XII edycja konkursu „The Best Annual Report 2016”

XII edycja konkursu „The Best Annual Report 2016”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Raporty roczne spółek publicznych - najważniejsze w komunikacji z rynkiem

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców, wyspecjalizowane agencje krajowe i zagraniczne potwierdza, że raport roczny jest najbardziej wiarygodnym i najobszerniejszym dokumentem opisującym spółkę. Zawiera informacje wymagane i określone przez właściwe ustawy i rozporządzenia zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Najważniejszym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, a więc tez dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne komórki.

Trochę słabiej wygląda sprawozdanie z działalności ponieważ biegły rewident jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności danych finansowych prezentowanych w tej części raportu z danymi ze sprawozdania finansowego oraz potwierdzenia czy sytuacja zaprezentowana w sprawozdaniu z działalności nie zniekształca w istotny sposób obrazu spółki. Osobiście uważam, że wypowiadanie się biegłego rewidenta na temat zniekształceń wprowadza pewną dozę subiektywizmu w ocenie ponieważ zależy głównie od know how konkretnej osoby lub firmy audytorskiej, które niekoniecznie muszą znać specyfikę branży etc. Postawa audytora stanowi więc motywację dla spółki żeby coś zmienić albo wręcz przeciwnie. W tym obszarze zaobserwowaliśmy 2 zjawiska: spółka ma taki sam schemat sprawozdania z działalności od momentu debiutu, i z roku na rok aktualizuje tylko dane finansowe, albo, co roku weryfikuje zawartość tej części raportu rocznego, tak w treści jak i formie, co wskazuje na większą dbałość o rzetelniejsze informowanie rynku o swojej sytuacji. Ważne jest, aby utrzymywać wysoki poziom raportowania nie tylko wobec instytucji nadzorujących rozwój rynku, ale również w odniesieniu do konkurentów, ponieważ wpływa to na wycenę i zwiększenie konkurencyjności.

Pamiętać należy, że analitycy i inwestorzy oceniają „przeszłość”, czyli sprawozdanie finansowe, ale kupują „przyszłość”, czyli informację, zawartą w sprawozdaniu z działalności. Dlatego warto zadbać o właściwą prezentację spółki, jej modelu biznesowego, plany na przyszłość etc., aby pozostali odbiorcy raportów rocznych otrzymywali satysfakcjonującą ich informację.

Dobrym wstępem do modyfikacji raportu rocznego jest udział w konkursie „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłasza kolejną edycję tego konkursu.

Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to najważniejsza grupa odbiorców (czytelników) raportów rocznych, którzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.

W konkursie biorą udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

Od 9 lat promujemy w konkursie Raport roczny w Internecie a od 3 lat Raport zintegrowany, który jest nową rekomendowaną przez Komisję Europejską formą raportowania korporacyjnego.

Nie wszystkie spółki rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna. Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową raportów marketingowych, on-line lub zintegrowanych. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów.

6 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A. oraz mBank S.A. i PKO Banku Polskiego S.A oraz Grupa Tauron Polska Energia S.A., tworząc „Klub The Best of The Best”.

Zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2016”. Szczegółowe informacje na stronie: http://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report.

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków