Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Zgierzu o konkurencji spoza branży bankowej

Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Zgierzu o konkurencji spoza branży bankowej
Jolanta Sochaczewska Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jolanta Sochaczewska, Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zwróciła uwagę na wystąpienie profesora Piotra Płoszajskiego.

„To co zwróciło moją uwagę, to stwierdzenie profesora Płoszajskiego, że konkurentów musimy szukać poza branżą bankową” – powiedziała Jolanta Sochaczewska.

Na pytanie, co będzie chciała zmienić w Banku Spółdzielczym w Zgierzu skoro jest przekonana, że dla Banków Spółdzielczych wkrótce konkurencją będą już nie tylko Banki Komercyjne, ale zupełnie inne podmioty nasza rozmówczyni stwierdziła, że w podejściu do przedsiębiorców, samorządowców i klientów indywidualnych Bank będzie starał się do nich docierać przy pomocy narzędzi i metod, które klienci preferują, których oczekują wykorzystując lokalny charakter Banku.

Zmiany demograficzne a bankowość spółdzielcza

Odnosząc się do prezentacji prof. Lecha Kurklińskiego poświęconej niekorzystnym trendom demograficznym w Polsce Jolanta Sochaczewska przyznała, że Zgierz i jego okolice to obszary szczególnie dotknięte procesem depopulacji.

To zjawisko będzie miało istotny wpływ na warunki działania Banku Spółdzielczego w Zgierzu. Trendy demograficzne nie tylko ograniczają liczbę klientów Banku, ale także pomniejszają bazę członkowską Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

Jej zdaniem w tej chwili sposobem na odbudowanie bazy członkowskiej jest utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami, ich edukacja, pokazywanie na czym polega bankowa spółdzielczość, jakie korzyści daje bycie członkiem banku i zachęcanie klientów do wstępowania w szeregi udziałowców banku.

Konsolidacja banków spółdzielczych

Mówiąc o konsolidacji Banków Spółdzielczych Jolanta Sochaczewska uznała, że takie procesy będą miały miejsce w przyszłości.

Zwróciła uwagę na rolę Banków Zrzeszających, które mogą konsolidować poszczególne aktywności pojedynczych Banków Spółdzielczych pozostawiając im pewną autonomię, co pozwoli wykorzystywać ich lokalny charakter i znajomość rynku, i w efekcie z powodzeniem przetrwać na rynku.

Źródło: BANK.pl