Wzrasta globalne poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.03.400x267Wyniki badaniaSage Business Index pokazują, że polskie firmy z coraz większym optymizmem oceniają własne możliwości rozwoju i lepiej niż w innych krajach oceniają perspektywy gospodarki krajowej.

Według badania, globalne poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego jest obecnie najwyższe od czterech lat. Większość firm przewiduje wzrost obrotów i zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Tegoroczne badanie Sage Business Index przeprowadzono wśród niemal 14 000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów z całego świata.

Uzyskane wyniki pokazują, że w skali globu po raz pierwszy od czterech lat firmy wykazują bardziej optymistyczne niż pesymistyczne nastawienie. We wszystkich badanych obszarach obejmujących ocenę własnych perspektyw oraz perspektyw gospodarki krajowej i globalnej, wskaźniki wzniosły się ponad neutralny poziom 50 pkt.

Polskie firmy z większym niż kiedykolwiek wcześniej optymizmem postrzegają własne perspektywy rozwoju i wzrostu – wskaźnik ten wzrósł o 3,28 punktu do poziomu 60,88. Spośród wszystkich badanych krajów polskie firmy najwyżej oceniły perspektywy gospodarki krajowej – wskaźnik wzrósł o 2,13 punktu do poziomu 62,32. Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają także perspektywy globalnej gospodarki, bowiem wskaźnik ten od ubiegłego roku zanotował wzrost o 4,65 i wyniósł 51,70 pkt.

W Europie opinie na temat perspektyw europejskiej gospodarki są podzielone. Firmy z Irlandii i Hiszpanii oceniają je najlepiej, wskaźnik ten wyniósł tam odpowiednio 56,40 i 54,14. Natomiast firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski oceniają je raczej optymistycznie niż pesymistycznie, w przeciwieństwie do Austrii, Szwajcarii i Portugalii, gdzie uzyskano wynik poniżej 50 pkt. Ze wszystkich badanych krajów najbardziej pesymistycznie ocenia europejską gospodarkę Francja, gdzie wskaźnik ten wyniósł zaledwie 44,08.

W Polsce widoczny jest wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego na następny rok. Przedstawiciele dwóch trzecich firm (63%) przewidują w przyszłym roku wzrost obrotów średnio o 3,6%, natomiast zaledwie 22% firm spodziewa się, że ich obroty spadną. Połowa przedsiębiorców uważa, że w ciągu następnego roku liczba osób zatrudnionych w ich firmie wzrośnie o średnio 2,2%, a tylko 12% firm planuje ograniczyć zatrudnienie. Optymizm polskich firm odzwierciedla aktualne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce, które na koniec roku wyniesie od 3 do 3,3% i utrzyma się na takim poziomie w 2015 r.

Zmiana poziomu poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego znalazła również odzwierciedlenie w większej otwartości polskich firm na ryzyko. Blisko dwie trzecie (59%) decydentów opisało siebie jako osoby skłonne do podejmowania ryzyka, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost tej grupy o 7% i jest wynikiem o 10% wyższym od średniej globalnej. Jednocześnie jedna czwarta przedstawicieli polskich firm (25%) powiedziała, że w ciągu ostatnich siedmiu lat ich niechęć do ryzyka wzrosła.

Wyniki badania dostępne są na stronie internetowej: http://www.sage.com/businessindex/poland

Marcin Złoch