Wydarzenia i Opinie | Felieton | Intelektualna dewiacja

Wydarzenia i Opinie | Felieton | Intelektualna dewiacja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na szczęście nie dopadła jeszcze wszystkich. A choć każdy ma zwykle dobre mniemanie o sobie, nie każdy zdanie to narzuca innym.

Andrzej Lazarowicz

Pycha, bo o niej mowa, to pierwszy z siedmiu grzechów głównych. Za nim idą (przypomnę): chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo.

Słownik języka polskiego definiuje ją następująco: „postawa charakteryzująca się przecenianiem własnej wartości, swoich zasług, wysokie mniemanie o sobie; wyniosłość, zarozumiałość, megalomania, mania wielkości”. Bliższa zaś współczesnemu człowiekowi Wikipedia stwierdza: „pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie”.

Skoro jest grzechem, dlaczego tak pełno jej w krajach określających się jako chrześcijańskie, choćby nawet w ustawie zasadniczej miały zapisaną rozdzielność państwa od kościoła? Ano pewnie dlatego, że wciąż nie brakuje osób o nader wybujałym ego, łasych na hołdy i tychże od innych oczekujących.

Joanna Petry-Mroczkowska (doktor filologii romańskiej, tłumaczka, eseistka, krytyk literacki) w książce „Siedem grzechów głównych dzisiaj” podkreśla: „Pycha bierze się z oceniania, wartościowania i porównywania. Jest egoizmem, skoncentrowaniem na sobie, fałszywą oceną własnej osoby. Każe nam samych siebie stawiać wyżej, bliźnich zaś niżej, niż jest w rzeczywistości. Ponieważ pycha wynika z błędnego są...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK