Zmiany w zarządzie BPS S.A.

Zmiany w zarządzie BPS S.A.
Krzysztof Kokot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Pawła Gulę oraz Krzysztofa Kokota w skład Zarządu Banku BPS S.A.

Paweł Gula obejmie funkcję Wiceprezesa z dniem 1 kwietnia 2019, a Krzysztof Kokot z dniem 1 maja 2019 #BPS @uknf

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Pana Pawła Gulę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Wsparcia.

Paweł Gula zastąpi na tym stanowisku Pana Dariusza Olkiewicza, który z dniem 25 marca 2019 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Kokota na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Bankowości Komercyjnej.

Paweł Gula obejmie funkcję Wiceprezesa z dniem 1 kwietnia 2019 r., a Krzysztof Kokot z dniem 1 maja 2019 r.  Obaj zostali wybrani na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku BPS S.A.

Pan Paweł Gula posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w pracy w obszarze nowych technologii. W swojej karierze przeszedł przez kolejne etapy doświadczenia zawodowego począwszy od administratora baz danych, konsultanta IT, inżyniera wsparcia oprogramowania, kierownika projektów, dyrektora w działach IT, głównie w obszarach ubezpieczeń, bankowości oraz bezpieczeństwa IT.

W latach 2010-2013 pracował w firmie Wincor Nixdorf Sp. z o.o., a następnie w Vendere Expert S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Badań i Rozwoju oraz w spółce MCX Systems.

W latach 2016-2017 związany z Bankiem BPS S.A. na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Informatyki.

Od września 2018 r. do kwietnia 2019 r. pracował w Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o. o., wcześniej IT BPS Sp. z o.o., odpowiadając za koordynowanie prac zespołów projektowych.

Ukończył Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej oraz studia Audytu wewnętrznego oraz Rozwiązań prawnych dla menedżerów i przedsiębiorców w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Paweł Gula

 

Pan Krzysztof Kokot od maja 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Posiada bogate doświadczenie w sektorze bankowym na stanowiskach menedżerskich.

W latach 2013-2014 był Wiceprezesem Zarządu Banku BPS S.A. odpowiedzialnym za informatykę i operacje, produkty bankowe, skarb, rozliczenia i bankowość elektroniczną.

W latach 2005-2013 związany z Kredyt Bankiem S.A., w tym przez 6 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego głównie za bankowość korporacyjną i inwestycyjną.

W latach 1997-2005 był Wiceprezesem Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE BANK S.A.

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Posiada tytuł doktora  ekonomii uzyskany w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie.

Jest współorganizatorem i wykładowcą studiów podyplomowych „Zarządzanie relacjami bank – klient w zmiennym świecie finansów” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcą akademickim.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – z siedzibą Centrali w Warszawie, działa na polskim rynku od 1992 roku. Zrzeszając 308 banków spółdzielczych, tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Łączy funkcje banku zrzeszającego oraz komercyjnego. Poprzez sieć placówek oferuje produkty finansowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank BPS S.A. jak i zrzeszone banki spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale oraz kultywują polski charakter. To instytucje prospołeczne i silnie zaangażowane
w działalność charytatywną na rzecz swoich lokalnych środowisk.

Więcej na www.bankbps.pl i www.grupabps.pl

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS