Zwrot opłat za brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej: roczny koszt dla banków to ok. 406 mln zł

Zwrot opłat za brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej: roczny koszt dla banków to ok. 406 mln zł
Fot. stock.adobe.com/shake_pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Roczny koszt dla banków z tytułu zwrotu kredytobiorcom dodatkowych opłat, pobieranych w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, to ok. 406 mln zł - szacuje resort sprawiedliwości w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy. Resort pracuje nad przyspieszeniem postępowania wieczystoksięgowego.

Rząd poinformował na początku marca, że chce w II kw. bieżącego roku przyjąć ustawę, zgodnie z którą bank musiałby zwrócić lub zaliczyć na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę dodatkowe opłaty lub prowizje pobrane w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Czytaj także: Kredyty mieszkaniowe, banki zwrócą klientom dodatkowe opłaty związane z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej >>>

Z przedstawionego w poniedziałek OSR projektu ustawy wynika, że roczny koszt dla banków projektowanego rozwiązania, w zależności od założeń, może wynieść ok. 406 mln zł.

Odciążenie sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało ponadto, że podjęło prace mające na celu odciążenie sądów w czynnościach o charakterze bezspornym oraz skrócenie czasu na dokonanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym.

„Wstępnie zakłada się, że notariusze mogliby dokonywać wpisów w księgach wieczystych, które wiązałyby się z zakładaniem nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca oraz wpisu hipoteki” – napisano w OSR.

„Warunkiem wdrożenia proponowanych zmian jest konieczność dokonania modyfikacji w funkcjonalności systemu teleinformatycznego, które uwzględniałyby odstępstwa od normalnego toku czynności podejmowanych przez sąd w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla notariuszy. Modyfikacja takiego systemu jest czasochłonna i wprowadzane zmiany nie będą mogły tak szybko przynieść efektów jak omawiane w tym OSR” – dodano.

Według resortu sprawiedliwości projektowane przepisy nie będą prowadziły do potencjalnego zwiększenia ryzyka dla instytucji finansowych niż ma to miejsce obecnie, ponieważ kredytobiorca i tak w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej będzie ponosił opłatę związaną z ubezpieczeniem kredytu, a w przypadku braku takiego wpisu opłaty te nie będą zwracane kredytobiorcom.

Podkreślić należy, że zwrot kwoty naliczonej w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej nie w pełni rekompensuje kredytobiorcom straty.

„Oprócz tego, że podwyżka marży zwiększa kwotę odsetek w okresie jej obowiązywania, to powoduje też spadek kwoty spłacanego w tym okresie kapitału. To z kolei wpływa na cały dalszy proces spłaty. W rezultacie nieco wyższe raty są płacone już do końca okresu spłaty” – dodano.

Zwiększenie ubezpieczenia pomostowego

Jak zaznacza MS istnieje pewne prawdopodobieństwo, że banki chciałyby zwiększyć zabezpieczenie swoich interesów poprzez zwiększenie ubezpieczenia pomostowego.

„W takim przypadku opłata ta stałaby się większym obciążeniem dla kredytobiorców. Jednak, biorąc pod uwagę powyższe dane, można sądzić, że będzie to chwilowe obciążenie, ponieważ w konsekwencji otrzymania wpisu w księdze wieczystej poniesione koszty zostaną zwrócone lub przeniesione na poczet dalszych należności” – napisano. 

Źródło: PAP BIZNES