,6 mln zł do 703 mln zł. Zysk netto spadł 60 proc. rdr i 76 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wyniki banku w ostatnim kwartale 2023 roku obciążyły wysokie koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF. Wyniosły one 1,99 mld zł, czyli były zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami banku.

W całym 2023 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 5,5 mld zł, czyli był 66 proc. wyższy niż w 2022 roku. Wskaźnik ROE wynosi 13,3 proc.

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 5.077 mln zł i był 5 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4.822,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 4.772 – 4.870 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 24 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Dynamiczny wzrost nowych kredytów hipotecznych

Bank podał,że wynik IV kwartału zawiera 105 mln zł z tytułu zmniejszenia straty początkowej poniesionej w wyniku wakacji kredytowych.

Marża odsetkowa w IV kwartale wzrosła do 4,53 proc. z 4,35 proc. w III kwartale.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 1.236 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.241,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.188 – 1.389 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 11 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku w ujęciu kwartalnym był efektem poprawy wyniku z rynku kapitałowego oraz z kart.

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2023 roku wyniosło 542 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 33 proc. niższych odpisów na poziomie 408 mln zł (przedział 373-450 mln zł). Rezerwy wzrosły 35 proc. rdr i 90 proc. kdk.

Koszty ryzyka za 2023 rok wyniosły 50 pb, czyli były na poziomie zbliżonym do 2022 roku. W IV kwartale koszty ryzyka wzrosły do 61 pb z 34 pb w III kwartale.

Koszty działania wyniosły 2.114 mln zł, czyli były 7 proc. powyzej oczekiwań (1 977,8 mln zł). Koszty wzrosły 22 proc. rdr i 18 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów jest na poziomie 31,6 proc.

Suma bilansowa banku w 2023 roku wzrosła do 502 mld zł, czyli o 16,2 proc. rdr. Wzrost kredytów wyniósł 8,5 proc. rdr do 269 mld zł, a pozyskanego finansowania o 19,6 proc. do 542 mld zł.

Nowa sprzedaż kredytów w segmencie detalicznym w IV kwartale 2023 roku wyniosła 16,1 mld zł, czyli wzrosła 76 proc. rdr. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła tym okresie o 164 proc. do 11,5 mld zł. Bank podał, że 77 proc. wszystkich wniosków o kredyt hipoteczny stanowiły wnioski w ramach oferty BK2%.

Ugody frankowe

PKO Bank Polski zarejestrował 57 tys. wniosków o mediację, podpisał 36,8 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, podał bank.

„Do 31 grudnia 2023 roku zarejestrowano 57 tys. wniosków o mediacje, 37 195 mediacji zakończyło się pozytywnie, 13 096 mediacji zakończyło się negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 36 822, z czego 35 154 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 1668 ugód w toku postępowań sądowych” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Liczba wniosków o mediację w IV kw. ub.r. wyniosła 2,1 tys. wobec 3 tys. kwartał wcześniej i 6,6 tys. rok wcześniej. Postępowaniem ugodowym zostało objętych 56% klientów, podano także.

W IV kw. 2023 r przeciwko bankowi toczyło się 2 725 postępowań sądowych, o 9,8% mniej niż kwartał wcześniej i o 45% więcej niż rok wcześniej.

PKO BP w 2023 roku oferował ugody dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty zabezpieczone hipotecznie w CHF. Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku udzielony kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę.

Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Bank na szeroką skalę proponuje też ugody w odniesieniu do kredytów objętych postępowaniami sądowymi, przypomniano.

„Bank chcąc ograniczyć ryzyko stopy procentowej ponoszone przez klienta od początku uruchomienia programu oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania kredytu w PLN z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy. Kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością – w procesie ugodowym w II półroczu 2023 roku tę opcję wybrało 81% klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłatę kredytu, a łącznie od początku oferowania ugód 78% klientów, zawierających ugodę przewidującą kontynuację kredytu” – czytamy również w sprawozdaniu.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews