Wskaźnik Rynku Pracy w lutym w dół. Spadek bezrobocia będzie utrudniony

Wskaźnik Rynku Pracy w lutym w dół. Spadek bezrobocia będzie utrudniony
Fot. Pixabay
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,42 pkt m/m w lutym 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to czwarty miesiąc spadku.

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,42 pkt m/m w lutym 2019 r. #WRP #BIEC

„Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w lutym br. zmalał. Tendencja spadkowa trwa już pięć miesięcy, ale w lutym br. skala spadku była ponad dwukrotnie mniejsza niż w styczniu br. Utrzymująca się tendencja zmian oznaczać powinna dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i kontynuację spadku stopy bezrobocia. Istotne bariery po stronie podażowej będą najprawdopodobniej osłabiać dalszy jej spadek” – czytamy w raporcie.

Zapowiedź wzrostu stopy bezrobocia

Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, w tym – najsilniej nt. liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Pięć zmiennych zapowiada wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego i najsilniej oddziałuje liczba nowych bezrobotnych rejestrowanych w urzędach pracy, podało Biuro.

„W 2018 średniomiesięczny odpływ z bezrobocia do zatrudnienia był o około 15% mniejszy niż w 2017 roku. Tendencję do coraz mniejszego odpływu z bezrobocia do zatrudnienia będziemy najprawdopodobniej obserwować w tym roku. Już w styczniu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego odpływ z bezrobocia do zatrudnienia był niższy o ponad 13%” – czytamy w raporcie.

Pozytywna ocena stanu gospodarki

Ogólny stan gospodarki oceniany był pozytywnie, na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Natomiast przewaga odsetka firm deklarujących wzrost zatrudnienia nad odsetkiem firm deklarujących redukcję zatrudnienia ponownie zmalała, podano także.

„Obecnie wynosi ona niewiele ponad 3 punkty procentowe, podczas gdy przed rokiem przewaga ta wynosiła ponad 11 punktów procentowych. Wzrost zatrudnienia planują przede wszystkim przedstawiciele firm średnich i dużych. W małych firmach prognozują oni w najbliższym czasie utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników.” – czytamy dalej.

„W ujęciu branżowym największe wzrosty liczby pracowników planowane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego, a największe zwolnienia – wśród producentów odzieży oraz producentów skór i wyrobów skórzanych” – podało Biuro.

Źródło: ISBnews