Wyniki badania satysfakcji klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bs.torun.01.250x1621531 zebranych ankiet i Współczynnik Satysfakcji Klientów na poziomie 86% to wyniki ostatniego Badania Satysfakcji Klientów.

Badanie Satysfakcji Klientów prowadzimy regularnie od 2010 roku uzyskując od respondentów opinię na temat wielu obszarów funkcjonowania Banku. Cieszymy się, zarówno z coraz większej ilości wypełnionych ankiet, jak i ich rosnącej jakości. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów.

Badanie przeprowadzone w listopadzie 2015 roku okazało się rekordowe w historii Banku zarówno pod kątem ilości zebranych ankiet – 1531 sztuk, jak i poziomu zadowolenia Klientów – 86%.

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie!

Postaramy się w najbliższym czasie podjąć odpowiednie działania, aby w kolejnym badaniu móc pochwalić się jeszcze lepszym wynikiem!

Kształtowanie się Współczynnika Satysfakcji Klientów w poszczególnych latach:

160118.bs.torun.01.600x421

Źródło: Bank Spółdzielczy w Toruniu