Wystąpienia partnerów IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017

Wystąpienia partnerów IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy w dobie bankowości elektronicznej i mobilnej tradycyjne bankomaty mogą stać się nośnikiem postępu technologicznego? Jakie rozwiązania z dziedziny cash processingu mogą okazać się szczególnie atrakcyjne dla lokalnych instytucji finansowych? I wreszcie - do czego przeciętnemu bankowcowi przydać się może wiedza na temat nowoczesnych technologii budowlanych?

Drugą sesję tegorocznego forum Technologii Bankowości Spółdzielczej wypełniły prezentacje przygotowane przez dostawców technologii, bynajmniej nie tylko z branży IT.

FTBS:

Panel rozpoczęło wystąpienie Filipa Raczkowskiego, przedstawiciela firmy Diebold Nixdorf. W telegraficznym skrócie omówił on historię dwóch światowych gigantów w branży urządzeń do obsługi gotówki: amerykańskiej spółki Diebold i niemieckiej firmy Wincor Nixdorf, które właśnie kończą proces fuzji. Przedstawił również ofertę połączonej już spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu przydatnego w działalności lokalnych instytucji finansowych.

W dobie rewolucji cyfrowej codziennej pracy bankowca nie sposób wyobrazić sobie bez laptopa – o tym, jak stworzyć urządzenie, które stało się synonimem komputera dla biznesu opowiadał Rafał Kirkiewicz, przedstawiciel Lenovo. Bohaterem prezentacji był notebook serii Thinkpad, który – jak to określił prelegent – przeszedł długą drogę ewolucji od standardowego urządzenia biznesowego do swoistego wyznacznika prestiżu na miarę eleganckiego, sportowego auta.

Paweł Mielnik, dyrektor sprzedaży w firmie Sygnity, omówił natomiast najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki bankowej. Jednym z takich urządzeń są oczywiście bankomaty, których ilość na polskim rynku sukcesywnie rośnie, mniej więcej o 2% w skali roku. Znacznie szybciej przybywa nowoczesnych urządzeń w rodzaju wpłatomatów z funkcją recyklingu banknotów, których liczba zwiększyła się w ciągu ostatnich 18 miesięcy niemal dwukrotnie, z 3800 do 7 tysięcy sztuk. Polski rynek wciąż jednak wykazuje potencjał rozwojowy; nasycenie bankomatami w niedawno przekroczyło 600 urządzeń na milion mieszkańców, tymczasem średnia dla Unii Europejskiej to ponad 700 bankomatów.

Szczególnym punktem tej części forum było wystąpienie dr. Sławomira Czopura, szefa spółdzielni IPS w Banku Polskiej Spółdzielczości, poświęcone problematyce tworzenia centrów usług wspólnych w ramach zrzeszeń. Prelegent przypomniał, że bankowość spółdzielcza w Europie posiada całkiem spory udział w rynku finansowym; aktywa lokalnych instytucji finansowych oceniane są na prawie 7 bln euro. Banki spółdzielcze posiadają również ponad 58 tys. placówek, z których korzysta 210 mln klientów, a ponad 80 mln obywateli Unii Europejskiej posiada również status członka takiej placówki. Jak na tym tle wypadają polskie instytucje finansowe? Ponad 32 mld zł sumy aktywów, 5000 placówek, niespełna milion członków i udział w rynku oceniany w zależności od przyjętej metodyki na poziomie od 6 do 12% – to podstawowe dane o rodzimej bankowości lokalnej.

W krajach Wspólnoty spotkać można zasadniczo trzy modele organizacyjne lokalnego sektora finansowego: skonsolidowany, holdingowy oraz grupy o charakterze zintegrowanym, tworzące IPS. W pierwszym modelu wyraźna jest dominacja grupy; wiele obszarów działalności, jak choćby zarządzanie ryzykiem, stanowi domenę zrzeszenia. Grupy te traktowane są pod względem nadzorczym jak jeden bank, dzięki czemu uzyskują one duże odstępstwa od norm ostrożnościowych. Zrzeszenia działające w modelu holdingowym charakteryzują się znacznie mniejszą centralizacją, jednak nadal większą aniżeli struktury występujące w Polsce. W przypadku zrzeszeń posiadających systemy ochrony instytucjonalnej istnieje ścisła współpraca jeśli chodzi o realizację celów biznesowych, jednak ostateczne decyzje w wielu obszarach podejmowane są przez poszczególne placówki. Istotnym wsparciem dla banków, jak również samych zrzeszeń, może być prowadzenie centrum usług wspólnych. Sławomir Czopur przypomniał, że tego rodzaju instytucja nie ma charakteru outsourcingu, gdyż jej celem jest wspieranie procesów w instytucjach członkowskich danej grupy a nie świadczenie usług dla firm zewnętrznych.

ftbs.2017.850x.czopur

Centrum usług wspólnych ma za zadanie ograniczenie kosztów przez wyeliminowanie powielania czynności – podkreślił dr Sławomir Czopur (fot. ZBP / M. Stokłosa)

W dalszej części sesji wystąpił Dariusz Lewandowski, prezes spółki ARIA SA. Zaprezentował on nowatorskie technologie budowlane, które mogą okazać się przydatne nie tylko podczas budowy nowego oddziału bankowego. Montowane bez użycia zaprawy, spełniające surowe standardy unijne elementy prefabrykowane stanowią ciekawą ofertę dla lokalnych, niewielkich firm deweloperskich, a konsekwencją zwiększenia liczby niedużych inwestycji z reguły jest zwiększone zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe. Prezes ARIA SA przypomniał również, że firma posiada w swych strukturach fundusz nieruchomościowy, który jest w stanie zapewnić niezbędne wsparcie w finansowaniu.

Nowoczesne rozwiązania płatnicze zaprezentowali Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu IT Card Centrum Technologii Płatniczych oraz Jolanta Sadowska reprezentująca tę firmę. Na zakończenie sesji wystąpił Paweł Czachowski, dyrektor Wydziału Klientów Kluczowych PPO w firmie Poczta Polska S.A.Przedstawił oferowane przez spółkę usługi w zakresie cash processingu.