X Kongres Bankowości Detalicznej: nadchodzi rewolucja usług płatniczych

X Kongres Bankowości Detalicznej: nadchodzi rewolucja usług płatniczych
Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Debatą prezesów największych polskich banków rozpocznie się X Kongres Bankowości Detalicznej w Warszawie. Szefowie takich gigantów jak PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium i mBank będą dyskutować o wyzwaniach i zagrożeniach w rozwoju polskiej bankowości detalicznej.

Debatą prezesów największych polskich banków rozpocznie się X Kongres Bankowości Detalicznej w Warszawie. #bank #banki #KBD

Jubileuszowy kongres odbędzie się 22-23 listopada 2017 roku. Weźmie w nim udział ponad 450 uczestników z Polski i zagranicy.

Kongres Bankowości Detalicznej jest cyklicznym forum dyskusyjnym przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej.

Siła współpracy na otwarcie jubileuszowego kongresu

Jubileuszowy, X Kongres Bankowości Detalicznej zainauguruje debata „Polscy giganci bankowości detalicznej – wyzwania przyszłości”. Udział w niej potwierdzili prezesi największych polskich banków detalicznych: Brunon Bartkiewicz z ING Banku Śląskiego, Joao Bras Jorge z Banku Millennium, Michał Gajewski z BZ WBK, Zbigniew Jagiełło z PKO BP oraz Cezary Stypułkowski z mBanku. Dyskusję poprzedzi wprowadzenie analityczne o ilościowym i jakościowym obrazie polskiej bankowości detalicznej w minionym dziesięcioleciu.

Zaraz po debacie prezesów największych banków detalicznych indywidualną prezentację będzie miał Omar Abbosh z Accenture, jednego z największych na świecie przedsiębiorstw outsourcingowych i konsultingowych w dziedzinie zarządzania i technologii, w tym technologii informatycznych. Omar Abbosh jest w nim szefem ds. strategii, odpowiedzialnym także za innowacje i inwestycje.

Organizatorzy spodziewają się, że w wystąpieniu zatytułowanym „Od wyobraźni do innowacji” ekspert odniesie się do niektórych tez z debaty „Polscy giganci bankowości detalicznej – wyzwania przyszłości”.

Program pierwszego dnia obrad dopełnią wystąpienia dotyczące działań antyfraudowych podejmowanych przez instytucje finansowe, współpracy międzybranżowej w zwalczaniu oszustw oraz skutecznych sposobów wykrywania nadużyć ubezpieczeniowych w oparciu o bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Walka z oszustwami jednoczy bez rywalizacji

W uwagach do programu obrad zaznaczono, że wykrywanie nadużyć nie jest i nie może być polem rywalizacji i budowania przewagi konkurencyjnej. W obliczu rosnącej skali zjawisk fraudowych i coraz bardziej wyrafinowanych metod zorganizowanych grup przestępczych trwa ogólnoświatowa, żywa debata pomiędzy organizacjami finansowymi, instytucjami rządowymi, ale także podmiotami komercyjnymi (firmami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, handlowymi) nad możliwościami nawiązania praktycznej, efektywnej współpracy w zwalczaniu nadużyć.

Przykładem solidarnego współdziałania na rynku polskim jest Centralna Baza Kontrahentów oraz Centralna Baza Pojazdów stworzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i wszystkich obecnych w Polsce ubezpieczycieli.

Uczestnicy tej części kongresu będą dyskutować o korzyściach ze współpracy wykraczającej poza sektor usług finansowych oraz praktycznych stronach takiej współpracy.

Na progu rewolucyjnych zmian

Drugi dzień obrad otworzy wywiad pt. „Bank 4.0 – usługi bankowe wszędzie, tylko nie w banku”.

Z Brettem Kingiem, specjalnym gościem X KBD, autorem bestsellerowych książek o współczesnej bankowości, biznesie, rynkach finansowych, ich ewolucji ora wizjach rozwoju, będzie rozmawiał Grzegorz Cimochowski z Deloitte, partner i FSI Strategy Lead in Central Europe. Przewidziano też otwartą rozmowę Bretta Kinga ze wszystkimi uczestnikami kongresu.

Po tej części spotkania odbędą się trzy debaty równoległe.

Nowa era bankowości cyfrowej

Ta debata będzie poświęcona handlowi bez granic (unbound commerce) vs. bankowość cyfrowa,  współistnieniu i wzajemnej ewolucji, np. w postaci digitalizacji punktów sprzedaży. Przewidziano również dyskusję o bankowości mobilnej, oczekiwaniach klientów i strategiach banków w zakresie dostępu do podstawowych funkcji bankowych vs. pełen zakres bankowości z wieloma rozbudowanymi funkcjami w jednej aplikacji.

PSD2 – krajobraz na miesiąc przed…

Równolegle prowadzona będzie debata o PSD2, czyli unijnej dyrektywie, która reguluje rynek płatności. Dyrektywa przewiduje m.in. konieczność udostępnienia przez banki podmiotom trzecim dostępu do rachunków swoich klientów.

Uczestnicy tego spotkania ocenią jak PSD2 wpłynie na konkurencję między bankami i instytucjami pozabankowymi, na jakim etapie są przygotowania do wdrożenia PSD2 w innych krajach oraz przeanalizują rozwiązania, które mogą być zastosowane na polskim rynku finansowym.

Cyberprzestępczość zagrożeniem dla nowoczesnej bankowości?

Kluczowym zagadnieniem tej debaty (równoległej) jest jak najlepsza ochrona klientów. Dyskutanci ocenią m.in. czy świadomy i uważny użytkownik Internetu jest w rzeczywistości bezpieczny, czy obowiązujący punkt równowagi w zakresie zabezpieczeń pomiędzy bankiem a jego klientem jest usytuowany prawidłowo oraz czy obowiązujące i planowane do wdrożenia regulacje w wystarczający sposób zabezpieczają klientów.

Banki kontra firmy technologiczne

Ostatnia podczas X KBD debata będzie o rywalizacji między tradycyjnymi bankami a fintechami, czyli finansowymi firmami działającymi wyłącznie w Internecie.

Paneliści podzielą się na dwie grupy. Jedna skoncentruje się na „walce na śmierć i życie” (między bankami i fintechami), a druga na możliwościach współpracy i założeniu, że „banki się obronią”.

Wśród kluczowych celów tej debaty będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania i wątpliwości:

– czy banki staną się firmami technologicznymi, a firmy technologiczne bankami?

– komu i kiedy opłaca się wejście w układ z gigantami technologicznymi jak Apple i Google. Czy to wejście w pakt z diabłem?

– synergia, sojusze, zdrady, wojny i najazdy – możliwe scenariusze współpracy / koegzystencji.

Rekomendacje dla branży

X Kongres Bankowości Detalicznej zakończą podsumowania, wnioski i rekomendacje dla branży oraz regulatorów i środowiska naukowego.

KBD jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Akademii Bankowej i PKO Banku Polskiego. Jego program przygotowuje Rada Programowa, której przewodniczy Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP