Wydarzenia: Czas na polubowne rozstrzyganie sporów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rekordowe notowania szwajcarskiej waluty przeszły do historii, a kurs franka odpowiada wartościom osiąganym w okresie poprzedzającym osławioną decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego. Pomimo tak korzystnych dla frankowiczów uwarunkowań, problematyka hipotecznych kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej wciąż wzbudza poważne emocje.

Jerzy Rawicz

Problemy z jednoznaczną oceną kwestii prawnych związanych z kredytami frankowymi mają nie tylko publicyści. – Na obecnym etapie trudno mówić o jednolitym orzecznictwie sądowym w tego rodzaju sprawach, a biorąc pod uwagę dotychczasową judykaturę, raczej nie powinniśmy liczyć na zmianę tej sytuacji w przyszłości – podkreślił Michał Jabłoński, prezes fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, która podjęła się niełatwego zadania analizy wyroków sądowych rozstrzygających spory pomiędzy bankami udzielającymi kredytów a ich klientami. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowiły jeden z punktów sesji inauguracyjnej tegorocznego Kongresu Prawa Bankowego. – Postanowiliśmy nadać wydarzeniu charakter otwarty, do dyskusji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli banków, jak i klientów – zaznaczył, otwierając obrady kongresu, mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Problemom tej ostatniej grupy poświęcone było wystąpienie Jolanty Florek, reprezentującej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prof. dr hab. Adam Brzozowski przypomniał, że uwarunkowania zewnętrzne mogą istotnie naruszyć podstawy ekonomiczne kontraktu, a nawet doprowadzić do zaniku celu gospodarczego określonego w umowie kredytowej.
Fot. ZBP

Pacta sunt servanda, ale są wyjątki

Jedną z częściej podnoszonych kwestii stanowi dopuszczalność waloryzacji zobowiązania przy wykorzystaniu kursu obcych walut. Wątpliwości w tym obszarze rozstrzygnęło wystąpienie prof. dr hab. Adama Brzozowskiego, specjalisty w zakresie problematyki zobowiązań, reprezentującego Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomniał on, iż uwarunkowania zewnętrzne mogą istotnie naruszyć podstawy ekonomiczne kontraktu a nawet doprowadzić do zaniku celu gospodarczego określonego w umowie. Jedną z takich okoliczności jest zmiana siły nabywczej pieniądza. – Od wieków trwa dyskusja, czy w takich przypadkach należy sztywno respektować zasadę bezwzględnego przestrzegania postanowień umownych, czy też modyfikować umowy z uwzględnieniem zewnętrznych okoliczności – zaznaczył prof. Brzozowski.

Polski ustawodawca rozwiązał ten problem w roku 1990, wprowadzając art. 358 [1] kodeksu cywilnego. Przepis ten przyjmuje jako podstawę zasadę nominalizmu (pacta sunt servanda), przewidując równocześnie w drodze wyjątku dopuszczalność waloryzacji na drodze ustawowej i sądowej oraz możliwość umieszczania w umowach klauzul pozwalających na ustalanie wysokości świadczenia pieniężnego według innego niż pieniądz miernika wartości. – Bezpośrednim powodem przyjęcia takiego rozwiązania była obawa przed zalewem spraw sądowych o ustalenie wartości świadczeń przy tak dużej skali inflacji, jaka występowała wówczas w Polsce. Z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI