Wiceminister finansów o wakacjach kredytowych: rząd nie rozważa zaostrzenia zasad

Wiceminister finansów o wakacjach kredytowych: rząd nie rozważa zaostrzenia zasad
Źródło: Newseria Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd nie rozważa zaostrzenia zasad udzielania wakacji kredytowych wskazanych w rządowym projekcie ustawy w tej sprawie - powiedział w trakcie posiedzenia sejmowej podkomisji wiceminister finansów Piotr Patkowski. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów postulował m.in. Związek Banków Polskich.

„Stanowisko rządu co do zaostrzania (zasad udzielania – przyp. red.) wakacji kredytowych jest negatywne i takie będzie na dalszych etapach procesu legislacyjnego” – powiedział.

(…) Uważamy, że przesłanka jednego kredytu na własny cel mieszkaniowy jest wystarczająca.

KNF i BFG: wakacje kredytowe powinny być bardziej „celowane”

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwracali MF uwagę, że wakacje kredytowe powinny być bardziej „celowane” niż wskazano w projekcie rządowy, lecz podchodzą ze zrozumieniem do podejścia ustawodawcy.

„Po wypowiedzi pana ministra, że strona rządowa nie przewiduje zmian – wsłuchuję się w ten głos. (…) Zapewne wsparcie powinno być kierowane jak najbardziej precyzyjnie do osób, które tego wsparcia potrzebują i być może jest racjonalność, by w projekcie rządowym dokonać pewnych ograniczeń w tym zakresie. Natomiast nie jest to nasza decyzje i rozumiem przesłanki stojące za tak szerokim podejściem do kwestii pomocy kredytobiorcom, ponieważ to zagadnienie o którym mówimy – wzrost rat w złotym przy kredytach o zmiennej stopie dotyczy praktycznie całej tej populacji, z wyłączeniem wąskiej grupy osób, która zdecydowała się na kredyty o stałej, czy czasowo stałej stopie” – powiedział zastępca przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk.

Czytaj także: Prezes mBanku oceniając projekt pomocy dla kredytobiorców: kryzys bankowy to najgorsza rzecz, która może się wydarzyć >>>

„W elementach najistotniejszych dla nas, czyli w kwestii wakacji kredytowych, a zwłaszcza w kategorii podmiotów uprawnionych do tego przywileju nie ukrywam, że rozmawialiśmy z MF odnośnie ilości podmiotów, czy one powinny spełniać dodatkowe kategorie, czy też nie (…) ale rozumiemy stanowisko zamykające wątek w takiej postaci, jaka ona dzisiaj jest” – powiedział wiceprezes BFG Sławomir Stawczyk.

Projekty pomocy kredytobiorcom

Sejmowa podkomisja rozpatrywała w środę rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który przewiduje: wprowadzenie wakacji kredytowych (do 8 miesięcy do końca 2023 r.) dla kredytobiorców hipotecznych w PLN, zmianę wskaźnika WIBOR od początku 2023 r., a także zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nowymi środkami, na które mają złożyć się banki.

Czytaj także: ZBP ocenia projekt pomocy dla kredytobiorców: potrzebne dodatkowe kryteria przy ubieganiu się o wakacje kredytowe >>>

Komisja omawiała również 4 projekty dotyczące tych samych kwestii, przedłożone przez grupy posłów sejmowej opozycji.

Patkowski: KSF uznał rządowy projekt za rozsądny kompromis

Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej przedyskutowali zapisy rządowego projektu ustawy wprowadzającej m.in. wakacje kredytowe i reformę WIBOR-u i uznali je za rozsądny kompromis – powiedział także Piotr Patkowski.

„Jako nie tylko wiceminister finansów, ale także jako pełnoprawny członek KSF, chciałbym powiedzieć, że KSF przynajmniej w jednej czwartej, ale myślę, że BFG i NBP to potwierdzą, bardzo mocno przedyskutowaliśmy ten projekt i przepracowaliśmy i uważamy, że jest to rozsądny kompromis, a przede wszystkim projekt potrzebny społecznie i w takiej wersji go przedstawiamy wysokiej komisji” – powiedział Patkowski.

Czytaj także: ZBP o wakacjach kredytowych: potrzebne wiążące stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ws. projektów pomocy kredytobiorcom >>>

Wcześniej w trakcie posiedzenia podkomisji Związek Banków Polskich postulował, by KSF wydał wiążące stanowisko ws. projektu.

W skład KSF wchodzi Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ministerstwo Finansów.

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poinformowali w trakcie posiedzenia podkomisji, że zwracali MF uwagę, że wakacje kredytowe powinny być bardziej „celowane” niż wskazano w projekcie rządowym, lecz podchodzą ze zrozumieniem do podejścia ustawodawcy.

Czytaj także: Wiceprzewodniczący KNF o wakacjach kredytowych: wsparcie kredytobiorców powinno być adresowane jak najbardziej precyzyjnie >>>

NBP w opinii do rządowego projektu ustawy napisał, że propozycje wsparcia dla kredytobiorców powinny być skierowane wyłącznie do tych, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań, według obecnie obowiązujących kryteriów pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ponadto NBP ocenił, że wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby utrudnić dążenie do trwałego obniżenia inflacji.

Bank centralny wskazał ponadto, że zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR3M oraz 6M indeksem POLONIA (opcja awaryjna przewidziana w projekcie) osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej. W obecnych warunkach taka zmiana, w ocenie NBP, mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp proc. na ograniczenie inflacji.

Patkowski: jeżeli wskaźnik na bazie POLONII zostanie zamiennikiem WIBOR-u, to obliczać go będzie NBP

Jeżeli zamiennikiem dla WIBOR-u zostanie wskaźnik oparty na stawce POLONIA, powstały w wyniku kalkulacji procentu składanego, to wyliczać go będzie NBP, który obecnie jest administratorem POLONII – powiedział z kolei wiceminister Piotr Patkowski.

„Po pierwsze, sama POLONIA nie będzie zamiennikiem, tylko wskaźnik na bazie POLONII. (…) W przypadku gdybyśmy zastosowali ten wskaźnik na bazie POLONII, to oczywiście będzie rola NBP, który będzie musiał dokonać odpowiednich zmian dostosowujących i będzie obliczać i publikować stawkę będąca wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA” – powiedział Patkowski.

Rząd pracuje nad ustawowym uregulowaniem procesu wyznaczenia zamiennika WIBOR-u.

Na mocy procedowanych regulacji możliwe będzie wskazanie jako zamiennika stawki POLONIA wyznaczanej przez Narodowy Bank Polski, gdy nie uda się wyznaczyć zamiennika standardowym procesem.

Projekt rządowy zakłada także powszechne wakacje kredytowe dla osób, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Rozwiązanie będzie dostępne dla kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotym polskim.

Źródło: PAP BIZNES