Zdalna tożsamość to dziś konieczność. XII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej online

Zdalna tożsamość to dziś konieczność. XII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej online
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z najistotniejszych trendów, jakie wykształciły się podczas pandemii koronawirusa, jest dynamiczny rozwój zdalnych kanałów komunikacji. Zjawisko to obserwowane jest zarówno w sektorze biznesowym, relacjach pomiędzy dostawcami usług i konsumentami, jak też w administracji publicznej.

#AndrzejWolski: Aż 85% banków spółdzielczych i 100% zrzeszających wykazało mocne zainteresowanie wspólnym projektem dot. autentykacji. To zdecydowanie dobry prognostyk dla #KIR #Uwierzytelnianie #eBankowość #BankiSpółdzielcze #ForumTechnologiiBS

Konsekwencją przenoszenia coraz większej liczby procesów ze świata realnego w przestrzeń wirtualną jest zapotrzebowanie na skuteczne formy zdalnej autentykacji, skutecznie chroniące użytkowników przed ryzykiem kradzieży tożsamości.

Czy banki spółdzielcze mają szansę stać się głównym dostawcą cyfrowej tożsamości w małych ojczyznach? W jaki sposób należy wprowadzać tego typu usługi, by mogły one przynieść nie tylko satysfakcję klientów ale również przełożyć się na zwiększenie dochodów lokalnych instytucji finansowych?

Bezpieczna e-komunikacja

Kwestie te były tematem dyskusji drugiej części pierwszego webinarium zorganizowanego w ramach tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, którą moderował wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski.

W obecnych uwarunkowaniach musimy się bezpiecznie komunikować, zarówno z urzędami i z naszymi klientami, ale także musimy organizować sobie pracę wewnątrz oddziałów, wewnątrz naszych instytucji. W tym kontekście niezbędne jest bezpieczne narzędzie do uwiarygadnia naszej korespondencji – zauważył wiceprezes CPBiI Andrzej Wolski, zapowiadając wystąpienia pierwszego gościa tej sesji, którym był Michał Pierzgalski, ekspert Krajowej Izby Rozliczeniowej.

‒ Chcielibyśmy przeprowadzić krótką dyskusję, w jaki sposób przedstawiciele sektora w bankowości spółdzielczej radzą sobie z tym zadaniem – podkreślił Andrzej Wolski.  

Autentykacja w przestrzeni wirtualnej

‒ Pojawiają się opinie, iż wdrażanie rozwiązań zrzeszeniowych dla bankowości spółdzielczej jest wyzwaniem znacznie trudniejszym, aniżeli realizacja podobnych systemów w segmencie bankowości komercyjnej – podkreślił Michał Pierzgalski.

Dodał on, że w dużej mierze mógłby się zgodzić z tą opinią, a to na podstawie doświadczeń, towarzyszących wdrażaniu systemów dedykowanych spełnieniu wymagań PSD2 w jednej z grup lokalnych banków.

Wskazał równocześnie, że w obecnej rzeczywistości po prostu nie ma odwrotu od upowszechniania elektronicznych form autentykacji w przestrzeni wirtualnej.

– Jeszcze kilka lat temu chodziło głównie o to, żeby zaoszczędzić sobie jazdy autobusem na drugi koniec miasta, ewentualnie o to, by pewne czynności wykonać po godzinach pracy banków czy urzędów. Od kilku miesięcy jesteśmy postawieni przed sytuacją, gdzie niektóre działania jesteśmy w stanie wykonywać tylko zdalnie – powiedział przedstawiciel KIR.

To z kolei stawia nowe wymagania przed dostawcami usług cyfrowego uwierzytelniania, którzy muszą dostarczyć produkt łączący w sobie wysoki poziom jakości gwarantujący zachowanie pełnego bezpieczeństwa z wygodą korzystania z usługi.

– Państwa atutem jest wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości elektronicznej, a od pewnego czasu również i mobilnej. Klienci Państwa banków dobrze się czują z tymi aplikacjami i bez problemu poruszają się na Waszych platformach – dodał Michał Pierzgalski.

Michał Pierzgalski KIR
Fot. aleBank.pl

mojeID i mSzafir

Dlatego właśnie od pewnego czasu zasoby banków wykorzystywane są do budowy skutecznych systemów autentykacji użytkownika w sektorze publicznym, czego przykładem może być składanie wniosków o świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ za pośrednictwem instytucji finansowych czy dostęp do Profilu Zaufanego z poziomu systemów bankowości elektronicznej.

Nowe możliwości dla instytucji finansowych w tym zakresie dają dwa systemy oferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową, czyli mojeID oraz mSzafir.

