Węgierski OTP Bank podbija Bałkany

Węgierski OTP Bank podbija Bałkany
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
OTP Bank poinformował niedawno, że zakupi 99,74 proc. udziałów w bułgarskiej jednostce oraz 88,89 proc. udziałów w albańskiej jednostce francuskiej grupy Societe Generale

#SzymonStellmaszyk, #ZBP: Obecnie ponad 32 000 pracowników #OTPGroup obsługuje 13 milionów klientów w ponad 1500 oddziałach i kanałach elektronicznych na wszystkich rynkach banku @uknf @nbppl @PKOBP @SocieteGenerale

Zakupy mocno wzmocnią więc pozycję węgierskiego banku w Bułgarii, który działa tam poprzez DSK Bank – drugi największy podmiot w kraju oraz pozwolą wejść z działalnością do kolejnego już kraju w regonie. Węgierski bank przejmuje banki, które mają odpowiednio 6,7 proc. udziału w bułgarskim rynku (Societe Generale Expressbank – 7. pozycja) i 6 proc. albańskiego rynku (Banka Societe Generale Albania – 5. lokata). Po tych transakcjach udział Węgrów na bułgarskim rynku wyniesie aż 19 proc.

Na celowniku banki w Serbii, Czarnogórze, Macedonii i Mołdawii

Oprócz tych transakcji, które zakończą się w IV kwartale br., OTP oświadczył, że prowadzi rozmowy z Societe Generale także na temat zawarcia umowy o świadczenie usług wzajemnych w Albanii, Bułgarii, Chorwacji i na Węgrzech. Usługi te obejmowałyby m.in. bankowość inwestycyjną, rynki kapitałowe, finansowanie i bankowość transakcyjną na skalę światową. Według analityków Concorde Securities również jednostki SocGen w Serbii, Czarnogórze, Macedonii i Mołdawii mogą znaleźć się w niedługim czasie rękach OTP.

Kierownictwo OTP od lat powtarza, że bank zamierza wzmocnić swoją pozycję w innych krajach regionu poprzez przejęcia, dążąc do osiągnięcia blisko 10 proc. udziału w rynku na każdym rynku. Bank obsługuje dziś klientów w dziewięciu krajach: na Węgrzech, Słowacji, w Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Rosji i na Ukrainie. Za operację przejęć odpowiada specjalny zespół integracyjny w ramach struktury organizacyjnej banku. OTP Bank rozpoczął międzynarodową ekspansję skierowaną do krajów Europy Środkowo-Wschodniej po przeprowadzeniu procesu prywatyzacji na Węgrzech i z czasem stał się kluczowym graczem w regionie.

OTP Bank najlepszy w Europie Środkowo-Wschodniej?

Z zestawienia największych grup bankowych obecnych w 15 krajach naszego regionu, przygotowanego przez Inteliace Research, wynika, że węgierski OTP z 48 miliardami euro zajmuje obecnie ósme miejsce. Wśród największych banków OTP jest zaś dziewiąty (25 miliardów). Miesięcznik Euromoney nazwał niedawno OTP Bank najlepszym bankiem zarówno na Węgrzech, jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 r.

W zestawieniu brano pod uwagę m.in. wielkość banków, ich działalność, zyski, wzrosty oraz wyniki w porównaniu do konkurencji. Uwzględniano przy tym elastyczność w odniesieniu do warunków rynkowych oraz wniosków klientów. Pozycję węgierskiego banku zapewniają ​​stabilna podaż kapitału i korzystne wskaźniki efektywności, co dało mu wyjątkową przewagę w reorganizacji w ciągu ostatnich kilku lat. W rezultacie OTP był przecież w stanie ukończyć kilka przejęć w regionie.

Bez udziału państwa

Grupa OTP rozpoczęła działalność w 1949 roku, kiedy utworzono OTP Bank jako państwowy bank oszczędnościowo-handlowy. Bank wszedł na giełdę w 1995 r., a udział państwa w kapitale banku zmniejszył się do preferencyjnego udziału, który również został z czasem wyeliminowany. Obecnie większość akcji banków jest własnością inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, co zapewnia stabilną strukturę właścicielską spółki. OTP ma wysoką strukturę akcjonariatu rozproszonego. Wskaźnik „free float” wynosi aż 68,61 proc. Resztę posiadają: miliarder Megdet Rahimkulov (8,88 proc), węgierska MOL Group (8,57 proc.), francuska Groupama (8,3 proc.) i amerykański Lazard (5,64 proc.).

