Współdziałanie na rzecz innowacyjności. Rusza „Kredyt na innowacje technologiczne”

Współdziałanie na rzecz innowacyjności. Rusza „Kredyt na innowacje technologiczne”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
17 polskich banków uruchomi finansowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w oparciu o wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 3 listopada br. przedstawiciele sektora bankowego podpisali z BGK stosowne umowy w tej sprawie. Kredyt na innowacje technologiczne - bo tak brzmi oficjalna nazwa nowego instrumentu finansowego - stanowi część poddziałania 3.2.2.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) i jest kontynuacją rozwiązania realizowanego w dotychczasowej perspektywie pod nazwą Kredyt Technologiczny.

Wiceprezes BGK Radosław Stępień w przemówieniu inauguracyjnym przypomniał o efektach dotychczasowego finansowania innowacyjnych rozwiązań przy pomocy kredytu technologicznego. W minionej perspektywie 2007-2013 polscy przedsiębiorcy złożyli 1528 wniosków o dofinansowanie – a 668 z nich zakończyło się podpisaniem umowy kredytowej. Łączna wartość premii technologicznej wyniosła1 mld 700 mln złotych, a całkowita wartość inwestycji osiągnęła kwotę 3,4 mld złotych. Dzięki tym środkom na polskim rynku mogło pojawić się 1311 zupełnie nowych produktów lub usług a 915 istniejących zostało w znacznym stopniu udoskonalonych. Kredyt technologiczny wpłynął również na rynek pracy; w firmach-beneficjentach programu utworzono 200 nowych stanowisk. Równie ważny jest fakt, iż stanowiska te pojawiły się w przedsiębiorstwach o podwyższonym standardzie technologicznym, firmach rozwojowych, mających duże szanse na oraz bardziej konkurencyjnym rynku europejskim. Zdaniem wiceprezesa BGK to wręcz modelowy przykład kooperacji pomiędzy państwowym bankiem rozwoju może współpracować z bankami sieciowymi, które mają zarówno gamę produktów detalicznych jak również inwestycyjnych. – Bez Waszej rozeznania, bez Waszej wiedzy, bez Waszej aktywności na rynku ten produkt nie mógłby być dystrybuowany w taki sposób. (…) Premia technologiczna skłoniła klienta do takiego a nie innego wyzwania, ale to Państwa postawa i podejście do klienta pozwoliła ten sukces odnieść – podkreślił wiceprezes BGK.

Na niezwykłą rolę ukierunkowanej na innowacyjność współpracy pomiędzy biznesem, światem nauki i sektorem bankowym zwrócił uwagę w swym wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Prezes ZBP przypomniał podejmowane przez Związek inicjatywy mające za cel współdziałanie pomiędzy sektorem finansowym i nauką – jak choćby podpisane w połowie października porozumienie pomiędzy Związkiem Banków Polskich a Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i współpracę ze 122 uczelniami w ramach realizowanego już od dłuższego czasu programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. – Bardzo się cieszę, że Pan Prezes pokazał projekt które powstają w polskim przemyśle, są wdrażane, jednocześnie są efektem współpracy z uczelniami – zwrócił się do prezesa BGK prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. To właśnie promowanie współpracy polskich przedsiębiorstw z placówkami naukowo-dydaktycznymi stanowi – zdaniem prezesa ZBP – zadanie priorytetowe. Ta kooperacja nie może ograniczać się wyłącznie do polskich placówek dydaktycznych. Celowe jest podjęcie wymiany doświadczeń również z placówkami badawczymi za granicą, w szczególności w innych krajach Wspólnoty. Prezes Pietraszkiewicz nawiązał również do doświadczeń poprzedniej perspektywy. Jego zdaniem, inicjatywa BGK i banków potwierdziła słuszność obranego kierunku będąc przykładem inicjatywy, w której liczy się: wysiłek przedsiębiorcy, wysiłek banku i dobrze zarządzany wysiłek państwowy. Równocześnie prezes ZBP przypomniał o konieczności tworzenia nowoczesnego i spójnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. – Liczę, że uda nam się ustabilizować system poręczeń i gwarancji na rynku krajowym i że będzie to stały system – powiedział prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Małgorzata Szczepańska z Ministerstwa Gospodarki przypomniała, że nowy instrument będzie łączył środki publiczne i prywatne, a współpraca pomiędzy BGK a bankami współpracującymi przebiegać będzie na zasadach partnerstwa. Dyrektor zarządzająca pionu funduszy europejskich BGK Patrycja Wolińska Bartkiewicz podkreśliła, że bez instytucji finansowych niemożliwe byłoby zagospodarowanie tych środków, które przeznaczyła w tej perspektywie Unia. A środki te nie są małe: tylko w najbliższej edycji do rozdysponowania pozostaje pula 303 mln zł, z czego województwo mazowieckie otrzyma przeszło 30 mln zł a pozostałe regiony – ponad 272 mln zł). – BGK powinien łączyć świat wsparcia publicznego ze środkami prywatnymi – tak rolę państwowego banku rozwoju postrzega Wolińska-Bartkiewicz. – Dzielimy się ryzykiem, premia ma nam skompensować zwiększony poziom ryzyka – dodała przedstawicielka BGK.

151104.bgk.01.600x450

Kulminacją uroczystości było podpisanie umów między BGK a bankami uczestniczącymi. Do udziału zaproszeni zostali: Krzysztof Czuba – wiceprezes Alior Banku, Jan Bujak – wiceprezes BGŻ BNP Paribas, Zdzisław Kupczyk – prezes Banku BPS, Czesław Piasek – członek zarządu Banku Handlowego w Warszawie, Andrzej Gliński- członek zarządu Banku Millennium, Grzegorz Piwowar- wiceprezes Banku Pekao SA, Mirosław Skiba – członek zarządu Banku Zachodniego WBK, Krzysztof Kalicki- prezes Deutsche Banku, Dariusz Daniluk – prezes BOŚ Banku, Michał Knitter- dyrektor Departamentu Produktów Idea Banku, Ewa Łuniewska- pełnomocnik ING Banku Śląskiego, Zbigniew Bodzioch – prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Przemysław Gdański – wiceprezes zarządu mBanku, Jacek Obłękowski – wiceprezes PKO Banku Polskiego, Jan Czeremcha – wiceprezes Raiffeisen Polbank oraz Leszek Gałecki – dyrektor Departamentu Produktów Bankowych SGB Banku.

Karol Jerzy Mórawski