Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP Wizjonerem Rynku IT@BANK

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP Wizjonerem Rynku IT@BANK
Firechat IT@BANK, Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Paweł Jakubik - Przewodniczący Forum Technologii Bankowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wizjoner Rynku IT@BANK, ten tytuł w tym roku otrzymał Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego podczas trzeciej sesji konferencji IT@BANK. Laureat wziął też udział w firechat pod hasłem "Od skarbonki do chmury". W naszym artykule zamieszczamy omówienie tej rozmowy oraz jej filmowy zapis.

Cyfryzuj albo giń – powiedział swego czasu Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Transpozycja najważniejszej dewizy Legii Cudzoziemskiej do przestrzeni wirtualnej okazała się strzałem w dziesiątkę.

PKO Bank Polski, który jeszcze kilka lat temu uchodził za instytucję tradycyjną, dziś zalicza się do grona absolutnych liderów cyfrowego świata, angażując się w tak ambitne przedsięwzięcia jak budowa Chmury Krajowej.

Symbolicznym podsumowaniem dotychczasowego dorobku największego polskiego banku i osobiście jego Prezesa jest nagroda „Wizjoner Rynku IT@BANK”, którą w tegorocznej edycji otrzymał Zbigniew Jagiełło.

Wyróżnienie wręczył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Zwracając się do laureata podkreślił on, iż bycie menedżerem jednej z flagowych instytucji finansowych na polskim rynku wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością.

Ma ona szczególne znaczenie dziś, w dobie cyfrowej transformacji, jako że nieumiejętnie realizowany proces digitalizacji, bez wykreowania środowiska sprzyjającego realizacji tak ważkiego zadania, może skutkować rozlicznymi, negatywnymi konsekwencjami dla całego rynku.

– Nie chcąc ograniczać się tylko do technologicznych stron wizjonerskiej działalności Pana Prezesa dodam, że zawsze jako  środowisko ceniliśmy go za  umiejętność godzenia oczekiwań zróżnicowanej i najliczniejszej w Polsce grupy klientów z nowymi trendami, ale również oczekiwaniami pracowników czy opinii publicznej – podkreślił prezes ZBP.

Ojciec strategii cyfrowej

Tegoroczne wyróżnienie szczegółowo uzasadnił Bartłomiej Nocoń,  członek  Rady Programowej IT@Bank oraz Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP.

Przypomniał on, iż to właśnie Zbigniew Jagiełło jest ojcem obecnie realizowanej z powodzeniem przez PKO Bank Polski strategii banku, rozumianego jako organizacji cyfrowej.

Pod zarządem Prezesa Jagiełły wyrósł także i skonsolidował się zespół utalentowanych, menadżerów finansów i technologii z których działań przykłady czerpie aktualnie cały polski rynek finansowy i technologiczny

– Jego misją i motto jest transformacja banku z organizacji finansowej do instytucji technologicznej z licencja bankową. Śmiałe wizje Prezesa Jagiełły znalazły mocne udowodnienie w stworzeniu unikalnej w skali globalnej koalicji polskich banków w tworzeniu standardu płatności BLIK.

Aplikacja mobilna IKO przygotowana przez jego zespół została wielokrotnie doceniona prze gremia europejskie i światowe w postaci wielu nagród i wyróżnień. W ostatnim czasie pod egidą Prezesa Jagiełły powstał nowatorski i przyszłościowy projekt wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju stworzenia nowej organizacji – Operatora Chmury Krajowej – który aktualnie zaczyna umożliwiać w wielu polskich firmach transformacje cyfrową i migracje do środowisk chmurowych.

Dzięki tym działaniom Polska zyskała także dwie potężne inwestycje gigantów światowej technologii – Google i Microsoft budują w Polsce pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej centra przetwarzania danych w chmurze publicznej.

Pod zarządem Prezesa Jagiełły wyrósł także i skonsolidował się zespół utalentowanych, menadżerów finansów i technologii z których działań przykłady czerpie aktualnie cały polski rynek finansowy i technologiczny – przypomniał Bartłomiej Nocoń.