– W momencie uruchomienia usługi mojeID dla banku spółdzielczego Państwa instytucje zaczną występować w roli dostawców tożsamości, zatem Państwa klienci zyskają dostęp do wszystkich usług, zaimplementowanych w ramach mojegoID – zauważył reprezentant KIR.

Kolejne możliwości daje również aplikacja mSzafir, i to nie tylko z uwagi na jej mobilny charakter. Według obecnych standardów, nabycie tej formy uwierzytelniania elektronicznego będzie mogło się odbyć zdalnie, bez konieczności odwiedzin w punkcie stacjonarnym.

Oczywiście obydwa moduły dostarczane przez KIR mają pełną zgodność z wymogami EIDAS, obowiązującymi na terenie UE, co znacząco redukuje ryzyko prawne.

– mojeID i mSzafir kierują się wysokimi standardami regulacyjnymi, za nimi idą wysokie wymagania technologiczne jak i organizacyjne – zadeklarował Michał Pierzgalski.

Wspólny standard uwierzytelniania

Prezentacja reprezentanta KIR była wstępem do dyskusji nad perspektywami autentykacji zdalnej w sektorze bankowości lokalnej. Debatę moderował Wojciech Pantkowski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich.

Wojciech Pantkowski ZBP
Fot. aleBank.pl

Jakie problemy zdiagnozowali spółdzielcy podczas wdrażania wspólnych projektów zrzeszeniowych, bez których nie da się przecież stworzyć jednego spójnego standardu uwierzytelniania?

‒ Takim wyzwaniem jest integracja wielu systemów. Zarówno my w BPS, jak i koledzy z SGB stanęliśmy w obliczu konieczności ograniczenia zarówno skomplikowania organizacyjnego, jak i technologicznego, ale także redukcji kosztów tych przedsięwzięć – powiedział Tomasz Góra, przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości.

Przypomniał on, iż sposobem na unifikację jest realizowany wspólnie przez obie grupy program BS API.

Tomasz Góra BPS
Fot. aleBank.pl

Podobne spostrzeżenia mieli reprezentanci drugiego ze Zrzeszeń.

‒ Skupiamy rozwiązania w ramach BS API, aby infrastruktura informatyczna była jednolita w obu zrzeszeniach.

Aby wszyscy dostawcy byli w stanie mieć jeden standard – stwierdził Bartosz Mantaj, reprezentujący SGB-Bank.

W dyskusji nie mogło oczywiście zabraknąć pytania, w jaki sposób usługi uwierzytelniające mogą być zmonetyzowane przez lokalny sektor finansowy.

Bartosz Mantaj zauważył, że większość tych usług dedykowanych jest współpracy z instytucjami publicznymi, gdzie raczej trudno szukać dodatkowych zysków, niemniej wykorzystanie mojego ID w sferze komercyjnej jest jak najbardziej możliwe.

Bartosz Mantaj SGB-Bank
Fot. aleBank.pl

W tym samym duchu wypowiedział się Tomasz Góra.

‒ Jest silny nacisk na to, by w pierwszej kolejności wdrożyć obsługę sfery publicznej, której zmonetyzować się nie da. Ale dzięki wariantowi współpracy z KIR integralnym elementem całej inicjatywy jest połączenie elementów zrzeszenia z komercyjną częścią usługi moje ID, gdzie podłączani są klienci komercyjni. To da się zmonetyzować.

Chcemy najpierw zapewnić taką możliwość technologiczną, ale i efektywnie pod względem ekonomicznym skorzystać z możliwości, jakie daje KIR jako partner rozwiązania. Monetyzacja to ścieżka, którą chcemy iść, ale ona wymaga przemyślenia i zaangażowania ‒ dodał przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości.

Digitalizacja sektora BS

Drugą sesję jak i całe webinarium zakończyło ponowne wystąpienie Michała Pierzgalskiego. Mówił on o współpracy na linii KIR ‒ banki lokalne – resort cyfryzacji.

‒ System bankowości spółdzielczej ma do odegrania dużą rolę społecznościach lokalnych – wskazał przedstawiciel Izby, dodając, że zmianie ulega nie tylko otaczający świat ale także i oczekiwania klientów.

Potrzeba dalszego rozwijania tej współpracy została również wskazana w podsumowaniu całego dnia obrad, którego podjął się wiceprezes CPBiI, Andrzej Wolski.

‒ Aż 85% banków spółdzielczych i 100% zrzeszających wykazało mocne zainteresowanie wspólnym projektem, o którym rozmawialiśmy. To zdecydowanie dobry prognostyk dla KIR. Jest wiara w sukces, a jeżeli tak ‒ to do sukcesu jest niedaleko – wskazał Andrzej Wolski, dodając, że lokalne instytucje bankowe wchodzą w rolę centrów kompetencji w swych środowiskach.

– To ewidentny sukces – ocenił wiceprezes CPBiI.

Źródło: aleBank.pl