Wsparcie kredytobiorców zmniejszy wpływy z CIT o 1,7 mld zł w 2022 roku?

Wsparcie kredytobiorców zmniejszy wpływy z CIT o 1,7 mld zł w 2022 roku?
Fot. stock.adobe.com/shake_pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projektowane regulacje dotyczące wsparcia kredytobiorców mogą zmniejszyć dochody sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego o 1,7 mld zł w 2022 r. wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który we wtorek przyjęty został przez rząd.

„Projektowane regulacje mogą mieć wpływ na poziom dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego (zmniejszenie o ok 1,7 mld zł w 2022 r.)” – czytamy w OSR.

Czytaj także: Pomoc dla kredytobiorców coraz bliżej: rząd przyjął projekt ustawy; co oprócz wakacji kredytowych i zamiennika WIBOR?

Projekt wprowadza m.in. tzw. wakacje kredytowe. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu ma nastąpić na okres nie dłuższy niż:

– cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,

– trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,

– dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.,

przy czym łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

Pomoc dla kredytobiorców

Proponowane rozwiązania mają pozwolić na wsparcie kredytobiorców, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, m.in. wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Koncepcja „wakacji kredytowych” powinna pozwolić na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu o ok. 1/3 w 2022 r. i 2023 r. Wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł, podano także.

W zakresie pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewidziano możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań, jakie zapewnia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wnioski o wsparcie będzie można składać w formie elektronicznej. Docelowa wartość środków zgromadzonych w Funduszu ma zostać zwiększona o 1,4 mld zł i wynieść na koniec 2022 r. 2 mld. zł.

Koszt dla sektora bankowego

Szacuje się, że koszt dla sektora bankowego w 2022 r. wyniesie z tytułu:

– wpłat na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – 1,4 mld zł,

– wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych – ok. 3,5 mld zł,

– wakacji kredytowych – każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc). Kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln.

Czytaj także: Wakacje kredytowe tylko dla osób, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych >>>

Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców 50% uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł. Łączny koszt dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się na poziomie analogicznym, jak w 2022 r.

W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł (przy szacunkowym założeniu dla przykładowej sytuacji, w której nowa stawka byłaby niższa o 0,2%. W przypadku 500 mld zł łącznej wartości portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce, skutkowałoby to oszczędnościami dla kredytobiorców w skali kraju w wysokości ok. 1 mld zł, podano także.

Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne oszacowanie wartości proponowanego rozwiązania z uwagi na to, że nie został jeszcze wskazany konkretny wskaźnik, podkreślono.

Źródło: ISBnews