Więcej firm planuje podwyżki w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Więcej firm planuje podwyżki w ciągu najbliższych 6 miesięcy
Fot. stock.adobe.com/bzyxx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 44% z 27% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 43% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Natomiast 51% firm stwierdza, że pozostawi wynagrodzenie na obecnym poziomie.

Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 44% z 27% #wynagrodzenia #firmy @RandstadPolska

Autorzy raportu podkreślają, że odsetek pracodawców zapowiadających podwyżki jest rekordowy w całej historii badania.

Najczęściej o podwyżkach wspominają przedsiębiorcy z sektora przemysłu (50%), handlu (49%), budownictwa (43%) oraz sektora finansowego (43%).

Ile mają wynieść podwyżki?

„Pracodawcy częściej niż przed półroczem deklarują, że wysokość podwyżek będzie sięgała do 2% obecnego wynagrodzenia, ale także większy odsetek pracodawców twierdzi, że będą one powyżej 10%. Częściej podwyżki w wysokości min. 10% obecnego wynagrodzenia otrzymają pracownicy mniejszych firm (od 10 do 49 pracowników), pracownicy branży budowlanej oraz działalności usługowej” – czytamy w raporcie.

Podwyżki w zakresie od 2 do 4% zapowiada 24% przedsiębiorców wobec 26% pół roku temu, a także taki sam odsetek firm planuje podwyżki w zakresie od 4 do 7% wobec 26% pół roku temu. Wzrosła natomiast liczba pracodawców planujących wzrost wynagrodzeń nie przekraczający 2% obecnego wynagrodzenia do 14% wobec 11% rok temu.

„[…] Jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki – sektor nowoczesnych usług dla biznesu wpisuje się w ten trend. Globalni i regionalni liderzy lokują swoje centra w ośrodkach miejskich rozsianych po całym kraju, co demonstruje dojrzałość i siłę sektora, ale ma również wpływ na rosnącą konkurencję, a tym samym na zjawisko presji płacowej. Szczególnie jest to widoczne w obszarach sektora cechującego się wysokim poziomem rotacji zatrudnienia, a także w regionach kraju o bardzo niskiej stopie bezrobocia; te dwa elementy powodują, że pracodawcy zmuszeni są nie tylko do deklaracji podwyżek, ale regularnego ich wprowadzania.[…] Różnice regionalne w zakresie wynagrodzeń oraz zmniejszające się infrastrukturalne wykluczenie regionów Polski Wschodniej pozwalają z optymizmem ocenić szansę na aktywizację tych obszarów. Potwierdzeniem powyższej tezy jest ostatnia zapowiedź inwestycji firmy motoryzacyjnej Varroc w Lublinie” – wskazał dyrektor obszaru inwestycji bezpośrednich w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Adam Małecki, cytowany w komunikacie.

Więcej firm planuje utworzenie nowych miejsc pracy

Wzrósł odsetek firm, które planują nowe miejsca pracy – do 33% z 31% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, zaś wobec poprzedniego badania wykazał spadek z poziomu 39%, co pokazuje cykliczność w planach pracodawców. Pod koniec roku, pracodawcy zawsze są bardziej powściągliwi w deklaracjach zwiększenia liczebności załóg, wskazali autorzy raportu.

Największy odsetek pracodawców tworzących nowe miejsca pracy dotyczy firmy z sektora przemysłu (41%), budownictwa (39%) oraz handlu i napraw (32%).

Plany zwiększenia zatrudnienia mają najczęściej firmy z południa Polski – 36%, w pozostałych regionach od 32 do 34%. W regionach wschodnich wzrost zatrudnienia zapowiada tylko 27% firm.

Jak pracodawcy oceniają PPK?

Badanie wykazało również, że 54% pracodawców w większym lub mniejszym stopniu jest przeciwna wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a 1/5 w ogóle nie ma zdania na ten temat.

„Pomysł Pracowniczych Planów Kapitałowych budzi wśród pracodawców obawy dotyczące nie tylko dodatkowych obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem dokumentacji przystąpienia pracowników do systemu i uczestnictwa w nim, ale również kwestii związanych z wyborem podmiotu prowadzącego PPK w danej firmie oraz oczekiwań pracowników dotyczących wzrostu płac pokrywającego wysokość składki płaconej przez pracowników. Na chwilę obecną jest stosunkowo mało informacji dotyczących funkcjonowania nowego systemu oszczędzania, szczególnie tych, które dotyczą obowiązków i koniecznych działań po stronie pracodawców. Być może rozpoczęcie kampanii informacyjnej i zapowiadane uruchomienie portalu zmniejszy nieufność pracodawców wobec proponowanego rozwiązania. Jednocześnie część pracodawców dostrzega możliwość traktowania dodatkowych wpłat na PPK jako benefit dla pracowników, co może zostać wykorzystane również jako element wizerunku zwiększający atrakcyjność danej formy jako miejsca pracy” – oceniła ekspert Konferderacji Lewiatan Monika Fedorczuk, cytowana w komunikacie.

Respondentami w badaniu są pracodawcy wyrażający opinie w następujących obszarach działalności, planowania w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Badanie zostało zrealizowane w okresie od 8 października do 8 listopada 2018 r. metodą CATI przez ekspertów TNS na próbie 1 000 firm, z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób.

Źródło: ISBnews