ZBP dba o profesjonalizm kadr bankowych

ZBP dba o profesjonalizm kadr bankowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Publikacja pani redaktor Karoliny Wysota w "Pulsie Biznesu" wywołała w środowiskach związanych z rynkiem nieruchomości sporo emocji. Do opublikowanego w dniu 4 sierpnia 2019 roku artykułu o staraniach Związku Banków Polskich na rzecz podnoszenia kwalifikacji przez kadry bankowe wkradło się, zapewne za sprawą pozyskanych opinii od osób, które nie umiały lub nie chciały odróżnić celu, jaki przyświeca Związkowi Banków Polskich od jednego z narzędzi, z którego ZBP w realizacji tego celu korzysta.

System #AMRON jest tylko instrumentem, narzędziem wykorzystywanym zarówno do kształcenia bankowców jak również do monitorowania zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych wierzytelności #ZBP

Trudno krytykować ideę podnoszenia kwalifikacji i profesjonalizmu kadr bankowych, więc skoncentrowano się na Systemie AMRON, sugerując dążenie ZBP do zmonopolizowania rynku informacji o nieruchomościach.

Cieszy zainteresowanie bardzo istotnym tematem, jakim jest bezpieczeństwo kredytobiorców
i portfela hipotecznego, liczącego ponad 2,3 mln kredytów o łącznej wartości przekraczającej 430 mld. złotych.

W działaniach podejmowanych przez Związek Banków Polskich chodzi naprawdę o podnoszenie profesjonalizmu kadr bankowych a nie o monopol w bazach danych o nieruchomościach. Szkoda, że oceny rozmówców pani redaktor odnoszą się do bazy danych, a nie do meritum, czyli potrzeby podnoszenia kwalifikacji i budowania profesjonalizmu uczestników rynku nieruchomości. Oferta podnoszenia kwalifikacji adresowana jest przede wszystkim do pracowników banków, obsługujących wszystkie etapy procesu kredytowania, począwszy od spotkania z potencjalnym kredytobiorcą aż do  spłaty przez niego ostatniej raty kredytu hipotecznego.

Uzyskanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, podobnie jak uzyskanie matury, czy uzyskanie tytułu magistra. Związek Banków Polskich jednak dba o poziom profesjonalizmu kadr bankowych.

Zgodnie z wymogami prawa banki udzielające kredytów hipotecznych zobowiązane są do stałego monitorowania zmian wartości nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie hipoteczne tych kredytów. Szkolenia nie służą pozycjonowaniu międzybankowej bazy danych AMRON. System AMRON jest tylko instrumentem, narzędziem wykorzystywanym zarówno do kształcenia bankowców jak również do monitorowania zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych wierzytelności.

 

Odpowiedzialność za ryzyko kredytowe ponosi bank i niezależnie od ceny transakcyjnej nabywanej nieruchomości, niezależnie od wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, to pracownik banku (odpowiednio przygotowany i korzystający z wiarygodnej bazy danych o nieruchomościach) podejmuje decyzję o poziomie ryzyka przy jakim bank jest gotów udzielić kredytu hipotecznego i w jakiej wysokości. W tym słynnym wskaźniku „LtV” to właśnie na podstawie m.in. bazy AMRON pracownik banku wyznacza to „V”, czyli wartość zabezpieczenia hipotecznego na danej nieruchomości.

Szkolenia bankowców oraz rzeczoznawców majątkowych, współpracujących z bankami w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych ZBP prowadzi od roku 2010 z programem wypracowanym wspólnie z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Przez pierwsze 4 lata szkolenia te organizowane były wspólnie, a po wycofaniu się Federacji ze współpracy z ZBP w roku 2014 organizacja szkoleń została zlecona przez ZBP Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

Jesteśmy dumni z grona wykładowców, wchodzących równocześnie w skład komisji egzaminacyjnej. Wśród wykładowców są naukowcy i praktycy – wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności – wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i „praktykujący” rzeczoznawcy, posiadający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności. Od 2010 roku absolwenci tych szkoleń, po zdanym egzaminie otrzymują stosowny Certyfikat ZBP.

Pomysł na stworzenie międzybankowej bazy danych o nieruchomościach powstał w Związku Banków Polskich jeszcze w roku 1999 a sama baza danych została udostępniona bankom we wrześniu 2004 roku. W tym roku obchodzimy 15 rocznicę działania Centrum AMRON. Służymy informacją i ekspertyzą o rynku nieruchomości wszystkim zainteresowanym, przygotowując opracowania, analizy i raporty m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Posiadanie bazy to nie wyraz chęci zmonopolizowania rynku informacji o nieruchomościach. To odpowiedź na wymogi prawne stawiane bankom przez nadzór finansowy.  Prowadzenie i posiadanie bazy danych nie jest celem samym w sobie i nie służy budowaniu monopolu wiedzy o rynku nieruchomości. Z Systemu AMRON obok 28 banków komercyjnych i 337 spółdzielczych korzysta obecnie ponad 300 innych podmiotów gospodarczych aktywnych na rynku nieruchomości, w tym liczne grono rzeczoznawców majątkowych. System AMRON inaczej niż regionalne bazy danych rzeczoznawców majątkowych, czy pośredników w obrocie nieruchomościami nie jest bazą zamkniętą. Korzystają z niej rzeczoznawcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, doradcy kredytowi, firmy windykacyjne. Dostęp do Systemu AMRON mają studenci i doktoranci 14 polskich wyższych uczelni prowadzących „katedry nieruchomości”!

Od 2007 roku z Systemu AMRON korzysta Narodowy Bank Polski i Prokuratura Krajowa a od roku 2014 również inspektorzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

ZBP dokłada starań i środków finansowych aby zapewnić  najwyższą jakość danych w Systemie AMRON, atrakcyjną dla banków funkcjonalność oferowaną de facto po kosztach. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na budowę trzeciej generacji Systemu AMRON. Nowa wersja AMRON III pojawi się w połowie roku 2021.

Dziś rzeczywiście ZBP zabiega  o to, by oferowane przez ZBP szkolenie związane z „analizą i oceną nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” znalazło się w – również w interesie jego uczestników –  w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). To państwowa księga, która określa zakres umiejętności dla poszczególnych profesji. Rozwiązanie inspirowane europejskimi inicjatywami powstało ponad trzy lata temu i ma zmobilizować Polaków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach.

ZBP w sposób naturalny udostępnia uczestnikom szkolenia – w celach dydaktycznych – dostęp do własnej bazy danych AMRON. Jeśli właściciele innych baz danych umożliwią dostęp do swoich baz danych, chętnie to wykorzystamy w procesie szkolenia.

Źródło: Centrum AMRON