Z funduszy inwestycyjnych odpłynęło w czerwcu 2,2 mld zł netto

Z funduszy inwestycyjnych odpłynęło w czerwcu 2,2 mld zł netto
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Seria ujemnych miesięcy dla funduszy inwestycyjnych wydłużyła się już do dziewięciu. Jak wynika z raportu przygotowanego przez portal Analizy pl, przez sześć miesięcy 2022 roku klienci wypłacili z funduszy inwestycyjnych ponad 20 mld zł netto, z czego 2,2 mld zł w samym czerwcu.

Od trzech miesięcy tendencje są bardzo podobne, klienci wypłacają pieniądze z nimal wszystkich grup funduszy, przy czym najwięcej z funduszy dłużnych. Tradycyjnie na plusie pozostają natomiast fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane systematycznie comiesięcznymi wpłatami.

Fundusze dłużne

Od wielu miesięcy najwięcej kapitału klienci wypłacają z funduszy dłużnych i tak też było w samym czerwcu. Bilans wpłat i wypłat wyniósł -1,5 mld zł.

Czytaj także: XVI Forum Funduszy: co zrobić, aby do funduszy inwestycyjnych napływało rocznie 50 mld zł nowych aktywów?

TFI
Źródło: Analizy.pl

Niemal w każdej grupie funduszy dłużnych Analizy.pl odnotowały jednak spadek natężenia odpływów – z funduszy obligacji długoterminowych z -0,4 mld zł w maju do -0,1 mld zł w czerwcu, krótkoterminowych z -0,7 do -0,5 mld zł, a korporacyjnych z -0,6 do -0,5 mld zł. Jedynie w grupie funduszy zaklasyfikowanych jako pozostałe bilans się pogorszył z +0,3 mld zł w maju do -0,2 mld zł w czerwcu.

Fundusze mieszane

Czerwiec przyniósł kontynuację odpływów z funduszy inwestujących przynajmniej część aktywów w akcje, czyli zarówno mieszanych, jak i samych akcyjnych. Z funduszy mieszanych klienci wypłacili ponad 350 mln zł więcej niż z nich wypłacili.

Fundusze akcyjne

W przypadku funduszy akcyjnych bilans sprzedaży wyniósł ok. -280 mln zł. Niecałe 190 mln zł netto klienci wypłacili z funduszy akcji zagranicznych, kolejne 90 mln zł z funduszy akcji polskich uniwersalnych, a z funduszy akcji MiŚ – ponad 40 mln zł. Jedynie fundusze typu short i lev zakończyły miesiąc z przewagą wpłat (37 mln zł).

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Czerwiec był także słabym miesiącem dla funduszy absolutnej stopy zwrotu – większość z nich miała nadwyżkę wypłat, która w sumie wyniosła ponad -131 mln zł.

Fundusze surowcowe

Od kwietnia fundusze surowcowe (zdecydowana większość z nich) ponoszą straty. A to negatywnie wpływa na decyzje zakupowe. W czerwcu klienci wypłacili z nich 127 mln zł netto, najwięcej w historii. Przy czym było z czego wypłacać – wcześniej do marca przez 16 miesięcy klienci wpłacili do nich aż 2,9 mld zł, dzięki czemu fundusze surowcowe zgromadziły największe w historii aktywa przekraczające 5 mld zł. (PAP Biznes)

Źródło: Analizy.pl, PAP BIZNES