Nawiązując do tych słów, prezes PKO Banku Polskiego podkreślił, iż pomimo spersonalizowanego charakteru otrzymanego wyróżnienia, tak naprawdę przysługuje ono całemu zespołowi banku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich.

Zauważył on, iż koncepcje, które stanowią podstawę innowacyjnych produktów i usług, powstają w toku wielogodzinnych dyskusji i wymiany opinii, podobnie zresztą za wdrażanie nowatorskich pomysłów odpowiadają pracownicy PKO. – To oni są laureatem tej nagrody – dodał Zbigniew Jagiełło.

„Od skarbonki do chmury”, firechat z Prezesem PKO BP

Szansą na zapoznanie się z wizją tegorocznego Wizjonera Rynku IT@BANK był firechat pod hasłem „Od skarbonki do chmury”. Taki właśnie tytuł nosi książka, opublikowana przez Zbigniewa Jagiełłę.

Rozmowę z prezesem PKO Banku Polskiego prowadził Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP.

Wspomniał on, iż od dnia wyboru Zbigniewa Jagiełły na główne stanowisko w największej polskiej instytucji finansowej upłynęło już dziesięć lat. Czy w chwili objęcia funkcji prezesa laureat mógł przewidzieć, jak zmieni się świat podczas nadchodzącej dekady?

Głową muru nie przebijesz, ale jak wszystkie metody zawiodą spróbuj i tej

-Prezes PKO Banku Polskiego podkreślił, że nie było to możliwe, by w perspektywie dziesięciu, a nawet trzech czy pięciu lat  przewidzieć trendy i przygotować na ten czas skuteczną strategię. Wskazał on na dewizę „Codziennie lepsi, zmienioną później na jeszcze bardziej adekwatne hasło „Codziennie najlepsi”.

Dzięki temu największy polski bank stał się nie tylko kuźnią innowacji, ale i eksporterem wysokiej klasy fachowców do innych instytucji rynku finansowego.

Paweł Jakubik wspomniał to o takich osobach jak Piotr Alicki, obecny prezes KIR, czy niektórzy urzędnicy resortu finansów. Co dla banku oznacza fakt, iż wybitni eksperci o wieloletnim stażu w PKO przechodzą do innych podmiotów?

Prezes Jagiełło podkreślił, iż kierowany przezeń bank jest co do zasady instytucją wolnych ludzi, którzy mają swobodę w kształtowaniu swej ścieżki kariery. Na to swoje zalety, gdyż w przeciwieństwie do organizacji, gdzie dominuje silny lider, w PKO stawia się na zespół. Dlatego odejście tej czy innej osoby ze stanowiska nie stanowi szoku dla organizacji, ponieważ pozostali członkowie teamu są w stanie skutecznie zachować ciągłość działania i realizować dotychczasową strategię.

Jak zatem powinna wyglądać zmiana kultury organizacyjnej w firmach, by skutecznie pogrzebać krępujące silosy?

– Marszałek Józef Piłsudski zwykł mawiać, że głową muru nie przebijesz, ale jak wszystkie metody zawiodą spróbuj i tej – powiedział Zbigniew Jagiełło. Zwrócił on też uwagę na przewagę PKO nad bankami, których centrale znajdują się za granicą.

– Dzięki temu możemy podejmować śmielsze decyzje, nie musimy czekać na reakcję centrali -dodał Wizjoner Rynku IT@BANK

Minusem w polskich uwarunkowaniach są relacje z nadzorcami, którzy – jak określił prezes PKO Banku Polskiego –  zajmują się głównie mówieniem „nie”. – To znacząco uwstecznia rozwój Polski -dodał Zbigniew Jagiełło.

Innym skazanym przezeń zagrożeniem jest poczucie zbytniego bezpieczeństwa wewnątrz samej organizacji.

Źródło: aleBank.pl