AMRON – Jacek Furga: Znaczenie informacji o nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

furga.jacek.02.100xMieszkanie jest dobrem nadrzędnym i niezbędnym dla normalnego życia każdej rodziny. Posiadanie własnego lokum zbudza ogromne emocje. Stąd tak często pojęcie "mieszkanie", czy "dom" pojawia się w różnego typu przysłowiach, czy potocznych zwrotach. Własny dom czy mieszkanie często określa się mianem skarbonki. Dobrze byłoby wiedzieć jaka jest (za)wartość tej naszej skarbonki.

W gospodarce wolnorynkowej nieruchomość jest towarem o określonej ale o zmiennej w czasie wartości. Co istotniejsze jej wartość jest zależna tylko w części od standardu samej nieruchomości. Istotny wpływ na jej wartość ma jej lokalizacja, bezpośrednie sąsiedztwo innych nieruchomości, jak również planowane, czy możliwe zmiany w jej otoczeniu wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Takich czynników – zarówno technicznych, socjalnych, politycznych, prawnych ale również emocjonalnych – które mogą wpływać na zmianę wartości nieruchomości jest dużo więcej. Nie wszystkie da się jednoznacznie przeliczyć na złotówki. Stąd rosnące zapotrzebowanie na przejrzystą, łatwo dostępną i wiarygodną informację o wartości nieruchomości.

Związek Banków Polskich od szeregu lat podejmuje działania na rzecz podwyższenia przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości oraz bezpieczeństwa obrotu na tym rynku. Idea stworzenia Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON zrodziła się jeszcze w 2001 roku. Banki korzystają z Systemu AMRON od roku 2004. Od kilku miesięcy dostęp do AMRON oferujemy rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, zarządcom nieruchomości oraz samorządom terytorialnym. Wspólnie z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podejmujemy działania na rzecz powszechnego stosowania Karty Nieruchomości.

AMRON ma szansę pełnienia wspólnej platformy wymiany informacji dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości oraz roli bazy referencyjnej do gromadzenia i weryfikowania informacji poszczególnych nieruchomościach, pochodzących z różnych źródeł – aktu notarialnego kupna-sprzedaży, oferty sprzedaży, operatu szacunkowego czy świadectwa energetycznego. Współpracujemy z Ministerstwem sprawiedliwości nad projektem bezpośredniego dostępu elektronicznego użytkowników Systemu AMRON do Elektronicznej Księgi Wieczystej.

Musimy nauczyć się korzystać z naszej „domowej skarbonki”. Już zaczęliśmy korzystać z pożyczki hipotecznej. Olbrzymie zainteresowanie wzbudza projekt uruchomienia instytucji odwróconego kredytu hipotecznego, jako źródła poprawy naszej sytuacji po przejściu na emeryturę. Z pewnością pojawią się kolejne instrumenty pozwalające na uruchomienie (za)wartości naszej skarbonki. Dla budowania własnych planów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, dla naszego bezpieczeństwa przy realizacji takich planów najważniejsze znaczenie ma wiarygodna informacja o nieruchomości, o jej stanie prawnym, o jej walorach energooszczędnych, w końcu o jej wartości.
Znaczenie informacji o nieruchomości, podobnie jak jej wartość rośnie z czasem. Niestety im później zabierzemy się do porządkowania informacji o rynku nieruchomości tym wyższy będzie koszt takiej operacji, a i straty „po drodze” – wynikające z jej braku – mogą okazać się znaczące.

Źródło: www.zbp.pl

Jacek Furga

Przewodniczący
Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości
Związku Banków Polskich