Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi o instytucjach finansujących agrobiznes

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi o instytucjach finansujących agrobiznes
Adam Nowak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jaki powinien być optymalny kształt rynku finansowego z punktu widzenia branży rolniczej i przemysłu przetwarzającego produkty rolne - to pytanie podczas Forum Finansowania Agrobiznesu zadaliśmy Adamowi Nowakowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdaniem Adama Nowaka na rynku finansowym służącym branży agro jest miejsce zarówno dla banków lokalnych, jaki i dużych banków komercyjnych, a także dla zagranicznych instytucji finansowych.

W jego opinii kluczem do sukcesu jest zróżnicowanie rynku finansowego, jego dostosowanie do różnych potrzeb interesariuszy.

Mówiąc o roli rynku kapitałowego w finansowaniu branży agro Adam Nowak zauważył, że ze względu na fakt dominacji w Polsce stosunkowo małych gospodarstw rolnych trudno sobie wyobrazić, że rynek kapitałowy będzie dla nich atrakcyjny.

Jednakże w przypadku większych gospodarstw, np. w Polsce północno-zachodniej oraz firm zajmujących się przetwórstwem rolnym – rynek kapitałowy może być stymulatorem ich rozwoju.

Jak podkreślił – duże podmioty gospodarcze gwarantują konkurencyjność polskich produktów żywnościowych, pozwalają na budowanie naszej pozycji na europejskim i globalnym rynku żywnościowym.

Giełda rolna na GPW?

Na pytanie – czy widzi potrzebę uruchomienia w Polsce giełdowego rynku obrotu płodami rolnymi – odpowiedział, że widzi nie tylko taką możliwość, ale i konieczność. Adam Nowak przywołał przykład giełd towarowych Chicago i giełdy MATIF w Paryżu.

W jego opinii podobna giełda w Warszawie mogłaby obsługiwać handel surowcami rolnymi nie tylko z Polski, ale i z Ukrainy, Węgier, czy Bałkanów. Na pewno wpłynęłaby na podmioty skupowe w naszym kraju i skłaniałaby je do zakupów większych partii towarów.

W konsekwencji tego typu giełda (podobnego podmiotu nie ma w całej Europie Środkowo-Wschodniej) wzmocniłaby pozycję polskiego rolnictwa i naszego sektora rolno-spożywczego na globalnym rynku.

Źródło: BANK.pl