Wizja przyszłości neutralnej dla klimatu. Komisja Europejska przyjęła strategię do 2050 r.

Wizja przyszłości neutralnej dla klimatu. Komisja Europejska przyjęła strategię do 2050 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przyjęła strategię "Czysta planeta dla wszystkich", która zawiera wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r., podała Komisja.

#KE przyjęła strategię "Czysta planeta dla wszystkich", która zawiera wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. #ekologia #klimat

„Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. W takim procesie transformacji ważne jest również zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej” – czytamy w komunikacie.

Przedstawiona przez KE wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny polityki Unii Europejskiej i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C. Aby UE pozostała liderem w dziedzinie neutralności klimatycznej, musi osiągnąć to do 2050 r., uważa Komisja.

Strategia nie określa wymiernych celów, ale tworzy wizję i wyznacza kierunek. Jej zadaniem jest inspiracja i otwarcie pola do działania dla zainteresowanych stron – naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego, tak aby powstawały nowe i innowacyjne sektory, firmy i potrzebne w nich miejsca pracy.

W ramach strategii długoterminowej przeanalizowano szereg możliwości dostępnych dla państw członkowskich, przedsiębiorstw i obywateli. Zbadano, w jaki sposób możliwości te mogą przyczynić się do modernizacji naszej gospodarki i poprawić jakość życia Europejczyków. Założeniem strategii jest sprawiedliwa społecznie transformacja. Strategia ma również poprawić konkurencyjność gospodarki i przemysłu UE na rynkach światowych, zapewniając Europie wysokiej jakości miejsca pracy i zrównoważony wzrost. Jednocześnie możliwe powinny być postępy w zakresie innych wyzwań środowiskowych takich jak zanieczyszczenie powietrza i utrata różnorodności biologicznej, podano także.

Wspólne działania w siedmiu obszarach strategicznych

Komisja podkreśliła, że gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach strategicznych: efektywność energetyczna; energia ze źródeł odnawialnych; czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym; infrastruktura i połączenia międzysystemowe; biogospodarka i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla; wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

„Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można ograniczać emisje, jednocześnie budując dobrobyt, tworząc wysokiej jakości lokalne miejsca pracy i poprawiając jakość życia obywateli. Europa będzie z pewnością dalej się zmieniać. Nasza obecna strategia dowodzi, że do 2050 r. możemy realistycznie oczekiwać, że Europa będzie zamożna i neutralna dla klimatu. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle” – powiedział wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie.

Proces modernizacji i transformacji

„UE rozpoczęła już proces modernizacji i transformacji, aby stać się gospodarką neutralną dla klimatu. Dzisiaj stawiamy kolejny krok. Proponujemy, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 r. będzie neutralna dla klimatu. Neutralność klimatyczna jest niezbędna, możliwa i leży w interesie Europy. Konieczne jest osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie temperatury określonych w porozumieniu paryskim. Umożliwią to nowoczesne technologie, również te, które są prawie gotowe do wdrożenia. W interesie Europy jest zatem wyeliminowanie wydatków na import paliw kopalnych i inwestowanie w poprawę codziennego życia wszystkich Europejczyków” – dodał komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej. Miguel Arias Cañete.

Komisja Europejska zwróciła się do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o rozważenie wizji UE neutralnej dla klimatu na 2050 r. Przed posiedzeniem Rady Europejskiej 9 maja 2019 r. w Sybinie, które ma ukształtować przyszłość Europy, ministrowie we wszystkich składach Rady powinni odbyć szeroko zakrojoną debatę polityczną na temat wkładu poszczególnych dziedzin polityki w ogólną wizję.

„Długoterminowa strategia jest zaproszeniem do współpracy dla wszystkich instytucji UE, parlamentów krajowych, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, miast i gmin, a także dla obywateli, zwłaszcza młodzieży. Chcemy, aby UE nadal była liderem w tej dziedzinie i mogła oczekiwać zaangażowania od innych partnerów międzynarodowych. Ogólnoeuropejska dobrze przygotowana debata powinna pozwolić UE na przyjęcie i przedłożenie na początku 2020 r. ambitnej strategii na potrzeby Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego” – czytamy dalej.

Projekty krajowych planów w zakresie klimatu i energii

Przed końcem 2018 r. państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji Europejskiej swoje projekty krajowych planów w zakresie klimatu i energii. Plany te powinny być ukierunkowane przyszłościowo i powinny uwzględniać strategię długoterminową UE.

W nadchodzącym roku UE będzie rozwijać współpracę międzynarodową z partnerami, tak aby przed 2020 r. wszystkie strony porozumienia paryskiego opracowały i przedłożyły długoterminowe krajowe strategie, obejmujące pierwszą połowę bieżącego stulecia i uwzględniające sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza, podsumowano.

Źródło: ISBnews