Wolontariat pracowniczy? – Przykład idzie z góry

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

studenci.uczelnie.01.400x267Jak pokazują badania Instytutu Spraw Publicznych wolontariat pracowniczy staje się coraz popularniejszy w Polsce, jednak nadal jedynie kilka procent firm decyduje się na wdrożenie tej formy działań CSR. Choć powodów niskiego zaangażowania firm w pomoc innym może być wiele, to kluczowe w poprawie tej sytuacji, jest przekonanie do tej idei zarządów - właśnie zaangażowanie najważniejszych osób w organizacji decyduje o sukcesie programu wolontariatu pracowniczego.

W jaki sposób przekonać zarząd do wolontariatu? Najważniejsze jest stworzenie planu, który jest przemyślany i korzystny dla firmy. Warto zastanowić się nad sposobami wykorzystania potencjału drzemiącego w zespole – wiedzy i doświadczeń nabytych w codziennej pracy. Myśląc tymi kategoriami ludzie pracujący w banku uczą np. podstaw wiedzy na temat finansów osobistych, sposobów zarządzania budżetem czy technik autoprezentacji. Powiązanie projektów wolontariackich z biznesową działalnością firmy powoduje, że łatwiej jest również wskazać wymierne korzyści dla firm – wizerunkowe, związane z zarządzaniem zespołem oraz podnoszeniem kompetencji.

sikora.s.slawomir.01.150xWolontariat to nie tylko własna praca i czas przeznaczony na rzecz innych, ważny jest również pomysł oraz jego konsekwentna realizacja mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy. Często dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi w życiu zawodowym okazuje się najcenniejszą rzeczą, którą możemy przekazać innym. To co dla nas może wydawać się proste i oczywiste dla wielu osób może stanowić cenną poradę.

Zarząd jest zawsze najlepszym ambasadorem wszelkich działań podejmowanych przez firmy – to właśnie jego zaangażowanie powoduje, że coraz więcej osób przekonuje się do nowych inicjatyw. Udowadnia to przykład jednego z największych programów wolontariatu pracowniczego w Polsce, który jest realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 2005 roku. Obecnie bierze w nim aktywnie udział już co czwarty pracownik Citi. Za tym sukcesem, od początku istnienia tej inicjatywy, stoi wsparcie zarządu. Co roku członkowie zarządu wspólnie z pozostałymi pracownikami realizują projekty wolontariackie w całej Polsce. W 2014 roku Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy zaangażował się w program edukacji finansowej wśród wychowanków domów dziecka – Citi Skills Marathon, zaś Terri Gerosa, szefowa Citi Service Center w Polsce, brała udział w tworzeniu ogródka dla dzieci uczęszczających do jednego z warszawskich przedszkoli.

Warto również pamiętać o zachęceniu wszystkich pracowników firmy do współtworzenia projektów wolontariackich. Pozwala to stworzyć model, który skutecznie odpowiada na problemy lokalnej społeczności, a jednocześnie jest bliski samym wolontariuszom. Przykładem takiego planowania działań wolontariackich jest organizowany przez Fundację Kronenberga coroczny konkurs „Wolontariusz na Bank”. Każdy z pracowników Citi może zaproponować projekt społeczny, który chce realizować w ramach Światowego Dnia dla Społeczności. Najlepsze propozycje otrzymują granty na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją, a Fundacja wspiera organizatorów w kwestiach formalnych i logistycznych.  W tym roku Światowy Dzień dla Społeczności jest obchodzony w 95 krajach. Na całym świecie zrealizowanych zostanie 1096 projektów wolontariackich skierowanych do lokalnych społeczności, w których żyją i pracują osoby zatrudnione w Citi.

Źródło: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

(1) II Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego pt. „Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce”