Inflacja ma coraz mniejszy wpływ na działalność firm w Polsce

Inflacja ma coraz mniejszy wpływ na działalność firm w Polsce
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że już tylko 33% firm uważa, że inflacja w najbliższych miesiącach pogorszy sytauację ich biznesu. To o 11 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i 14 p.p. mniej niż roku temu.

„Większość branż liczy, że najbliższe miesiące będą dla nich zdecydowanie lepsze i tańsze. W mniejszym stopniu ten optymizm podzielają restauratorzy i hotelarze, choć biorąc pod uwagę, że główną rolę odgrywają rosnące ceny żywności, nie ma się, co im dziwić”– mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że inflacja wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak grupa „obawiających się” z kwartału na kwartał jest coraz mniejsza. 33% uważa, że wzrost cen „odbije się” negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach.

W stosunku do wcześniejszego pomiaru z końca ubiegłego roku wynik jest niższy o 11 p.p. (44% w IV kwartale 2023 roku). Na wysokim poziomie pozostaje odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (43% vs. 47% w IV kwartale 2023 roku).

Jeszcze większą poprawę „nastrojów inflacyjnych” widać, gdy pierwsze tegoroczne wyniki porównamy w ujęciu rocznym. W I kwartale 2023 roku 48% firm obawiało się negatywnego wpływu inflacji na swoją działalność biznesową.

Transport czuje się najpewniej

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 20% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie mikro i małych firm ten odsetek wynosi po 37%.

Każda branża nieco mniej obawia się inflacji niż pod koniec ubiegłego roku. Podobnie jak kwartał wcześniej, największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa. Blisko co drugi hotelarz lub restaurator obawia się rosnących cen (48%). Jednak warto podkreślić, że w ujęciu kwartalnym widzimy znaczący  spadek negatywnych opinii. W IV kwartale ubiegłego roku wskaźnik wynosił  62% .

Najmniej o swoją przyszłość – również podobnie jak kwartał wcześniej – obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 15% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To o 14 p.p. mniej niż w IV kwartale 2023 roku. W budownictwie 30% firm obawia się inflacji (- 8 p.p.), w handlu 35% (-16 p.p.), w przemyśle 27% (-14 p.p.).

Wpływ wojny w Ukrainie na MSP

Pierwszy tegoroczny pomiar Barometru EFL pokazuje także, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 7% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się.

W IV kwartale 2023 roku uważało tak 13% przedsiębiorców. Większość, bo 82%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian.

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wynosi 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 1 – 23 grudnia 2023 roku.

Źródło: Branżowy Barometr EFL