Webinarium „Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii”

Webinarium „Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii”
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kompetencje przyszłości to zagadnienie, nad którym pochylają się najważniejsze instytucje i osoby ze świata akademickiego, biznesu oraz polityki. Temat staje się również coraz popularniejszy wśród młodych ludzi, którzy bezpośrednio zainteresowani są, nie tylko pozyskaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także kompetencji, które pozwolą im odnaleźć się w życiu zawodowym.

Webinarium „Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii” to wydarzenie, podczas którego głos zabiorą przedstawiciele uczelni, studentów, gospodarki, a także instytucji administracji centralnej.

Podczas webinarium, zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student”, uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać zarówno indywidualnych wystąpień ekspertów, jak i wziąć aktywny udział w debatach przedstawicieli kluczowych grup środowiska akademickiego.

Organizatorzy wydarzenia zadbali, by uczestnicy mogli poznać szeroką perspektywę zagadnień dot. kompetencji przyszłości oraz doświadczeń pandemicznych, tak obecnie, jak w najbliższej przyszłości.

Zaproszeni eksperci przedstawią perspektywę szkolnictwa wyższego w Europie, rozwiązania dot. kształtowania kompetencji przyszłości w dzisiejszym świecie, a także wyzwania, zagrożenia i szanse stojące przed polskimi uczelniami i gospodarką.

Przedstawiciele rektorów, wykładowców oraz studentów podejmą dyskusję na tematy kluczowe dla poszczególnych grup odbiorców. Rektorzy pochylą się nad systemowymi rozwiązaniami dot. kształcenia młodych ludzi na potrzeby nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Wykładowcy zastanowią się nad wykorzystaniem szans, jakie daje kształcenie zdalne oraz rozwiązaniami, które mogą zminimalizować negatywny wpływ tej formy nauczania.

Przedstawiciele studentów porozmawiają o studentach i studiach przyszłości pod kątem szans i ograniczeń, jakie można zdefiniować dzięki doświadczeniom studiowania w dobie koronawirusa.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Parlament Studentów RP, pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami wydarzenia są Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze oraz Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Gośćmi webinarium będą (w kolejności udziału):

Justyna Orłowska, Pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej;

– prof. dr hab. Marcin Pałys, Członek Zarządu European University Association;

– prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

– dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej;

– dr Piotr Majewski, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu;

– dr Mateusz Folwarski, Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

– dr Tatiana Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu;

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego; Prezes Związku Banków Polskich;

Kacper Krotecki, przedstawiciel Forum Uczelni Ekonomicznych;

Mateusz Saniewski, przedstawiciel Parlamentu Studentów RP;

Ewa Staruch, Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich;

Jakub Stefaniak, Wiceprzewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

W imieniu organizatora wystąpi Michał Polak, Wiceprezes Zarządu, a w imieniu współorganizatora Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą oraz rejestracji na stronie www.wib.org.pl/webinarium

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, rejestracja trwa do 1 grudnia 2021 roku włącznie.

Webinarium jest częścią projektu „Aktywny Student”, organizowanego dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków zadania zleconego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: aleBank.pl