ZPL przedstawia wyniki leasingu za pierwsze dwa miesiące 2020 roku

ZPL przedstawia wyniki leasingu za pierwsze dwa miesiące 2020 roku
Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynu ZPL, Główny ekonomista Europejskiego Funduszu Leasingowego. Fot. EFL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Branża leasingowa 2020 r. rozpoczęła od niewielkiego wzrostu dynamiki w zakresie udzielonego finansowania na poziomie 0,4% r/r za pierwsze dwa miesiące br - pisze Marcin Nieplowicz Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu.

#MarcinNieplowicz: Tegoroczny wynik jest poniżej korzystnych i wciąż mocnych trendów, jakie utrzymywały się w polskiej gospodarce w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku #Leasing #Koronawirus @FmLeasingPL @EFL_PL

‒ Firmy członkowskie stowarzyszone w Związku Polskiego Leasingu zauważają wpływ COVID-19 na gospodarkę. Dlatego branża leasingowa podjęła szereg działań osłonowych na rzecz polskich przedsiębiorców, takich jak umożliwienie odroczenia bieżących zobowiązań na okres od 3 do 6 miesięcy oraz wskazała na konieczne do podjęcia dalsze działania osłonowe.

W tych kryzysowych czasach wiemy, jak ważna jest bieżąca informacja statystyczna o rynku, dlatego prezentujemy wyniki rynku leasingu za pierwsze dwa miesiące 2020 roku.

Nasze analizy pokazują, że tegoroczny wynik sektora leasingowego jest poniżej korzystnych i wciąż mocnych trendów, jakie utrzymywały się w polskiej gospodarce w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku.

Wyniki rynku leasingu wskazują też na ostrożną postawę polskich przedsiębiorców wobec spowolnienia w Eurolandzie. W części może ona wynikać z pierwszych sygnałów o epidemii COVID-19 ‒ ocenia Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

TRENDY RYNKOWE

‒ Rok 2020 rozpoczynamy od niewielkiego wzrostu udzielonego finansowania: o 0,4% r/r za pierwsze dwa miesiące br. Dynamika finansowania ruchomości wyniosła odpowiednio -5,3% r/r w styczniu oraz 6,0% r/r w lutym.

‒ Uzyskana dynamika za styczeń ‒ luty 2020 jest nieznacznie lepsza od ubiegłorocznego rezultatu, kiedy to rynek leasingu skurczył się o 5,8% (z -5,7% dla finansowania ruchomości).

‒ Niemniej, tegoroczny wynik jest poniżej korzystnych i wciąż mocnych trendów, jakie utrzymywały się w polskiej gospodarce w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku.

‒ Wyrażały się one przede wszystkim relatywnie wysokimi dynamikami dla wzrostu sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlanej. Bardzo dobra była też kondycja rynku pracy, na co wskazywały bardzo niski poziom bezrobocia (3% wg metodologii Eurostatu), wzrost płac przekraczający 7% r/r czy wciąż pozytywne nastroje konsumenckie.

‒ Takie wyniki rynku leasingu wskazują na ostrożną postawę polskich przedsiębiorców wobec spowolnienia w Eurolandzie. W części może ona też wynikać z pierwszych sygnałów o epidemii COVID-19, które od końca stycznia coraz szerzej zaczęły się pojawiać w prasie i w Internecie.

POJAZDY LEKKIE

‒ Tegoroczny wzrost finansowania pojazdów lekkich o 11,5% r/r opierał się zarówno o samochody osobowe (12,9% r/r), jak i pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (wzrost o 5,0% r/r).

‒ Dynamika segmentu w styczniu wyniosła 1,6% r/r, a w lutym przyspieszyła do 22,8% r/r.

‒ Wyraźny wzrost finansowania pojazdów lekkich w znacznym stopniu odzwierciedlał utrzymujący się wysoki popyt konsumpcyjny w gospodarce oraz dobrą sytuację na rynku pracy, na co wskazywały odczyty sprzedaży detalicznej: wzrost w cenach stałych o 5,4% r/r za 01-02 2020. Ma to szczególnie duże znaczenie dla wyników segmentu commercials.

Źródło: ZPL

‒ Duży wpływ na tegoroczne wyniki finansowania pojazdów osobowych miały też niekorzystne dla firm zmiany prawne w rozliczaniu umów leasingu, jakie weszły od 1-ego stycznia 2019 roku. Przyczyniły się one do boomu na finansowanie samochodów premium w IV kwartale 2018 roku i przez to znacznie przyspieszyły decyzje inwestycyjne polskich przedsiębiorców.

‒ Znaczna część popytu inwestycyjnego z 2019 roku została więc przesunięta na końcówkę 2018 roku, przez co mamy niższą bazę dla analizy tegorocznych wyników.

‒ Odnotowaliśmy wzrost finansowania pojazdów osobowych w leasingu (+14,5% r/r za 01-02 2020) oraz spadek w pożyczce (-10,7% r/r). Finansowanie pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony było dodatnie zarówno w leasingu, jak i w pożyczce.

