Wynagrodzenia personelu medycznego walczącego z COVID-19 wzrosną, prezydent podpisał ustawę

Wynagrodzenia personelu medycznego walczącego z COVID-19 wzrosną, prezydent podpisał ustawę
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał polecenie, nakazujące podniesienie o 100% wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z COVID-19, poinformował resort.

Zmiany dotyczą m.in. przyznania dodatkowego świadczenia pracownikom medycznym w wysokości 100% wynagrodzenia dla zajmujących się chorymi na COVID -19 oraz przyznanie im 100% tzw. chorobowego. Zawiera też zapis, nakazujący noszenie maseczek oraz możliwość odmowy obsługi w sklepach klientów, którzy nie będą jej mieli.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, wykonujących pracę, związaną ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

Prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji

Pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 i funkcjonariusze, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowają prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Wprowadzono także przepisy, umożliwiające okresowe zatrudnianie – w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów – lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (na okres pięcioletni). Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego, wystarczająca do wypełniania obowiązków.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: zamiast lockdownu gospodarczego zakaz wychodzenia z domu?

Do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wzmocnione mają zostać też kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowela zawiera zapis dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Wprowadzono także zapis zakładający wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia. Zakres wyłączenia m.in. spod ustawy prawo budowlane obejmie natomiast nie tylko podmioty lecznicze, ale również i przedsiębiorców, realizujących – w drodze polecenia wojewody – zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem udzielenia pomocy publicznej ma być – zgodnie z nowelą – deklaracja o właściwym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach tzw. tarcz i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

W planie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na rok 2020 ma zostać zwiększona kwota ryczałtów dla szpitali o 15%. W przypadku zaś, gdyby szpitale nie wykorzystają wszystkich środków do 31 grudnia 2020 r., nie będą musiały ich zwracać.

Została też wprowadzona możliwość wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie (za zgodą pracownika i pracodawcy).

Nowela zakłada możliwość odmowy obsługi klienta, który nie wypełni obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zawiera też delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów i przewiduje karę za nieprzestrzeganie ograniczeń w wysokości do 1 tys. zł.

Źródło: ISBnews