Wszystko o Twojej przyszłej emeryturze w jednym miejscu, nowy pomysł PFR

Wszystko o Twojej przyszłej emeryturze w jednym miejscu, nowy pomysł PFR
Bartosz Marczuk Fot. Polski Fundusz Rozwoju / PFR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kończą się prace nad projektem ustawy powołującej do życia Centralną Informację Emerytalną ( CIE). Projekt ma być skierowany w tym miesiącu do konsultacji społecznych i międzyresortowych, informuje Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR SA w swoim artykule w najnowszym Biuletynie Miesięcznym Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Centralna Informacja Emerytalna ma zapewnić łatwy dostęp do wszelkich informacji dotyczących oszczędności emerytalnych obywateli.

Użytkownik, za pośrednictwem CIE, będzie mógł nie tylko sprawdzić stan swoich kont w ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK i OFE, ale też składać dyspozycje dotyczące zgromadzonych tam środków.

Nowy system pełnić ma także funkcje edukacyjną – ma m.in. pokazywać użytkownikom, jak mogą w przyszłości wyglądać ich świadczenia emerytalne, będą w tym celu prezentowane symulacje różnych scenariuszy emerytalnych.

Informacje z III filarów emerytalnych

W CIE będę informacje o oszczędnościach obywateli, w podziale na 3 filary systemu emerytalnego:

filar publiczny – na który składają się środki zgromadzone w ZUS i prawo do świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców – na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE),

prywatny filar indywidualny – na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

CIE od II kwartału przyszłego roku

Jak zapewnia Bartosz Marczuk Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane z tych filarów, będzie pełnić 3 podstawowe, istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania:

  • dostarczenie informacji poglądowej o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia,
  • możliwość zmiany podstawowych danych osobowych w jednym miejscu oraz ich aktualizację z bazy danych PESEL,
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu.

Za budowę CIE będą odpowiadać wspólnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KPRM Cyfryzacja oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Planowany start systemu CIE dla użytkowników to II kwartał 2023 roku.

Źródło: PFR Portal PPK