Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 61 141,35 pkt i była o 7,3% wyższa niż przed rokiem

Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 61 141,35 pkt i była o 7,3% wyższa niż przed rokiem
Giełda Papierów Wartościowych (źródło: Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 3,0% rdr do 27,1 mld zł. Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 57,4% rdr do poziomu 1,2 mln szt. Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 208,6% rdr do 726,1 mln zł. Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 47,9% rdr do 54,8 mld zł. Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 8,3% do 15,5 TWh. Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 19,2% rdr do 13,9 TWh ‒ poinformowała warszawska Giełda.

W lutym  2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 28,2 mld zł, czyli o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 3,0% rdr do poziomu 27,1 mld zł.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 356,9 mln zł, o 3,0% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 61 141,35 pkt i była o 7,3% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lutym odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 65,0% rdr do poziomu 321,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 65,3% rdr i wyniosła 313,3 mln zł.

Czytaj także: Moskiewska giełda trzeci dzień z rzędu zamknięta; najdłuższa przerwa od 1998 roku

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lutym wyniósł 1,2 mln szt., czyli o 57,4% więcej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 68,8% rdr do poziomu 765,4  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 3,7% rdr do 207,6  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 114,3% rdr do 241,4 tys. szt.

W lutym odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,0% rdr do poziomu 370,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 94,5% rdr do 102,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 97,5 mld zł, wobec 100,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 208,6% rdr do poziomu 726,1 mln złotych.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 54,8 mld zł wobec 37,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 47,9% rdr.

Czytaj także: Eskalacja wojny w Ukrainie: na giełdach spadki, euro osłabia się, ropa naftowa drożeje, złoto traci

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lutym br. 15,5 TWh, co oznacza spadek o 8,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 17,8% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 6,1% rdr do poziomu 12,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 19,2% rdr do 13,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 50,8% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 48,0% rdr do poziomu  12,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[1], na rynku spot wyniósł 1,7  TWh, co oznacza spadek o 37,9% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 46,6% rdr do poziomu 4,6  ktoe[2].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 25,1% rdr, do wolumenu 1,5 TWh.

Kapitalizacja 381 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lutym 2022 r. wyniosła 621,6 mld zł (132,5 mld EUR).  

Łączna kapitalizacja 427 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 205,8 mld zł (257,1 mld EUR).

W lutym 2022 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej. 

Czytaj także: Giełda: WIG20 rośnie najmocniej w Europie


[1] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[2] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW