Więcej elastyczności w branży ubezpieczeniowej

Więcej elastyczności w branży ubezpieczeniowej
Źródło: Sollers Consulting
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sollers Consulting powitał ponad 250 uczestników z 12 państw na szóstej międzynarodowej konferencji "Innovation in Insurance" zorganizowanej w Warszawie.

Era cyfryzacji stawia firmom ubezpieczeniowym wiele wyzwań, którym nie jest łatwo sprostać. Jedno jest pewne: aby móc się z nimi zmierzyć, ubezpieczyciele muszą unowocześniać architekturę IT. Podczas międzynarodowej konferencji „Innovation in Insurance” ponad 250 specjalistów z branży ubezpieczeniowej pochodzących z 12 państw rozmawiało o czynnikach biznesowych, które będą miały decydujący wpływ na modernizację. Ich wnioski poparte były doświadczeniami zdobytymi na projektach przez następujących ubezpieczycieli: Allianz (Wielka Brytania), AXA (Polska), Basler (Niemcy), Element (Niemcy), Nationale-Nederlanden (Polska) i Prudential (Polska).

Firmy borykają się z przestarzałymi strukturami biznesowymi oraz istniejącymi systemami IT – powiedział podczas przemówienia programowego Michał Trochimczuk, Partner Zarządzający w Sollers Consulting. – Ubezpieczyciele działający w silosach nie będą mieć umiejętności niezbędnych do tego, aby konkurować w nowoczesnej gospodarce – dodał. Start-upy ubezpieczeniowe (tzw. insurtech) stawiają wyzwanie firmom ubezpieczeniowym, które utknęły w nieelastycznych i nieprzyjaznych dla użytkowników strukturach biznesowych. Jednak tylko niektóre z tych start-upów przetrwają. – Firmy typu insurtech nie wyprą z rynku tradycyjnych ubezpieczycieli, ale zapewne będą lepsze w określonych obszarach łańcucha wartości – skomentował Trochimczuk. Firmy ubezpieczeniowe czerpią korzyści z innowacyjności i zwrotności insurtechów, ale w dalszym ciągu muszą zwiększać dynamikę własnych transformacji. Trochimczuk podsumował: – Wierzymy, że elastyczność i możliwość włączenia zewnętrznych partnerów do ekosystemów ubezpieczycieli stanowią klucz do ich sukcesu w przyszłości.

Osiągnięcie tych zwiększonych możliwości będzie wymagającym zadaniem, gdyż firmy ubezpieczeniowe statystycznie wydają 65% budżetu IT na bieżące koszty prowadzenia działalności, a jedynie 15% nakładów przeznaczają na transformacje, jak podał Grzegorz Podleśny, Partner w Sollers Consulting. – Utrzymanie systemów centralnych oraz ich uaktualnianie pochłaniają największą część budżetu na wydatki technologiczne ubezpieczycieli – powiedział. Opłacalność oraz elastyczność operacyjna są głównymi czynnikami wpływającymi na wybór nowego systemu centralnego przez ubezpieczycieli, ale ważne jest, aby popatrzeć na tę decyzję w sposób całościowy, uwzględniając cały cykl życia systemu. – Sollers stworzył wewnętrzny model do oceny centralnych systemów ubezpieczeniowych. Opiera się on na trzech głównych kategoriach: pokryciu luk funkcjonalnych, architekturze IT oraz współpracy z dostawcami – wyjaśnił Podleśny. Podejście Sollers Consulting do wyboru dostawcy jest bardziej szczegółowe niż rankingi firm badających rynek. – Na wyniki w naszym modelu wpływa więcej czynników. Kładziemy też nacisk na elastyczność i zdolność do integracji, które są kluczowe w działalności biznesowej w dzisiejszych czasach – podkreślił Podleśny.

Temat ten został szczegółowo omówiony podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadził Marcin Pluta, Partner Zarządzający w Sollers Consulting. Christian Kromann (TIA Technology), John Macdonald (Fadata) oraz Keith Stonell (Guidewire) rozmawiali o tym, jak proponowane przez nich rozwiązania wspierają transformacje i innowacyjność ubezpieczycieli. Uczestnicy panelu położyli nacisk na to, jak ważna jest modernizacja systemu centralnego, oraz pokazali, jak firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszać ryzyko związane z implementacją. Dyskutowali także o wpływie SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) na różne rynki ubezpieczeniowe oraz skupili się na funkcjonalnościach, które firmy ubezpieczeniowe muszą pozyskać, aby budować swoją pozycję na nowej erze cyfryzacji.

Czołowi przedstawiciele sześciu firm ubezpieczeniowych przedstawili, w jaki sposób zrealizowane przez nich projekty technologiczne umożliwiły korzystne zmiany biznesowe. Evandro Manolas oraz Adam Rates z Allianz UK opowiedzieli o przygotowaniach operacyjnych do wspólnego przedsięwzięcia z LV=. Ralf Stankat, Wolfgang Pander oraz Carsten Kobbe-Dunker z Basler Germany wytłumaczyli, jak ten niemiecki ubezpieczyciel przekształca biznes ubezpieczeń komunikacyjnych. Piotr Kucharski z AXA Polska przedstawił szczegóły połączenia TIA Policy System z modułem Guidewire ClaimCenter. Anna Messerli, CFO w Prudential Polska, omówiła istotę procesów i aplikacji przedsprzedażowych w kontekście pozytywnych doświadczeń konsumenckich z firmami ubezpieczeniowymi. Michał Hucał z Nationale-Nederlanden przedstawił integrację RIFE (Responsive Integrable Front End) z TIA Policy Admin. RIFE to niezwykle elastyczne rozwiązanie front-end dla ubezpieczycieli, którzy chcą działać szybciej na rynku. Dr Wolff Graulich z Element opowiedział o wysokiej modułowości modelu biznesowego niemieckiego start-upu ubezpieczeniowego.

– W Sollers Consulting łączymy biznes i technologię – podsumował Michał Trochimczuk, Partner Zarządzający. Unowocześnianie IT zawsze powinno być integralną częścią transformacji biznesowej. – Ubezpieczyciele straciliby wielką szansę, gdyby wykorzystali nowe oprogramowanie jedynie do odwzorowania dawnego modelu biznesowego – powiedział Trochimczuk.