OTP Bank Group oferuje oczywiście pełen zakres usług bankowych dla osób prywatnych i klientów korporacyjnych. Ze względów ekonomicznych i prawnych Grupa świadczy jednak swoje uniwersalne usługi finansowe za pośrednictwem kilku zależnych spółek w obszarach ubezpieczeń, nieruchomości, faktoringu, leasingu i zarządzania aktywami, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. OTP jest też oczywiście niezależnie największym bankiem komercyjnym na Węgrzech z ponad 25 proc. udziałem w rynku. Co ciekawe, prezesem banku jest Sándor Csányi, który od wielu lat pozostaje na szczycie listy najbogatszych Węgrów. Dodatkowo, jako szef Węgierskiej Federacji Piłki Nożnej został także wybrany w tym roku na wiceprezesa FIFA, czyli międzynarodowego organu zarządzającego footballem.

Ekspansja zagraniczna opłaca się

W 2017 roku Grupa OTP – po opodatkowaniu – osiągnęła wynik w wysokości 284,1 mld HUF, o 41 proc. wyższy niż przed rokiem. Zawdzięczała to nie tylko działalności na Węgrzech, ale właśnie oddziałom w Bułgarii, Chorwacji, Rosji i na Ukrainie. W pierwszym kwartale zysk netto OTP Bank wzrósł o 23 proc. rok do roku do 65,1 miliarda HUF i to zagraniczne firmy zwiększyły szczególnie bilans. Jednostki zagraniczne OTP wygenerowały bowiem 46 proc. zysku za pierwszy kwartał.

Najwyższy zysk odnotował OTP Bank Ukraina, bo aż o 76 proc., do 5,8 mld HUF. Wzrost ten był wspierany przez przejęcia Splitska banka w Chorwacji i Vojvođanska banka w Serbii. Skorygowany zysk netto po opodatkowaniu działalności na samych Węgrzech spadł zaś o 5 proc. do 42,7 mld HUF.

Wskaźnik ROE banku wzrósł o 1,2 punktu procentowego do 16,2 proc. Całkowita wartość aktywów OTP wyniosła z kolei na koniec marca 13,51 biliona HUF, czyli o 20 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Bank szczyci się również m.in. wzrostami kredytów klientów netto o 24 proc. do 7,022 mln HUF, szczególnie wzrosła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw o 30 proc., do poziomu 2,636 mln HUF.

Także depozyty klientów wzrosły o 24 proc., do 10.385 mln HUF. Jakość portfela kredytowego poprawiła się, gdyż wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) spadł o 5,2 punktu procentowego do poziomu 8,9 proc.

Obecnie to cyfryzacja jest priorytetową częścią strategii biznesowej OTP, której celem jest uczynienie banku uniwersalnym graczem na rynku. Aby jednak utrzymać zaufanie klientów, oprócz wysokiej jakości usług cyfrowych, bank jest obecny na rynku dzięki rozbudowanej sieci oddziałów. Kluczowe są w nich usługi doradcze. Obecnie ponad 32 000 pracowników OTP Group obsługuje 13 milionów klientów w ponad 1500 oddziałach i kanałach elektronicznych na wszystkich rynkach banku.

Oporni Rumuni

Warto zauważyć, że Węgrom nie udało się jednak w ostatnim czasie przejąć Banca Românească i innych rumuńskich firm od Narodowego Banku Grecji. Z umowy wycofał się sam OTP Bank Romania. Przejęcie nie uzyskało aprobaty Narodowego Banku Rumunii, który inaczej niż lokalny urząd ds. konkurencji widział kwestię konkurencji na krajowym rynku bankowym. To przejęcie zwiększyłoby udział OTP na rynku rumuńskim do około 4 proc., co uczyniłoby go ósmym największym bankiem w tym kraju. Prezes Csányi określił Rumunię jako korzystny rynek ze względu na dużą populację, ale stosunkowo niską absorpcję produktów bankowych, co wskazuje na znaczny potencjał wzrostu w sektorze bankowym.