POJAZDY CIĘŻAROWE

‒ Sektor finansowania pojazdów ciężkich kontynuuje wyraźne spadki, które rozpoczęły się jeszcze w III kwartale 2019 roku.

‒ Po -20,5% r/r oraz -18,5% r/r uzyskanych odpowiednio w III i IV kwartale 2019, pierwsze dwa miesiące 2020 roku przyniosły pogłębienie spadków do -25,7% r/r.

‒ Spadki w segmencie TRK obserwujemy przede wszystkim w obszarze związanym z międzynarodowym transportem drogowym. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2020 roku finansowanie ciągników siodłowych spadło o 33,9% r/r, a w przypadku naczep / przyczep o 28,0% r/r.

‒ Wyniki te skorelowane są z danymi CEPIK o rejestracji nowych pojazdów, pokazujące spadki w tym okresie o 33,6% r/r dla ciągników siodłowych oraz o 30,1% r/r dla naczep / przyczep.

‒ W pierwszym rzędzie dane te odzwierciedlały trudną sytuację gospodarczą naszych głównych partnerów handlowych, w tym głównie strefę euro:

‒ wyhamowanie wzrostu gospodarczego do 1,2% w 2019 z 1,9% w 2018,

‒ recesję w przemyśle, głównie w Niemczech z dynamiką -4,6% za 2019 rok,

‒ wciąż niskie nastroje indeksów koniunktury dla przemysłu (tu jeszcze nie wspominamy o marcowym załamaniu indeksów PMI, ZEW czy Ifo).

‒ Ważniejsze jednak znaczenie mają zmiany prawne procedowane przez Komisję Europejską. Dyrektywa o pracownikach delegowanych istotnie podwyższa koszty płac firm transportowych. Przyjęty przez Parlament Europejski Pakiet Mobilności bardzo skomplikuje i podwyższy koszty usług kabotażowych realizowanych przez polskie firmy transportowe.

‒ Znaczne pogorszenie otoczenia prawnego, przełożyło się na niskie oceny koniunktury wśród firm transportu drogowego, co dobrze odzwierciedla poniższy wskaźnik koniunktury GUS.

Źródło: ZPL

‒ Wyraźne pogorszenie ocen koniunktury ma miejsce w sytuacji, kiedy wciąż rosła wymiana handlowa:

Źródło: ZPL

A w ślad za tym utrzymywał się wzrost ilości przewożonych ładunków w transporcie drogowym (średnio o 0,3% r/r za 01-02 2020 po 4,5% r/r za 2019).

Źródło: ZPL

‒ Na niewielkim plusie pozostawało też finansowanie pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony (+0,6% r/r). Sektor ten korzystał na wciąż mocnym popycie krajowym, głównie na rosnącej o 7,6% r/r produkcji budowlano-montażowej (dane za 01-02/2020). Finansowanie autobusów utrzymało się na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku.

MASZYNY

‒ Sektor finansowania maszyn wzrósł po dwóch miesiącach 2020 roku o 2,9% r/r, nieznacznie poniżej 3,5-procentowego wzrostu odnotowanego w ub. roku. Dynamikę -1,9% r/r odnotowano dla segmentu finansowania leasingiem, a 14,3% r/r dla finansowania maszyn pożyczką.

‒ Zarówno ubiegłoroczne wyniki finansowania maszyn, jak i uzyskane za 01-02 2020 roku, wydają się być poniżej ekonomicznych fundamentów naszej gospodarki. Do lutego odnotowywany był wysoki wzrost gospodarczy, czego odzwierciedleniem były wyniki produkcji przemysłowej w tym okresie:

Źródło: ZPL

‒ Do lutego utrzymywały się też relatywnie dobre wyniki koniunktury wśród firm przemysłowych (ujemny odczyt -1,1 pkt. dotyczy już marca);

Źródło: ZPL

A badania NBP wskazywały na wykorzystanie mocy produkcyjnych w polskich firmach mocno przekraczające barierę 80 procent: dokładnie 83,6% na koniec IV kw. 2019.

POZOSTAŁE GRUPY SPRZĘTU

‒ Finansowanie sektora IT wzrosło w 2020 roku o 24,3% r/r, do czego w dużej mierze przyczynił się wynik w segmencie pożyczki.

‒ Z drugiej strony o 30,5% r/r zmniejszyło się finansowanie sektora ‘Samoloty, statki, kolej’.

SEKTOR POŻYCZKI

‒ Sektor finansowania ruchomości pożyczką rozwijał się w tym roku nieznacznie szybciej niż finansowanie samym leasingiem: 1,3% r/r vs 0,2% r/r.

‒ Tym samym udział pożyczki w łącznym finansowaniu ruchomości zwiększył się do 13,9% z 13,7% za 01-02 2019.

Marcin Nieplowicz

Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL